Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsredovisning 2014. En resa in i framtiden - Vision och strategi 2015-2020 De övergripande målen är att Linnéuniversitetet utmärker sig genom: nyfikna,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsredovisning 2014. En resa in i framtiden - Vision och strategi 2015-2020 De övergripande målen är att Linnéuniversitetet utmärker sig genom: nyfikna,"— Presentationens avskrift:

1 Årsredovisning 2014

2 En resa in i framtiden - Vision och strategi De övergripande målen är att Linnéuniversitetet utmärker sig genom: nyfikna, nytänkande och kunniga studenter och medarbetare utmanande utbildningar med hög samhällsrelevans framstående vetenskaplig och konstnärlig forskning till nytta för samhällsutvecklingen engagemang för samhällsutmaningar, innovationer och hållbar tillväxt närhet mellan människor en internationell och mångkulturell kunskapsmiljö

3 Kompetensförsörjning Andel professorer, lektorer och post dok av samtliga lärare ökar på samtliga fakulteter Utfall Lnu: 2014: 63%2013: 59%2010: 54% Regeringens rekryteringsmål: 36% av de professorer som anställs ska vara kvinnor Utfall: 48% för perioden professorer 2014 Internrevisionens rekommendationer – uppföljning 2015

4 Utmanande utbildning

5 Framstående forskning Nytt Lnuc – Intermedial Studies Extern forskningsfinansiering ökar Utfall andel extern forskningsfinansiering: 2014: 38% 2013: 37% Beviljade medel från VR ökar (2014: 30 Mkr, 2013: 20 Mkr) Beviljade medel från Familjen Kamprads stiftelse ökar (2014: 42 Mkr, 2013: 17 Mkr) Vetenskapliga publikationer ökar Bra publicering utifrån knappa forskningsresurser Antalet forskarstuderande fortsätter att minska (2014: 316, 2013: 332)

6 Samhällelig drivkraft Beviljade medel från KK-stiftelsen Expertkompetens för innovation inom hållbart träbyggande (17 Mkr) Företagsforskarskola inom uppdragsarkeologi (20 Mkr) Uppdragsutbildning minskar Forskning möter samhällsutmaningar Hälsoområdet/eHälsoinstitutet

7 Globala värden ”Betalstudenter” ökar Linnaeus University Summer Academy Tempus och Linnaeus Palme Inresande avtalsstudenter minskar med 23% Beslut om miljöcertifiering Personalutbildning inom lärande om hållbar utveckling All individbaserad statistik ska vara könsuppdelad

8 Individbaserad statistik - studenter

9 Individbaserad statistik – internationalisering

10 Individbaserad statistik – utbildning på forskarnivå

11 Individbaserad statistik – personal

12 Verksamhetens intäkter 2014: Mkr

13 Intäkter utbildningsområdet, Mkr

14 Intäkter forskningsområdet, Mkr

15 Ekonomi Intäkter (Mkr)Resultat (Mkr) Linnéuniversitetet Ekonomihögskolan ,7 3,1 Hälso- och livsvetenskap ,45,0 Konst och humaniora ,98,0 Samhällsvetenskap ,68,1 Teknik ,8-1,5


Ladda ner ppt "Årsredovisning 2014. En resa in i framtiden - Vision och strategi 2015-2020 De övergripande målen är att Linnéuniversitetet utmärker sig genom: nyfikna,"

Liknande presentationer


Google-annonser