Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsredovisning 2014. En resa in i framtiden - Vision och strategi 2015-2020 De övergripande målen är att Linnéuniversitetet utmärker sig genom: nyfikna,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsredovisning 2014. En resa in i framtiden - Vision och strategi 2015-2020 De övergripande målen är att Linnéuniversitetet utmärker sig genom: nyfikna,"— Presentationens avskrift:

1 Årsredovisning 2014

2 En resa in i framtiden - Vision och strategi 2015-2020 De övergripande målen är att Linnéuniversitetet utmärker sig genom: nyfikna, nytänkande och kunniga studenter och medarbetare utmanande utbildningar med hög samhällsrelevans framstående vetenskaplig och konstnärlig forskning till nytta för samhällsutvecklingen engagemang för samhällsutmaningar, innovationer och hållbar tillväxt närhet mellan människor en internationell och mångkulturell kunskapsmiljö

3 Kompetensförsörjning Andel professorer, lektorer och post dok av samtliga lärare ökar på samtliga fakulteter Utfall Lnu: 2014: 63%2013: 59%2010: 54% Regeringens rekryteringsmål: 36% av de professorer som anställs ska vara kvinnor 2012-2015 Utfall: 48% för perioden 2012-2014 150 professorer 2014 Internrevisionens rekommendationer – uppföljning 2015

4 Utmanande utbildning

5 Framstående forskning Nytt Lnuc – Intermedial Studies Extern forskningsfinansiering ökar Utfall andel extern forskningsfinansiering: 2014: 38% 2013: 37% Beviljade medel från VR ökar (2014: 30 Mkr, 2013: 20 Mkr) Beviljade medel från Familjen Kamprads stiftelse ökar (2014: 42 Mkr, 2013: 17 Mkr) Vetenskapliga publikationer ökar Bra publicering utifrån knappa forskningsresurser Antalet forskarstuderande fortsätter att minska (2014: 316, 2013: 332)

6 Samhällelig drivkraft Beviljade medel från KK-stiftelsen Expertkompetens för innovation inom hållbart träbyggande (17 Mkr) Företagsforskarskola inom uppdragsarkeologi (20 Mkr) Uppdragsutbildning minskar Forskning möter samhällsutmaningar Hälsoområdet/eHälsoinstitutet

7 Globala värden ”Betalstudenter” ökar Linnaeus University Summer Academy Tempus och Linnaeus Palme Inresande avtalsstudenter minskar med 23% Beslut om miljöcertifiering Personalutbildning inom lärande om hållbar utveckling All individbaserad statistik ska vara könsuppdelad

8 Individbaserad statistik - studenter

9 Individbaserad statistik – internationalisering

10 Individbaserad statistik – utbildning på forskarnivå

11 Individbaserad statistik – personal

12 Verksamhetens intäkter 2014: 1 654 Mkr

13 Intäkter utbildningsområdet, Mkr

14 Intäkter forskningsområdet, Mkr

15 Ekonomi Intäkter (Mkr)Resultat (Mkr) 2014201320142013 Linnéuniversitetet1 6541 6153128 Ekonomihögskolan 173168 0,7 3,1 Hälso- och livsvetenskap 3603455,45,0 Konst och humaniora 2882817,98,0 Samhällsvetenskap 2992915,68,1 Teknik 382381 -12,8-1,5


Ladda ner ppt "Årsredovisning 2014. En resa in i framtiden - Vision och strategi 2015-2020 De övergripande målen är att Linnéuniversitetet utmärker sig genom: nyfikna,"

Liknande presentationer


Google-annonser