Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

:.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:..... Interaktionsdesign : metodik 3 p Uttryck och gestaltning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ":.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:..... Interaktionsdesign : metodik 3 p Uttryck och gestaltning."— Presentationens avskrift:

1 :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:..... Interaktionsdesign : metodik 3 p Uttryck och gestaltning

2 :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:..... Idag:  Skillnaderna mellan konst och design i syfte att sära på begreppen  Form  Vad är en gestalt?  Hur kan vi använda oss av semiotik  Historik  Form och funktion – då  Hur gör vi nu?  Tillvägagångssätt  Förslag på metodiskt arbete runt dessa frågor

3 :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:..... Skillnad mellan konst och design? Konsten är fri medan designen är styrd!

4 :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:.....  Speglar konstnärens upplevelser  Skapar det unika verket  Egenvärdet, det personliga uttrycket  Konstnären bestämmer över det som skall skapas  Skapa i syfte att försköna, yttre form viktig  Inget krav på att skapa för brukssituationer Konst Välkomna in! - blandteknik Germund Lindunger,Solna f.1966

5 :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:.....  Sker inom i förhand fastställda ramar ex. ”jag skall skapa en stol”  Beskriver ett syfte  Löser nyttoproblem för bestämda grupper av människor  Designern är en expert bland många andra experter!  Har en tänkt användningssituation eller miljö  Skapar en förlaga som reproduceras – inte ett unikt verk! Design

6 :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:.....  Skapar ibland stolen – men enbart i syfte att designa själva sittandet på stolen! Interaktionsdesignerns roll

7 :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:.....  Ett arrangemang av skilda delar som framstår och fungerar som en helhet Gestalt

8 :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:..... Vad är ett tecken? DET BETECKNANDE (det som är påtagligt, t ex det hörbara, synbara etc) DET BETECKNADE (innebörden bakom det påtagliga) = TECKNET (Kräver en tolkningsakt för att förena de två delarna till en helhet) Fig.1 Bilden kan användas för att förklara det begrepp som inom design- och konstvärlden kallas för gestaltning. En gestalt är en helhet (cirkeln) som består av det betecknande, t ex form, struktur, ljud och doft samt det betecknade, dvs hur det uttrycker eller presenterar detta för dig (Monö, 1997).

9 Semiotik :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:..... Semantik Studium av bild eller föremål som betydelsebärare, om visuella tecken och kombinationer av tecken En produkt… Beskriver sitt syfte Uttrycker egenskaper Kan uppmana till olika saker Uppvisar en identitet eller släktskap med andra produkter Syntax Studium av relationerna mellan olika visuella tecken och deltecken Pragmatik Studium av hur tecken används i olika sammanhang och i olika kulturer Omgivningens tolkning av en produkt i relation till t ex… …den miljö den är placerad i. (jf placeringen av fåtölj i vardagsrum) …andra produkter i dess närhet. Jfr fint dukat bord (material, stil, årgång) …samma produkt som släpptes förra året (cykel) Handlar inte om produkten i sig, utan om produktens design som ett tecken Vem vill använda den här specifika designen för att skicka ett meddelande? Används tecknen i rätt kontext? Förstås tecknet t ex både i Sverige och Japan? Är formen och färgen anpassad till målgruppens förväntningar om hur den här produkten skall se ut?

10 Historik :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:.....  Att ge form = kärnan i allt designarbete  Helhetstänkande (gestalten). Formen talar till alla våra sinnen.  Kunskap om kognition och semantik  Kräver förståelse för de villkor som kommer att påverka eller begränsa formen (tekniskt, socialt, ekonomiskt)  Följer form funktion eller följer funktion form? Eller finns det andra alternativ?

11 Historik :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:.....  När formen fått ge funktionen

12 Historik :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:.....  När funktionen fått ge formen 30 000 år gammal kniv från Egypten Ny MoraknivSvampkniv Ca 5000 år gammal kniv från Egypten

13 Historik :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:.....  Är ett designat objekt med hög funktionalitet automatiskt estetiskt tilltalande?  Är en produkt som är uppbyggd med funktionaliteten i centrum verkligen ”designad” eller är den ett uttryck för hög ingenjörskonst?  Finns det idag exempel på it-artefakter där formen är ett självklart resultat av dess funktionalitet? ...men hur kan vi jobba då?

14 :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:..... Para-funktionalitet ”Para-functionality investigates the design om function (rather than form) to provide new types of aesthetic experience”  Funktionaliteten hos det elektroniska objektet uppmanar till reflektion om vårt beteende  En mer poetiskt dimension av funktionalitet  Ex. Dåtida: ”The drinking cane” från 1910  Förslag till nutida: Lotto + Bankomat

15 :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:..... Para-funktionalitet  Användaren som protagonist – designern som författare

16 :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:..... Nutid Vad är skillnaden mellan interaktionsdesign och industridesign? –”Det som skiljer interaktionsdesign från industridesign är att det inte bara handlar om ett traditionellt föremål som skall ges en gestalt genom färg och form utan om ett föremål som i allt större utsträckning även är ett medium som förmedlar berättelser.” Anders Emilson, ur ”Friktion – På väg mot det oväntade”

17 Förslag till tillvägagångssätt :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:.....  Hur vill vi att produkten skall uppfattas av våra användare?  Vad styr detta?  Hur forma den temporala gestalten?  Hur välja lämpligt material för att bygga det spatiala gestalten?

18 Val av material viktigt :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:.....  Informationsbärande  Kan styra vår interaktion med föremålet  Ger föremålet personlighet  Ett sätt att märkas på marknaden

19 Metod 1 Vad uttrycker den här mannen för egenskaper genom… …sin ålder? …sina kläder? …kontexten han är placerade i? …sin kroppshållning? Vad kan meningen med bilden vara och till vem riktar den sig? Skriv ned ord eller korta meningar! Metod 1 :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:.....

20 Vad uttrycker den här mannen för egenskaper genom… …sin ålder? …sina kläder? …kontexten han är placerade i? …sin kroppshållning? Vad kan meningen med bilden vara och till vem riktar den sig? Skriv ned ord eller korta meningar! Metod 1 :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:.....

21 Vad anser designgruppen vara en elegant/åtråvärd form resp. en vulgär form? Metod 2 :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:.....

22  Välj en av personerna i metod 1.  Vilka material kan användas i syfte att förmedla den personens framdiskuterade uttryck?  Vilka egenskaper hos materialet gör att det är lämpligt att använda? Metod 3 :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:.....

23 Metod 4 :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:..... Ni skall göra en konceptuell designskiss av en… »Väckarklocka Att tänka på: »Väckarklockans uttryck sker genom exekvering av kod och uttrycket uppstår vid användning  genom manipulation av den spatiala gestalten. »Hur bygger materialet formen? (vulgärt-elegant) »Vilka egenskaper är önskvärda hos designmaterialet för att förmedla rätt uttryck?

24 Läsvärt :.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:..... Rune Monö - Designing for product understanding – The aesthetics of design from a semiotic approach. (1997) Bok Rune Monö - Design för gemensamma resor (1992) Bok Jonathan M. Woodham – Twentieht-century design (1997) Bok Sara Ilstedt Hjelm – Semiotics in product design. (2002) Paper. ISSN 1403- 0721. finns även online, men jag kan inte adressen. Estetik riktad mot interaktionsdesign, våra egna gurus: Lars Hallnäs och Johan Redström – From use to presence; On the expressions and aesthetics of everyday computational things (2002) Hallnäs och Redström – Abstract information appliances: Methodological exercises in conceptual design of computational things (2002) Hallnäs och Redström – Slow Technology; Designing for reflection (2001)


Ladda ner ppt ":.:....:..:...:.::...:......:.:::.:..............:::..:..:................::....:::::::.::..:..... Interaktionsdesign : metodik 3 p Uttryck och gestaltning."

Liknande presentationer


Google-annonser