Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tammsvik 2010-11-10 Nätverkssammankomst. Tammsvik 101110 – syfte & mål 2  Benchmarking  Best Service – fortsatt arbetsform  Engagemang övriga medlemslandsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tammsvik 2010-11-10 Nätverkssammankomst. Tammsvik 101110 – syfte & mål 2  Benchmarking  Best Service – fortsatt arbetsform  Engagemang övriga medlemslandsting."— Presentationens avskrift:

1 Tammsvik 2010-11-10 Nätverkssammankomst

2 Tammsvik 101110 – syfte & mål 2  Benchmarking  Best Service – fortsatt arbetsform  Engagemang övriga medlemslandsting Nätverksträff, Tammsvik 2010-11-10

3 Agenda, 101110 kl. 9.30-17 3 09.30-10.00Ankomst + Kaffe 10.00-12.00Benchmarking 12.00-13.00Lunch 13.00-14.30Beslut BM, samt budget 2011 14.30-14.45Fika 14.45-15.30Best Service – fortsatt arbetsform 15.30-16.30Engagemang övriga medlemslandsting 16.30-17.00Summering & Reflektioner Middag Nätverksträff, Tammsvik 2010-11-10

4 4 Aktuellt läge Benchmarking Nätverksträff, Tammsvik 2010-11-10

5 5 Best Service Benchmarking Nätverksträff, Tammsvik 2010-11-10

6 6 Best Service Benchmarking – jämförelse mellan alternativ Nätverksträff, Tammsvik 2010-11-10  Erfarenhet av prog. BM  Färdig infrastruktur  Databas  Tillvägagångssätt  Seminarier  Publikation  Expertkomp. inom uppf.områden  Närvaro och stöd vid inrapportering  Analysverktyg  Möjlighet till utbyte med andra BM-nätverk (Internationellt och kommersiellt)  ?  Nej  Bef. BM-grupper  ?  Nej  Möjligen på sikt

7 7 Fortsatt arbetsform Best Service Nätverksträff, Tammsvik 2010-11-10

8 Finansiering – Kostnadsbudget Best Service 2010 8 Ledning, samordning0,5 tj 500 tkr Benchmarking0,5 tj 500 tkr Adm0,2 tj 350 tkr –Sekreterarfunktion –Ekonomifunktion –Hemsida, drift, förvaltning Övrigt (för insatser beslutade av styrgrp) 650 tkr Totalt 2000 tkr Medlemsavgift 2010 (kostnad/landsting) 143 tkr Nätverksträff, Tammsvik 2010-11-10

9 Finansiering – Budgetförslag 2011 9 Nätverksträff, Tammsvik 2010-11-10

10 Best Service – fortsatt arbetsform, driftform 10 Nätverksträff, Tammsvik 2010-11-10 Alt 1 ”Ordf”: Dalarna Adm: Dalarna Alt 1 ”Ordf”: Dalarna Adm: Dalarna Alt 2 ”Ordf”: Annat Lt Adm: Dalarna Alt 2 ”Ordf”: Annat Lt Adm: Dalarna Alt 3 ”Ordf”: Annat Lt Adm: Annat Lt Alt 3 ”Ordf”: Annat Lt Adm: Annat Lt Stöd från Dan Nygren under 2011


Ladda ner ppt "Tammsvik 2010-11-10 Nätverkssammankomst. Tammsvik 101110 – syfte & mål 2  Benchmarking  Best Service – fortsatt arbetsform  Engagemang övriga medlemslandsting."

Liknande presentationer


Google-annonser