Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biomedicinutbildningar Karolinska Institutet50 Uppsala Universitet45 Lunds Universitet40 Umeå Universitet36 Linköpings Universitet (Med.Biol.)30 Högskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biomedicinutbildningar Karolinska Institutet50 Uppsala Universitet45 Lunds Universitet40 Umeå Universitet36 Linköpings Universitet (Med.Biol.)30 Högskolan."— Presentationens avskrift:

1 Biomedicinutbildningar Karolinska Institutet50 Uppsala Universitet45 Lunds Universitet40 Umeå Universitet36 Linköpings Universitet (Med.Biol.)30 Högskolan i Kalmar20 4-åriga Magisterprogram (160 p) Ingen yrkesexamen Sker vid medicinsk fakultet, vissa kurser vid teknisk, naturvetenskaplig eller farmceutisk fakultet Biomedicin belyser medicinska problem med naturvetenskapliga metoder.

2 Biomedicinutbildning Anatomi/intro UmeåUppsalaKI ÖversiktAllmän kemi Allmän kemi/ org. kemi Epidemiologi Allmän kemi Biokemi/ läkem.kemi Org.kemi/läkem. Mikro/Molbiol Morf/embryol. Mol.cellbiol. Mol.Genetik Biokemi Cellbiol. Bakt. Molbiol./ genetik Vävn.biol/ Immunol/ statistik Djur/farm Patologi Biostat. Neurovet. Fysiol. Farmakol. Neurovet./ Farm. Fys/Farm Cellbiologi Organs struktur/ funktion År 1 År 2 Basal kemi, biologi Mol.biol. Genetik Organbiol.

3 Biomedicinutbildning UmeåUppsalaKI Immunol. Valfri Sjukdomsl/ diagnostik Ex.arbete Valfri Tox/läkem. Bakt. Virologi Patologi Genetik Valfri Ex.arbete Imm/infektion Onkol/statistik Läkem.utv. Mol. med. Valfri Ex.arbete År 3 År 4 Med. biol. Sjukdomslära Profilering Forsknings- förberedande Exarbeten

4 Utbildningsmål vara förberedd för yrkesverksamhet inom olika samhällssektorer med forsknings-, utvecklings-, produktions- och informationsverksamhet med anknytning till det biomedicinska om­rådet. vara tränad i att självständigt belysa, analysera och lösa biomedicinska problem med moderna naturvetenskapliga metoder. förvärva förmåga till kritisk analys och värdering liksom till självständigt skapande och förnyelse.

5 Vad ska en biomedicinare kunna? Behärska grundläggande biomedicinska begrepp och experimentella metoder i kemi, molekylärbiologi, genetik, cellbiologi, immunologi och mikrobiologi. Vidare ha tillräckliga kunskaper i sjukdomslära och diagnostiska metoder för att kunna samverka med läkare och forskare inom klinisk verksamhet. Ha tillägnat sig grundläggande förmåga att utforma experiment från en given frågeställning som tillåter kritisk granskning samt kunna utvärdera resultaten.

6 Tekniska färdigheter •Åtminstone halva arbetsdagen är laborationer •Individuell laborativ träning •Behärska biokemiska, molekylärbiologiska, cellbiologiska, mikrobiologiska och immunkemiska metoder Manuell teknisk träning som överträffar läkarstudenternas

7 Professionellt förhållningssätt Behärska rutiner för dokumentation av data och resultat Kunna reflektera över etiska aspekter och beakta redlighet i biomedicinsk verksamhet. Kunna presentera resultat och vetenskaplig litteratur muntligt eller skriftligt. Kunna tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur. Ha erfarenhet av att sammanställa resultat i den vetenskapliga uppsatsens form.

8 Vad blir det av biomedicinarna? •De flesta disputerar •Många disputerar vid kliniska institutioner •Läkemedelsindustrin, biotekföretag, kemiföretag •Annan påbyggnadsutbildning, vetenskapsjournalister, informatörer •Myndigheter

9 Lärare vid prekliniska institutioner? Få läkarstudenter satsar på preklinisk karriär. Många prekliniska lärare har grundutbildning som molekylärbiologer, tekniska biologer eller har hoppat av från klinisk utbildning. Framtiden för biomedicinarna?

10 Harmonisering av utbildning och anställningsbarhet inom EU 3-årig kandidatexamen2-årig masterForskarutbildning Bolognaprocessen Biomedicin Rättsmedicin Medicinsk genetik Läkemedelsutveckling Klinisk laboratorie- medicin Profilering vid olika studieorter

11 Harmonisering av utbildning och anställningsbarhet inom EU •Ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer. •Kommande EU-direktiv (KOM(202)119 slutlig (2002/0061 COD). •Sverige och Grekland saknar specialistutbildning för sjukhuskemister, sjukhusgenetiker, molekylärbiologer, biomedicinare •Medicinskt ansvar gentemot behandlande läkare men inte gentemot patienten


Ladda ner ppt "Biomedicinutbildningar Karolinska Institutet50 Uppsala Universitet45 Lunds Universitet40 Umeå Universitet36 Linköpings Universitet (Med.Biol.)30 Högskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser