Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverksträff i Aronsborg mars 2007 Att få en djup förståelse av vardagsverksamheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverksträff i Aronsborg mars 2007 Att få en djup förståelse av vardagsverksamheten."— Presentationens avskrift:

1 Nätverksträff i Aronsborg mars 2007 Att få en djup förståelse av vardagsverksamheten

2 Tidsram och presentation Onsdag 21/3 Lotta Lorentzon 14.00 - 15.00 Temaarbete intervjuer 14.00 - 15.00 Temaarbete intervjuer 15.00 - 15.30 Kaffe 15.00 - 15.30 Kaffe 15.30 – 17.00 Fortsättning intervjuer 15.30 – 17.00 Fortsättning intervjuer 17.00 - 18.00 Planering av observationer 17.00 - 18.00 Planering av observationer Torsdag 22/3 Lotta och Åsa Söderström 10.30 - 11.00 Egna observationer 10.30 - 11.00 Egna observationer 11.00 – 12.00 Reflektioner - observationer 11.00 – 12.00 Reflektioner - observationer 12.00 - 13.00 Lunch 12.00 - 13.00 Lunch 13.00 - 14.30 Summering av !? 13.00 - 14.30 Summering av !? 14.30 - 15.15 Gemensam summering 14.30 - 15.15 Gemensam summering

3 Hur gör jag för att få ett tillförlitligt underlag för lärande om … ? Hur skaffar jag mig en tillförlitlig bild av andras bedömningar av … ? Intervjuer och observationer Intervjuer och observationer Planering – genomförande - efterarbete Planering – genomförande - efterarbete

4 Några grundsatser för PBS Skolutveckling omfattar eller syftar till att omfatta hela eller stora delar av skolans verksamhet. Att ledarskapet är forskningsinriktat för att höja sin kvalité. Organisering och systematisering av meningsskapande och förståelsefördjupande lärprocesser för såväl elever som lärare och skolledare som grund för lärande - att rensa bort förgivettagandena från erfarenhetslärandet. Dokumentation av lärdomarna i skolans kollektiva minne.

5 Uppdraget visionen Erfarenhetslärande Planering Lärdomar Föreställningar Undersökningar Slutsatser Lärdomar Reflektioner Ageranden Erfarenheter Forskning o andras erfarenheter

6 Intervju och observation som grund för… dialog dialog kartläggning/systematisering/distansering kartläggning/systematisering/distansering utveckling av ny kunskap utveckling av ny kunskap …..utan förgivettaganden …..utan förgivettaganden

7 Vad behöver vi öka kunskapen om - vad är det vi vill veta? Vill jag veta hur det är eller hur några tror att det är? Ex inflytande. Vill jag veta hur det är eller hur några tror att det är? Ex inflytande. Vilka behöver jag i så fall fråga eller observera, enskilda eller grupper ? Vilka behöver jag i så fall fråga eller observera, enskilda eller grupper ? Har jag några underfrågor, medvetna eller oklara? Har jag några underfrågor, medvetna eller oklara? Vilka följder får det? Vilka följder får det?

8 Metod – hur gör jag? Observation - i miljö, intervju – ur miljö Observation - i miljö, intervju – ur miljö Enskild person eller grupp. Hur gör jag mitt urval? Makt Enskild person eller grupp. Hur gör jag mitt urval? Makt Fri eller styrd form? Föreställningskarta Fri eller styrd form? Föreställningskarta Dokumentation - skriva, banda eller filma? Dokumentation - skriva, banda eller filma? Planerandet tar alltid längre tid än man tror Planerandet tar alltid längre tid än man tror Etiska regler – frivillighet, meddelande, medgivande Etiska regler – frivillighet, meddelande, medgivande

9 Kroppsspråk Röstläget - högljutt eller dämpat? Röstläget - högljutt eller dämpat? Röstläget - varmt eller kallt, avslappnat - spänt? Röstläget - varmt eller kallt, avslappnat - spänt? Ögonkontakt - vart är blicken vänd? Ögonkontakt - vart är blicken vänd? Hållning - vartåt lutar kroppen? Hållning - vartåt lutar kroppen? Gester - armar och händer Gester - armar och händer Ansiktsuttryck Ansiktsuttryck Pauser Pauser Avbrott Avbrott

10 Rollspel Dela in er i par och följ instruktionen på lappen Dela in er i par och följ instruktionen på lappen Storprataren Storprataren Den underlägsne Den underlägsne Känsliga ämnen Känsliga ämnen

11 Genomförande Tydliga ramar ger utrymme – tid, plats, varför Tydliga ramar ger utrymme – tid, plats, varför Att ställa bra frågor – vad är det? Att ställa bra frågor – vad är det? Verbala och ickeverbala svar, prat o tystnad Verbala och ickeverbala svar, prat o tystnad Att hålla tråden och få veta det man vill Att hålla tråden och få veta det man vill Maktbalans – samspelet påverkar intervjun Maktbalans – samspelet påverkar intervjun Att ge akt på sig själv och sina upplevelser Att ge akt på sig själv och sina upplevelser

12 Efterarbete Dokumentation – Utskrift och mina egna reaktioner? Skriv dessa direkt efter. Dokumentation – Utskrift och mina egna reaktioner? Skriv dessa direkt efter. Resultat - vad fick jag veta verbalt/ickeverbalt? Resultat - vad fick jag veta verbalt/ickeverbalt? Analys - hur ska jag tolka resultatet/n? Analys - hur ska jag tolka resultatet/n? Ser jag några mönster, vad säger det om… Ser jag några mönster, vad säger det om…

13 Ett exempel – Skolan inifrån NU98 Upplevs skolan som en demokratisk plats? - eleven, gruppen, formell och informell. Upplevs skolan som en demokratisk plats? - eleven, gruppen, formell och informell. År 5, 8, gy2 och deras lärare. År 5, 8, gy2 och deras lärare. Den enskildes upplevelse och kulturens åsikt. Den enskildes upplevelse och kulturens åsikt. Heterogena grupper Heterogena grupper Vi vet inte vad de har att berätta? Vi vet inte vad de har att berätta?

14 Genomföra observationer av samtal Uppgift: Det finns en rad kriterier för vad som anses viktigt för att skapa möjligheter för ett ”lärande samtal”. Några kriterier är möjlighet för samtliga deltagare att få talutrymme, tankerespekt, intresse för andras synpunkter, att ställa frågor som ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina tankegångar …… Uppgift: Det finns en rad kriterier för vad som anses viktigt för att skapa möjligheter för ett ”lärande samtal”. Några kriterier är möjlighet för samtliga deltagare att få talutrymme, tankerespekt, intresse för andras synpunkter, att ställa frågor som ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina tankegångar …… Syfte: Genom att observera samtal i en grupp utveckla sin förståelse av samtalets komplexitet. Syfte: Genom att observera samtal i en grupp utveckla sin förståelse av samtalets komplexitet. Genomförande: Arbeta 2 och 2. Ni ska observera samma samtalsgrupp men på olika sätt. Genomförande: Arbeta 2 och 2. Ni ska observera samma samtalsgrupp men på olika sätt. Förberedelsen inför observationen görs gemensamt. En observation ska genomföras utifrån ett löpande protokoll förbereds och den andra observationen utifrån ett status- eller avprickningsschema. avprickningsschema. Diskutera igenom uppläggningen av de båda olika observationsmetoderna. Vad ska ni fokuseras? Ska status- eller avprickningsschemat utformas? Hur ska ni informera samtalsgruppen inför observationen? Hur ska ni sitta? Hur länge ska ni hålla på? Diskutera också möjligheten att bearbeta det material ni samlar in. Efterarbete: Sammanfatta era erfarenheter från observationerna samt resultatet av era observationer. Efterarbete: Sammanfatta era erfarenheter från observationerna samt resultatet av era observationer.

15


Ladda ner ppt "Nätverksträff i Aronsborg mars 2007 Att få en djup förståelse av vardagsverksamheten."

Liknande presentationer


Google-annonser