Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Litteratur & Övning PEL ht 2013 Åke Walldius, - formalia - Nils-Göran Olve et al. 2003 - Eppler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Litteratur & Övning PEL ht 2013 Åke Walldius, - formalia - Nils-Göran Olve et al. 2003 - Eppler."— Presentationens avskrift:

1 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Litteratur & Övning PEL ht 2013 Åke Walldius, aakew@csc.kth.se - formalia - Nils-Göran Olve et al. 2003 - Eppler & Platts, 2009 - övningsuppgift

2 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Från kurs-PM Kursen syftar till att integrera teknologens tidigare studier i Programvarudesign, Ekonomi och Ledarskap genom att studera problem som är så sammansatta att de kräver kompetens från flera områden för sin lösning. att ni ska kunna använda era projektresultat (betygsatta) som arbetsprover

3 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH PEL-kursen som ”påbyggnad” på KID (3hp) Uppläggning metodövningsfasen föreläsning om kurslitteraturen & ”den 4:e metodövningen” (idag) redovisning av metodövningen (3 okt kl 10-12) föreläsning & seminarium om övningen och era resultat (3 okt 14-16) projektfasen PEL-tillämpningen redovisas på de 3 gemensamma avstämningarna plus en egen avstämning av metodtillämpningen (5 nov kl 10, L43)

4 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Komplett projekt – KID & PEL Projektgruppen definierar projektet utgående från ett givet tema Avgränsningar är upp till gruppen Avslutas i så stor utsträckning som möjligt Samtliga aspekter av er utvecklingsprocessen belyses: P-E-L

5 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Tvärvetenskap – KID & PEL Samma ämnesintresse, olika infallsvinklar Olika bakgrunder, formella och informella Lyfta fram mångfalden Synliggöra olika kompetenser Era specialiliteter på ”PEL-områden”? projektledning marknadsföring supply chain management affärssystem branding lageroptimering change management customer relations manufacturing optimisation demand chain management entreprenörskap (digital) produktutveckling

6 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Data capture participatory observation motion analysis (photography, video) interviews questionnairs focus groups design workshops* (re-use, also below) personas* design sketches prototypes* Modeling and communicating the overall design design reviewsCustomer journey maps design pattern maps* (re-use, also above)Service design blueprints strategy maps* expressed experience SWOT analysis business models market surveys technology readiness level estimates risk analysis HCI methods for data capture and modeling

7 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Introducera och använda strategikartor Nils-Göran Olve et al., Making Scorecards Actionable, 2003

8 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Less lost time No waiting for journals New software Huddinge University Hospital - strategy map Take Care (spring 2009) Owners Patients Process Development

9 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Health in society Quicker responses Health effects Less lost time No waiting for journals New software Patient satisfaction Huddinge University Hospital - strategy map Take Care (spring 2009) Owners Patients Process Development

10 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Lower health costs Better research Better use of colleagues ’ notes Better decisions New work routines Huddinge University Hospital - strategy map Take Care (spring 2009) Better use of capacity Owners Patients Process Development

11 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Health in society Lower health costs Better research Quicker responses Health effects Less lost time Better use of colleagues ’ notes Better decisions No waiting for journals New software New work routines Patient satisfaction Huddinge University Hospital - strategy map Take Care (spring 2009) Better use of capacity Owners Patients Process Development

12 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Strategikartor Nils-Göran Olve et al., Making Scorecards Actionable, 2003 Secrets: 1) Scorecards are balanced – the 4 perspectives give a complete description of the business. 2) They show both internal and external aspects of the business. 3) Scorecards are linked through the cause-and-effect assumptions. Benefits: Communicating strategic intentions, discussing activities, monitor & reward activities. Most urgent: Managers need tools to communicate about intangibles or immaterial assets! Specifically where many employees have customer contacts (ACSI, networks, quality). Overall goal: Closing the loops of strategic action plans and measuring – to reach “virtuous circles” Then the map answers these two questions: How do we intend to succeed – and have we?

13 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH

14 Owners Patients Process effects New work patterns New software patterns Citizen health decision quality Values - Effects - Work & Software patterns - example unit specified (Funk-IS, 090820) Patient health shared annotation devices link to scientific evidence Link to scientific evidence Annotate across professional borders Use shared annotation Target June 2011: 20% more scientific references in patient journals than in 2010 multi-disciplinary participation

15 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Lösningen: Ett stödsystem! Gör känslig information okänslig genom att koppla den till position Automatisera eller förenkla administration Ta bort det (olagliga) “hemliga blocket” Nya möjligheter med GPS-navigering –Ökad säkerhet –Hitta rätt, hitta snabbt

16 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Strategikarta

17 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Fokusområden

18 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Eppler & Platts, Visual stratagizing, 2009

19 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Eppler & Platts, Visual stratagizing, 2009

20 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH

21 SOL LSS Primärvården (Arbetsterapeut) Utbildningar för föräldrar/närstående Struktur/planerin g Sätta upp mål Boendestödjare Samordnare/assistan s Assisten t Klasslärare Rektor Psykolo g Läkare SS K Socialtjänsten Landstin g Försäkringskassan BU P Arbetsterapeu t Samordnare/assistan s Rättigheter Möjligheter Regionalt vårdprogram INNAN DIAGNOS NYDIAGNOSTISERADATT LEVA MED Unga med Adhd Misstänker att något är fel Förskolepedagog Förälder/närstående BV C BUMM (Barn och ungdoms medicinsk mottagning) Hjälpmedel Nätbaserad utbildning Patientföreningar Triggas av livsförändring: Tonåren Graviditet Går ut skolan Studierekto r Specialpedago g Skola Kommu n BU P Socialtjänsten (Boendestödjare) Habiliteringscente r Medicinerin g BRIS Vårdcentral Förskolepsykolo g BV C Skolläkare BUM M BUP utredning Friskförklarad alt fel diagnos Söker hjälp/råd/stöd Diagnos Vad händer nu? Behandlin g Hur hantera vardagen? Samordnin g Förändring av tillstånd Överlämning av ansvar Fortsätta stötta 18 år = Myndig Möten MÖJLIG E-TJÄNST: Samlad information om rättigheter- Självgenererad info med möjlighet att få reda på vad som gäller mig, i min kommun, i min situation, med min diagnos. Vad har jag rätt till och vem kan hjälpa mig få det? MÖJLIG E-TJÄNST: Kontakt - Veta vem man ska kontakta när. Både akut och vid frågor. MÖJLIG E-TJÄNST: Logga framsteg - Mot uppsatta mål i vardagen. MÖJLIG E-TJÄNST: Uppdaterat diagnos- tiseringsverktyg Uppdaterade frågor som kan hjälpa läkaren att upptäcka adhd i ett tidigt stadie. MÖJLIG E-TJÄNST: Utökade kanaler för kontakt vid förändring av tillstånd t ex mail och sms. MÖJLIG E-TJÄNST: Verktyg för samordning - Kunna kalla till möten, dela protokoll, samt ansvar mellan landsting, kommun, patient och närstående. MÖJLIG E-TJÄNST: Självskattning - Möjlighet att själv få skatta hur man mår, biverkningar medicinering, hur dagen sett ut, för att ta kontroll över sin egen process. MÖJLIG E-TJÄNST: Överblick av diagnos- Kunna se och förstå innebörd- en av min diagnos samt dela den med andra. MÖJLIG E-TJÄNST: Stöd i vardagen - Få överblick på inbokade tider, förnya recept, hämta medicin, se planerade aktiviteter etc. - Förskolepersonal eller lärare kan uppmärksamma symptom. - Föräldern/närstående har ansvaret för att utredning sker. - Föräldern blir inte lyssnad på, tagen på allvar. Närstående driver processen innan och efter diagnos Svårt att veta vilka rättigheter man har som patient och närstående och vad det finns för möjligheter till hjälp och stöd i vardagen. Svårt att veta vad man har rätt till och inte rätt till - Föräldern/närstående måste administrera barnets ärende när det gäller habilitering, medicinering, läkarkontakter, stöd i hemmet etc. Stor administrativ börda - Föräldern/närstående har ansvaret för samordning mellan kommun och landsting, dvs skola, vårdgivare och andra stödinsatser. - Tidskrävande. - Blir budbärare av information. Närstående blir projektledare -Vid överflyttning till vyxenpsykiatrin. -Patienten klarar inte att ta allt ansvar helt själv, behöver fortsatt stöd från förälder/närstående. Risk att falla mellan stolar MÖJLIG E-TJÄNST: Påminnelser - Bli påmind om när medicin ska tas. MÖJLIG E-TJÄNST: Skattning närstående - Att kunna skatta hur ens barn mår. STÄNDIGT PÅGÅENDE: Beställa / hämta / ta medicin STÄNDIGT PÅGÅENDE: läkarbesök / psykologbesök = Visualiserade konceptförslag = Identifierade problem

22 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH http://eduscapes.com/marketing/images/2-service-blueprint-detail.jpg

23 Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Övningen – visualisera samspelet P-E-L-aspekter Individuell uppgift, maila till ÅW 28/9 kl 12 (lunch) & redovisa muntligt 3/10 Läs (klart) texterna av Olve et. al och Eppler&Plats (särskilt case 5) skriv en A4 om hur du med dina specialintressen skulle vilja använda BSC med strategikartor som visualiseringsmetod skriv en till A4 om hur du med ditt specialintresse skulle vilja använda någon av Eppler&Platts andra metoder, eller din egen favoritmetod strukturera dina motiveringar i 2-5 väl genomtänkta punkter underbygg dem med citat från texterna maila mig din text senast måndag 28 september vid lunchtid kl 12


Ladda ner ppt "Om litteraturen, PEL-kursen ht 2013, KTH Litteratur & Övning PEL ht 2013 Åke Walldius, - formalia - Nils-Göran Olve et al. 2003 - Eppler."

Liknande presentationer


Google-annonser