Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

78 svar 73 st för barn boende i Hudiksvalls kommun 5 för barn boende i Nordanstigs kommun Datum för mötet okt 20138 nov 201326 jan 201410 21 24 (2) 28.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "78 svar 73 st för barn boende i Hudiksvalls kommun 5 för barn boende i Nordanstigs kommun Datum för mötet okt 20138 nov 201326 jan 201410 21 24 (2) 28."— Presentationens avskrift:

1 78 svar 73 st för barn boende i Hudiksvalls kommun 5 för barn boende i Nordanstigs kommun Datum för mötet okt 20138 nov 201326 jan 201410 21 24 (2) 28 30 (2) 31 (3) feb 20147 14 21 (3) 24 28 (5) mar 201410 14 20 21 (3) 31 apr 20141 10 11 (2) 14 15 24 29 (2) maj 20148 9 (2) 15 16 (2) 18 19 23 (3) 28 jun 20142 12 16 sep 20145 (2) 9 (2) 12 19 (2) 25 26 okt 20141 3 (3) 10 (5) 17 (3) nov 20145 6 13 14 (3)

2 Initiativtagare BVC00 % Ungdomsmottagningen00 % Förskola1519 % Kommunala omsorgen00 % BUP810 % Barn- och familjehälsan56 % Grundskolan/grundsär- skolan 1620 % Socialtjänsten, SoF1620 % Barn- och ungdomshabiliteringen 1417 % Mödrahälsovård00 % Gymnasium/gymnasiesär- skola 56 % Barn- och ungdomssjukvården 11 % Elevhälsan00 % Hälsocentralen, utöver BVC samt Barn- och familjehälsan 00 % Förälder eller annan närstående 22 %

3 Syftet med mötet

4 Antal tidigare SIP Antal tidigare i år Antal vid ett tidigare möte

5 Om barnet Övriga: Kronisk sjukdom Skolsvårigheter samt social problematik Omotiverad till skolan Hög frånvaro (2 st) Utåtagerande (2 st)..pågående missbruk..eller bipolär sjukdom

6 Delaktighet Barnets delaktighet Ej barn under 3 år Vårdnadshavares delaktighet Kommentarer angående barnets delaktighet: Bra att "barnet" fått lämna synpunkter och tillfrågats för ökad medvetenhet. Barnet var med på mötet Delaktig genom vårdnadshavare Förälder för barnets talan Barnet är för litet Barnet vet om att vi vuxna träffas Utvecklingssamtal innan mötet. Vårdnadshavare informerar efter mötet. Genom vårdnadshavare Bra när ungdomen själv får vara med och planera det som gäller dem. Delta i mötet ej varit tillämpligt ännu Ungdomen vill ej delta. Mamman för sonens talan Mentorssamtal före mötet 37% av mötena utan någon vårdnadshavare

7 1=i låg grad, 5= i hög grad Har målen med insatserna uppnåtts? Ansvariga för insatser Insatserna BUS BUH


Ladda ner ppt "78 svar 73 st för barn boende i Hudiksvalls kommun 5 för barn boende i Nordanstigs kommun Datum för mötet okt 20138 nov 201326 jan 201410 21 24 (2) 28."

Liknande presentationer


Google-annonser