Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göra liv till vetenskap Bengt Olle Bengtsson Biologiska institutionen Lunds universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göra liv till vetenskap Bengt Olle Bengtsson Biologiska institutionen Lunds universitet."— Presentationens avskrift:

1 Göra liv till vetenskap Bengt Olle Bengtsson Biologiska institutionen Lunds universitet

2 Exaktare titel Moderna milstolpar i den fysisk-logiska förståelsen av liv Inte biologins historia Personlig tolkning Sju gubbar

3 René Descartes (1596 – 1650) Discours de la méthode … (1637) Kroppen som maskin Mekanikens lagar gäller Betydande kostnad – än större vinst Djur är utan ”ande”

4 Carl von Linné (1707 – 1778) Systema naturæ (1735) Generell, logisk, hierarkisk klassifikation Reaktioner i Paris Är systematisering vetenskap? Ja, om öppen för revision

5 Jean-Baptiste de Lamarck (1744 – 1829) Histoire naturelle des animaux sans vertèbres (1815-) Avgränsar biologin Öppnar för fysio- logi, genetik m m Och för evolution

6 Charles Darwin (1809 – 1882) On the Origin of Species by Means of Natural Selection (1859) Avvisar målstyrning Inför historisk dynamik i biologin (jmf Laplace om solsystem 1796)

7 Första sammanfattningen Biologins moderna grund är nu lagd: avgränsning, arten som enhet, såväl mekanik som dynamik Aristoteles slutligen död (samtidigt kanske den störste ”biologen” av alla!) Nu kommer två mycket skilda men märkligt likartade samtida milstolpar

8 Claude Bernard (1813 – 1878) Intr. à l’étude de la médicine expéri- mentale (1865) Organismer har relativt själv- ständiga subsystem ”Inre miljö” Sjuk = onormal fysiologi i någon del

9 Gregor Mendel ( 1822 – 1884) Versuche über Pflanzenhybriden (1865) Egentligen mendelismen (1900) Egenskaper som enheter vilka nedärvs oberoende av varandra

10 Andra sammanfattningen ORGANISMEN som livets grundenhet är nu sönderslagen - Goethe (1749 – 1832) skulle ha hatat detta! Vägen öppen för kemisk reduktionism Men en milstolpe återstår – den mest fysiska

11 Erwin Schrödinger (1887 – 1961) What is life ? (1944) Liv = upprätthållen ordning Ordning kräver energi plus minne Livet stabiliserar sig självt, långt från termo- dynamisk jämvikt

12 Andra viktiga kunskaper Allt liv byggs upp av celler Ingen spontan livsbildning sker idag Fotosyntes och kvävefixering Befruktningens detaljer DNAts komplementära struktur Strukturellt fungerar allt liv lika – ”The Central Dogma”

13 Slutsammanfattning Liv är inte längre något djupt problem för den fysisk-logiska analysen Det finns dock fortfarande intressanta problem, till exempel: Hur kan väldigt komplicerade organismer klara sig med så få gener?


Ladda ner ppt "Göra liv till vetenskap Bengt Olle Bengtsson Biologiska institutionen Lunds universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser