Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Johan Karlsson, Pilängskolan, Lomma –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Johan Karlsson, Pilängskolan, Lomma –"— Presentationens avskrift:

1 Johan Karlsson, Pilängskolan, Lomma – www.lektion.se

2 Ämnen har egenskaper Färg Lukt surt beskt Smak sött salt

3 Ledningsförmåga Kokpunkt & Smältpunkt + Koppar & Silver
- Glas, porslin & plast Kokpunkt & Smältpunkt Ledningsförmåga Volfram = 3380˚ Volfram är ett metalliskt grundämne som upptäcktes 1783 av Carl Wilhelm Scheele. Volfram har den högsta smältpunkten av alla metaller och används därför bland annat i glödlampor. 74P 110N

4 Densitet, volymmassa är ett mått av ett ämnes täthet, således massa per volymenhet. Ju högre densitet ett ämne har desto större är mängden massa per volymenhet; densiteten påverkar således direkt ämnets vikt. Densitet

5 FRÅGA 1 Ge exempel på några egenskaper ett ämne kan ha?

6 FRÅGA 2 a) Vilken smältpunkt har volfram?
b) Ordna följande ämne efter tyngd Järn, Guld, Vatten

7 Allting består av atomer
1 mm = atomer Atomer är MYCKET små

8 FRÅGA 3 a) Vad är en atom? Beskriv.
b) Hur många lager av atomer får plats på en aluminumfolie (tjockleken)?

9 Allting består av atomer
Periodiska systemet Det finns mer än 100 olika slags atomer/grundämnen

10 FRÅGA 4 Vilka är de kemiska tecknen för a) Kol b) Syre c) Väte

11 O Fe H Cu Allting består av atomer En kemisk förening Ett grundämne
= Syre Grundämne Kemiska tecken Kemisk förening Molekyl Cu = Koppar En annan kemisk förening Fe = järn Ett annat grundämne Ett tredje grundämne H = Väte

12 FRÅGA 5 Vilket är rätt om atomerna till höger? Det är ett grundämne
Det är en kemisk förening Det är molekyler Det är både molekyler och en kemisk förening Det är både ett grundämne och molekyler Det är både ett grundämne och en kemisk förening H H H H

13 Allting består av atomer
2 4 3 H2 S O4

14 Allting består av atomer
C O 2 2 C O

15 FRÅGA 6 Vilka atomer och hur många av varje består följande av? a) H2CO3 2 C3H7Cl

16 Samma antal atomer in som ut!
Kemisk reaktion Nytt ämne bildas!! Ämne A + Ämne B  Ämne C Samma antal atomer in som ut!

17 2H2+ 02  2H2O Kemisk reaktion Nytt ämne bildas!! (knallgasvatten)
Samma antal atomer in som ut!

18 3 fysikaliska tillstånd
Fast, Flytande & Gas GAS 3 fysikaliska tillstånd FLYTANDE FAST

19 Fast, Flytande & Gas Lägre temperatur Högre temperatur
Söligare rörelse Snabbare rörelse

20 FRÅGA 7 Vad händer med ämnes minsta delar när temperaturen höjs?

21 FAST FLYTANDE Smälter FLYTANDE Fryser FAST

22 GAS FLYTANDE Kokar GAS Kondenserar FLYTANDE

23 FRÅGA 8 Vad kallas övergångarna?
FAST FLYTANDE Vad kallas övergångarna? Kan övergångarna anses vara kemiska reaktioner? FLYTANDE GAS

24 Olika slags blandningar
ÄMNE Rent ämne Blandning Grundämne Kemisk förening Lösning vattenmolekyl sockermolekyl sand vattenmolekyl Slamning Emulsion olja Legering koppar tenn

25 Lösning sockerbit Sockerbitar i vattnet Vatten
I en lösning kan man inte se att det finns två eller fler ämne blandade

26 Lösning Två vätskor kan vara lösta i varandra
Sprit = Vatten och etanol Gaser kan lösas i vätska Läsk = Vatten + socker + koldioxid I ½ liter läsk finns det ca 1,5 liter gas!

27 Lösning Lösningsmedel: Biologiska lösningar: -Vatten Saliv -Olja Urin
Blod Lösningsmedel: -Vatten -Olja -Aceton -Etanol -Lacknafta

28 FRÅGA 9 Vad är en lösning ? Är luften vi andas in en lösning? Varför?

29 Olika lösningar Utspädd lösning Koncentrerad lösning Mättad lösning
Sockerbit Antal bitar i bägaren Antal bitar i bägaren Antal bitar i bägaren Utspädd lösning Koncentrerad lösning Mättad lösning

30 FRÅGA 10 a) Vad kallas en lösning där man inte kan lösa mer?
b) Vad kallas en lösning med lite löst ämne i sig?

31 Lösningar varmt/kallt
Sockerbitar Mättad Antal bitar i bägaren Antal bitar i bägaren 20˚ 60˚ I varmt vatten kan man lösa mer fast ämne

32 Lösta gasmolekyler i läsken
40˚ 50˚ 30˚ 10˚ 20˚ Gaser löses bättre i kallt än i varmt vatten

33 FRÅGA 11 Du skall dricka din läsk en varm sommardag men märker att
den är avslagen och utan kolsyra, varför?

34 Olika slags blandningar
ÄMNE Rent ämne Blandning Grundämne Kemisk förening Lösning vattenmolekyl sockermolekyl sand vattenmolekyl Slamning Emulsion olja Legering koppar tenn

35 Blandningar kan delas upp
Salt vatten

36 Blandningar kan delas upp
Olja Vatten Sand Tungt Lätt

37 FRÅGA 12 a) Känner du till fler sätt/metoder som används för rening blandningar? b) Varför kan inte alla ämnen renas med samma metoder?


Ladda ner ppt "Johan Karlsson, Pilängskolan, Lomma –"

Liknande presentationer


Google-annonser