Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666."— Presentationens avskrift:

1 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

2 Biomedicin- & Läkarprogrammen  Kunskap om människan på cellulär- och molekylär nivå  Forskning för att hitta orsak till och effekter av sjukdom  Diagnostisera sjukdom och skador  Ordinera rätt medicin och behandling Vad skiljer de olika professionerna från varandra?

3 Vad är biomedicin?  Hur Medicin + Naturvetenskap  Kroppen fungerar – friskt och sjukt  Praktiska färdigheter  Problemlösning - Forskning

4 Biomedicinprogrammet – 3+2 år ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4-5 Cellens biologi och fysiologi Prof utveckling Sjukdomslära och behandling, Examensarbete 10v Forskning och tillämpning Examensarbete 20v Biokemi och molekylärbiologi Prof utveckling

5 Professionell utveckling  Träning i laborativt arbete, dokumentation och rapportering  Träna sin förmåga att läsa, tillgodogöra sig och inhämta information från vetenskapliga presentationer  Bedöma risker i laborativt arbete  Etikfrågor, lagar och föreskrifter inom biomedicinsk forskning

6 Vad arbetar en biomedicinare med?  De flest studenter läser vidare: först master och sedan forskarutbildning  Arbetar med: -Medicinskt utvecklings- och forskningsarbete -Patentfrågor -Information -Marknadsföring mm  Akademisk miljö, offentlig sektor eller privat näringsliv

7 Vägen till läkare  Utbildningsprogrammet 5 ½ år (11 terminer)  Läkarexamen samt masterexamen i medicin  AT = Allmäntjänstgöring minst 18 månader  Godkänt AT-prov = legitimation  ST = Specialisttjänstgöring minst 5 år  Specialistkompetens

8 Läkarprogrammets upplägg Termin 4–5 Den sjuka människan Patobiologi - Sjukdomslära dvs. uppkomst, mekanismer och orsaker till sjukdom Termin 1–3 Den friska människan Normala kroppen och dess funktioner Termin 6–9 Behandling av den sjuka människan Klinisk medicin, undersökningsteknik, diagnostik och behandling Termin 10–11 Examensarbete och valbara fördjupningskurser i medicin Allmänmedicin och praktik på vårdcentral

9 Professionell utveckling – klinisk träning i läkarrollen  Tidig kontakt med läkarens yrkesroll  Träning i patientarbete under termin 1–5 Professionell utveckling  Klinisk utbildning på sjukhus och vårdcentraler, termin 6-9  Placeringar i hela Skåne, främst sjukhusen i Helsingborg, Malmö och Lund

10 Hur studerar vi?  PBL – Att själv aktivt söka kunskap  Arbete i mindre studiegrupper, 8 studenter  Olika fallbeskrivningar, anpassade till medicin och läkarrollen  I varje studiegrupp finns en handledare – tutor

11 Forskningsanknytning i hela utbildningen  Kontakt med den senaste forskningen inom medicin  Möjligheter till egen forskning under studietiden – Sommarforskarskolan  Träning i vetenskapligt arbetssätt  Examensarbete  Lärarna är forskare

12 Anmälan via Antagning.se Glöm inte att anmäla dig till Högskoleprovet senast 15 februari! Kandidatprogram i biomedicin 35 platser, start endast hösttermin Läkarprogrammet 120 platser Startar både vår- och hösttermin  Ansök på www.antagning.se  Senast 15 april inför hösten  Senast 15 oktober inför våren (gäller endast läkarprogrammet)

13 Antagning till biomedicin- och läkarprogrammet vid Lunds universitet  Endast genom urvalsgrupperna Betyg och Högskoleprov  Gör Högskoleprovet! Ökar din möjlighet att bli antagen!  HP-resultat är skiljekriterium vid lika meritvärde i betygskvoterna  Inga alternativa urval i Lund Särskild behörighet : A13 Matematik 4, Fysik+Kemi+Biologi 2

14 Vill du veta mer?  Information finns på vår hemsida http://www.med.lu.se/utbildning  Studievägledare för biomedicinprogrammet Annika Ilskog 046-222 71 32 annika.ilskog@med.lu.seannika.ilskog@med.lu.se  Studievägledare för läkarprogrammet Helena Axelsson 046-222 72 17 helena.axelsson@med.lu.se@ Åse Feltborg 046-222 97 21 ase.feltborg@med.lu.se  Kontakt med läkarstudent kan du få genom studievagledning@med.lu.se

15


Ladda ner ppt "Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666."

Liknande presentationer


Google-annonser