Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rostows Take-off teori.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rostows Take-off teori."— Presentationens avskrift:

1 Rostows Take-off teori.

2 Ekonomier utvecklas på samma sätt som flygplan lyfter.
Därav namnet ”Take-off”.

3 Stadie 1. Det Traditionella Samhället: Ekonomin domineras av att producenter som konsumerar de varor de framställer. Självförsörjande bönder alltså. Handeln är väldigt liten. Den lilla handel som sker är ren byteshandel in natura. Produktionen är väldigt arbetsintensiv, väldigt liten eller ingen teknisk utveckling. Resursfördelningen sker enligt traditionella mönster. Västvärlden befann sig i detta stadium på medeltiden.

4 Stadie 2. Genomgångsfasen: Ökad specialisering inom produktionen ger ökat utrymme för handel.. Specialiseringen ger ett överskott av varor som man kan handla med. Transporter och annan infrastruktur typ banker ”uppstår” som stöd för handeln. Vinster i och med specialiseringen gör att en anda av entreprenörskap. Möjligheten att göra vinster ökar farten på den ekonomiska utvecklingen. Västvärlden under renässansen och upplysningen.

5 Stadie 3. Take off: Specialiseringen driver fram en ökad konkurrens.Specialiseringen ger ett överskott av varor som man kan handla med. Den ökande konkurrensen gör bl a att det uppstår ett behov av mekanisering. Industrialiseringen sätter fart under denna period. Arbetare flyttar från jordbruk till de industrialiserande städerna. Ofta koncentreras utvecklingen till några få regioner i landet och kring några få tillverkande industrier. Investeringsgraden i länderna ökar. Den ekonomiska utvecklingen åtföljs av en politisk och social utveckling. Krav på fungerande banker, börser, transporter etc. Utvecklingen är ”självförsörjande” då den ökande graden av investeringar ger ökande inkomster vilka ger ökat sparande och därmed ger mer investeringar. Västvärlden under 1800-talet.

6 Stadie 4. Mognadsfasen: Ekonomin sprider och fördelar sig till fler sektorer och områden. Vi får en mer diversifierad ekonomi med fler olika produkter och regioner som industrialiseras Tekniska uppfinningar inom fler områden ger ytterliggare investeringsmöjligheter. Ekonomin producerar fler och fler varor och importberoendet avtar. Västvärlden under 1930 – 50 talen

7 Stadie 5. Masskonsumtionsfasen: Ekonomin styrs in mot masskonsumtion. Industriproduktionen styrs mot mer och konsumtionsvaror. Tekniska uppfinningar inom fler områden ger ytterliggare investeringsmöjligheter. Servicesektorn blir mer och mer dominant. Västvärlden 1940 – idag

8 Frågor till Take Off teorin.
Enligt Rostow krävs investeringar i U-länderna. Vidare måste rätt förutsättningar för industrialisering erbjudas. Vilka är dessa förutsättningar som han pratar om? Vilka hinder emot dessa förutsättningar finns i dagens u-länder? Är demokrati ett krav för att industrialisering ska fungera? Är demokrati ett hot emot industrialisering?


Ladda ner ppt "Rostows Take-off teori."

Liknande presentationer


Google-annonser