Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning, forskning och innovation sedan 1666

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning, forskning och innovation sedan 1666"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning, forskning och innovation sedan 1666
Medicinska fakulteten Utbildning, forskning och innovation sedan 1666

2 Biomedicin- & Läkarprogrammen
Vad skiljer de olika professionerna från varandra? Kunskap om människan på cellulär- och molekylär nivå Forskning för att hitta orsak till och effekter av sjukdom Diagnostisera sjukdom och skador Ordinera rätt medicin och behandling

3 Vad är biomedicin? Hur Medicin + Naturvetenskap
Kroppen fungerar – friskt och sjukt Praktiska färdigheter Problemlösning - Forskning

4 Biomedicinprogrammet – 3+2 år
Biokemi och molekylärbiologi Prof utveckling Cellens biologi och fysiologi Prof utveckling Sjukdomslära och behandling, Examensarbete 10v Forskning och tillämpning Examensarbete 20v ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4-5

5 Professionell utveckling
Träning i laborativt arbete, dokumentation och rapportering Träna sin förmåga att läsa, tillgodogöra sig och inhämta information från vetenskapliga presentationer Bedöma risker i laborativt arbete Etikfrågor, lagar och föreskrifter inom biomedicinsk forskning

6 Vad arbetar en biomedicinare med?
De flest studenter läser vidare: först master och sedan forskarutbildning Arbetar med: -Medicinskt utvecklings- och forskningsarbete -Patentfrågor -Information -Marknadsföring mm Akademisk miljö, offentlig sektor eller privat näringsliv

7 Vägen till läkare Utbildningsprogrammet 5 ½ år (11 terminer)
Läkarexamen samt masterexamen i medicin AT = Allmäntjänstgöring minst 18 månader Godkänt AT-prov = legitimation ST = Specialisttjänstgöring minst 5 år Specialistkompetens

8 Läkarprogrammets upplägg
Termin 1–3 Den friska människan Normala kroppen och dess funktioner Termin 4–5 Den sjuka människan Patobiologi - Sjukdomslära dvs. uppkomst, mekanismer och orsaker till sjukdom Termin 6–9 Behandling av den sjuka människan Klinisk medicin, undersökningsteknik, diagnostik och behandling Termin 10–11 Examensarbete och valbara fördjupningskurser i medicin Allmänmedicin och praktik på vårdcentral

9 Professionell utveckling – klinisk träning i läkarrollen
Tidig kontakt med läkarens yrkesroll Träning i patientarbete under termin 1–5 Professionell utveckling Klinisk utbildning på sjukhus och vårdcentraler, termin 6-9 Placeringar i hela Skåne, främst sjukhusen i Helsingborg, Malmö och Lund

10 Hur studerar vi? PBL – Att själv aktivt söka kunskap
Arbete i mindre studiegrupper, 8 studenter Olika fallbeskrivningar, anpassade till medicin och läkarrollen I varje studiegrupp finns en handledare – tutor

11 Forskningsanknytning i hela utbildningen
Kontakt med den senaste forskningen inom medicin Möjligheter till egen forskning under studietiden – Sommarforskarskolan Träning i vetenskapligt arbetssätt Examensarbete Lärarna är forskare

12 Anmälan via Antagning.se
Ansök på Senast 15 april inför hösten Senast 15 oktober inför våren (gäller endast läkarprogrammet) Glöm inte att anmäla dig till Högskoleprovet senast 15 februari! Kandidatprogram i biomedicin 35 platser, start endast hösttermin Läkarprogrammet 120 platser Startar både vår- och hösttermin

13 Antagning till biomedicin- och läkarprogrammet vid Lunds universitet
Endast genom urvalsgrupperna Betyg och Högskoleprov Gör Högskoleprovet! Ökar din möjlighet att bli antagen! HP-resultat är skiljekriterium vid lika meritvärde i betygskvoterna Inga alternativa urval i Lund Särskild behörighet : A13 Matematik 4, Fysik+Kemi+Biologi 2

14 Vill du veta mer? Information finns på vår hemsida Studievägledare för biomedicinprogrammet Annika Ilskog Studievägledare för läkarprogrammet Helena Axelsson Åse Feltborg Kontakt med läkarstudent kan du få genom

15


Ladda ner ppt "Utbildning, forskning och innovation sedan 1666"

Liknande presentationer


Google-annonser