Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tammsvik 2010-11-10 Nätverkssammankomst. Tammsvik 101110 – syfte & mål 2  Benchmarking  Best Service – fortsatt arbetsform  Engagemang övriga medlemslandsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tammsvik 2010-11-10 Nätverkssammankomst. Tammsvik 101110 – syfte & mål 2  Benchmarking  Best Service – fortsatt arbetsform  Engagemang övriga medlemslandsting."— Presentationens avskrift:

1 Tammsvik Nätverkssammankomst

2 Tammsvik – syfte & mål 2  Benchmarking  Best Service – fortsatt arbetsform  Engagemang övriga medlemslandsting Nätverksträff, Tammsvik

3 Agenda, kl Ankomst + Kaffe Benchmarking Lunch Beslut BM, samt budget Fika Best Service – fortsatt arbetsform Engagemang övriga medlemslandsting Summering & Reflektioner Middag Nätverksträff, Tammsvik

4 4 Aktuellt läge Benchmarking Nätverksträff, Tammsvik

5 5 Best Service Benchmarking Nätverksträff, Tammsvik

6 6 Best Service Benchmarking – jämförelse mellan alternativ Nätverksträff, Tammsvik  Erfarenhet av prog. BM  Färdig infrastruktur  Databas  Tillvägagångssätt  Seminarier  Publikation  Expertkomp. inom uppf.områden  Närvaro och stöd vid inrapportering  Analysverktyg  Möjlighet till utbyte med andra BM-nätverk (Internationellt och kommersiellt)  ?  Nej  Bef. BM-grupper  ?  Nej  Möjligen på sikt

7 7 Fortsatt arbetsform Best Service Nätverksträff, Tammsvik

8 Finansiering – Kostnadsbudget Best Service Ledning, samordning0,5 tj 500 tkr Benchmarking0,5 tj 500 tkr Adm0,2 tj 350 tkr –Sekreterarfunktion –Ekonomifunktion –Hemsida, drift, förvaltning Övrigt (för insatser beslutade av styrgrp) 650 tkr Totalt 2000 tkr Medlemsavgift 2010 (kostnad/landsting) 143 tkr Nätverksträff, Tammsvik

9 Finansiering – Budgetförslag Nätverksträff, Tammsvik

10 Best Service – fortsatt arbetsform, driftform 10 Nätverksträff, Tammsvik Alt 1 ”Ordf”: Dalarna Adm: Dalarna Alt 1 ”Ordf”: Dalarna Adm: Dalarna Alt 2 ”Ordf”: Annat Lt Adm: Dalarna Alt 2 ”Ordf”: Annat Lt Adm: Dalarna Alt 3 ”Ordf”: Annat Lt Adm: Annat Lt Alt 3 ”Ordf”: Annat Lt Adm: Annat Lt Stöd från Dan Nygren under 2011


Ladda ner ppt "Tammsvik 2010-11-10 Nätverkssammankomst. Tammsvik 101110 – syfte & mål 2  Benchmarking  Best Service – fortsatt arbetsform  Engagemang övriga medlemslandsting."

Liknande presentationer


Google-annonser