Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SEMIOTIK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SEMIOTIK."— Presentationens avskrift:

1 SEMIOTIK

2 GRUNDLÄGGANDE MODELL Objektet betecknas av något tecken som tolkas av interpretanten till att föreställa objektet och / eller symbolisera något.

3 Index indikerar något , visar på något. Tyder på något
Index indikerar något , visar på något . Tyder på något. Ett fotspår i sanden är ett index för människa . Ikon är en efterlikning av objektet. Symbol är ett tecken som representerar objektet.

4 Saussures teckenmodell
Sausurres teckenmodell visar oss att han menar att ett uttryck / tecken innehåller substans och form. Substansen är meningen som tecknet/tecknen står för och formen är själva texten som kan vara en bild. Då detta tolkas så får uttrycket ett innehåll och därmed en innehållsform som skapar mening och blir en innehållssubstans.

5

6 Peirces teckenmodell Denna modell skall läsas nerifrån och uppåt. Sändaren skapar en symbol, ett uttryck som refererar till ett objekt så att det betecknande och det betecknade når uttolkaren / interpretanten och hen tolkar tecknen och skapar mening

7

8 Ogdens och Rickards tankemodell
De menar att den idé eller tanke som skall beskrivas med tecken är direkt speglad i symboler i form av uttryck som görs med tecken. Å andra sidan redogörs /refererar man med tecken det som blir ett budskap/ referent. Detta skapar då mening och ”står för” uttrycket.

9


Ladda ner ppt "SEMIOTIK."

Liknande presentationer


Google-annonser