Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriella Revolutionen Från vävstol till månfärd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriella Revolutionen Från vävstol till månfärd."— Presentationens avskrift:

1 Industriella Revolutionen Från vävstol till månfärd

2 Bakgrund till Industriella revolutionen  I Romarrikets kölvatten uppstår splittring och härjningar.  Feodalsystemet etableras i Europa.  Gods med godsherre som kräver ränta och erbjuder beskydd  Livegna bönder fick bruka jorden, lämna den i arv, betala till godsherre, fick beskydd

3 Detta var Guds ordning  Godsen var självständiga ekonomiska enheter  Ingen kapitalackumulation  Ringa handel  Eventuellt överskott gick till lyx och flärd

4 Under medeltiden ändras sakta;  Värderingar  Handeln ökar  Pengar används mer och mer  Städer växer fram  Övergång från feodalism till kapitalism

5 Förutsättningar för en industriell värld  En existerande marknad  Framväxten av en arbetsstyrka  Förändringar inom jordbruket  Sker efter 1500-t

6 Enclosure-rörelsen – 1600-t  Den första – i England  Sedvanerätten att bruka jorden (allmänningarna) ersattes med privat ägande.  Stor efterfrågan på ULL: Godsherren omvandlar åker till betesland = bort med bönderna  Ekonomiskt bra – socialt förödande

7 Dock ej riktig industri ännu: Förlagssystemet  Ull

8 Jordbruksrevolutionen 1700-t  Växelbruk, avel, radsåmaskin, gödning, plog  Ökning av jordbrukets produktivitet = städer växer fram = färre bönder = ARBETSKRAFTSÖVERFÖRING TILL INDUSTRIN  Primogenitursystemet

9 Äganderätten förstärks  Vinst och effektivitet börjar man eftersträva  Växande livsmedelsmarknad  1800-1850 – all jordbruksmark inhägnad  Världen växer – kolonisering –  Råvaror: bomull, kaffe, gummi, socker

10 Marknaderna blir större  Efter koloniseringen  Makt, sprida civilisation

11 Textilindustrin - genombrottsindustrin  Billigare, indisk bomull konkurrerar med ulltyget.  Importtullar införs, egen tillverkning i England gynnas och optimeras.  ”Spinning Jenny” – den 1:a mekaniska spinnmaskinen  Vävstolar (mekaniska) konkurrerar ut arbetarna

12  Energi: Kolkraft (I England) vattenkraft, ångkraft  Järnframställningen optimeras  Järnvägen! Ångloken 1830-t

13 Sociala förhållanden i industrisamhället  Rotlöshet  Misär  Ohälsa  Ofritt passa tider – långa dagar  Olyckor  Inga sociala skyddsnät  Ger: politiska rörelser, frikyrkor, nykterhetsrörelser

14 Industriella revolutionen startar i Storbritannien p g av:  Kapital fanns av handeln och jordbrukets utveckling  Sjöfartsnation  Stenkol, energi  Modernt näringsliv (inga skrån)  Textilindustrin först ut  Arbetskraftsomflyttning  Uppfinningar – Spinning Jenny leder till fler  Ångmaskinen  Puddlerprocessen gav bra järnproduktion  Järnvägen

15 Sverige industrialiseras  6 förutsättningar för industrialisering:  Kapital  Arbetskraft  Naturresurser  Samhällsorganisation  Utbildning

16 Gott om naturresurser i Sverige  Vattenkraft till energi  Skog gav bostäder, fabriker, träkol, papper  Järn gav stål och maskiner, verktyg

17 Näringsfrihet 1846  Skråväsendet avskaffas och vem som helst får nu starta ett företag

18 Allmän skolgång 1843  Alla skulle lära sig läsa och skriva i Sverige.  Det tog dock 80 år innan det fungerade fullt ut med sex års folkskola för alla.  Ger försprång i utvecklingen i världen (svensk ingenjörskonst mm)  Ger möjlighet till demokratiskt deltagande

19 Befolkningen ökar  Tack vare fred, vaccin, potatis  Under 1800-talet fick inte alla ärva någon jord längre och hade därför svårt att försörja sig = god tillgång till arbetskraft  Många emigrerar dock i slutet av 1800-talet (totalt 1,2 miljoner)

20 Svenskt 1800-t  90% är bönder  Statens jord kallas för kronojord  Staten, adeln, kyrkan ägde 50% av jorden  Resten självägande bönder  För öka produktionen införs ”laga skifte” = delas upp enl lagen  Gav: större skördar

21 De jordlösa i Sverige:  Backstugesittarna  Torparna  De indelta soldaterna  Statarna  Tjänstehjon  Fattighjon

22 Svenska uppfinningar bygger industrin  Alfred Nobel : dynamiten 1860-t  Gustav de Laval: Separatorn 1870-t  Sven Wingqvist: Kullager SKF mm

23 Miljöförstöring  Industrin orsakade tidigt miljöförstöring. Det dröjde till 1940-t innan det kom några regler för vad och hur mycket industrin fick släppa ut i vattnet.  Det ansågs vacker och framåtskridande med rykande skorstenar och färgade vattendrag – syns i konsten från 1800-talet


Ladda ner ppt "Industriella Revolutionen Från vävstol till månfärd."

Liknande presentationer


Google-annonser