Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomiskogen Ekonomiskogen 06/2012 Varför sköter vi skogarna?  Skogarna är vår viktigaste förnybara naturresurs.  Försäljning av produkter från skogsindustrin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomiskogen Ekonomiskogen 06/2012 Varför sköter vi skogarna?  Skogarna är vår viktigaste förnybara naturresurs.  Försäljning av produkter från skogsindustrin."— Presentationens avskrift:

1

2 Ekonomiskogen

3 Ekonomiskogen 06/2012 Varför sköter vi skogarna?  Skogarna är vår viktigaste förnybara naturresurs.  Försäljning av produkter från skogsindustrin ger nästan 20 % av export- intäkterna.  Med exportintäkterna köper Finland el, olja, bilar och varför inte också bananer från utlandet.  Produkter som kommer från skogen exporteras till 150 länder. 1 / 13 Varför sköter vi skogarna och fäller träd?

4 Vem bestämmer?  Skogen kan ge skogsägaren  pengar  fritidssysselsättning  en vacker omgivning  en skogsnatur som är värd att skydda eller  alla dessa tillsammans  Utgående från sina önskemål beslutar skogsägaren vad som görs i hans skog.  Över hälften av skogarna i Finland ägs av privatpersoner. 2 / 13  Skogsägaren bestämmer vad som ska göras. Vem beslutar vad som ska göras i skogen? Ekonomiskogen 06/2012

5 Men vem vet vilka regler och lagar som gäller? En plan till hjälp  I planen kan skogsägaren läsa hur mycket virke det finns i skogen, hur gammal den är och vad som bör göras.  En plan som görs av skogsfackmän hjälper skogsägaren.  Planen ger också råd om hur skogsägaren bör ta hänsyn till skogsnaturen. 3 / 13  Titta på: skogs-TV:s video om skogsbruksplanenskogs-TV:s video om skogsbruksplanen Ekonomiskogen 06/2012

6 Förnyelse  När träden är tillräckligt stora eller gamla kan skogsägaren låta utföra en förnyelse- avverkning. Då fälls nästan alla träd.  Träden fälls och görs till stockar.  Stockarna förs till sågverk, där de blir bräder och plankor åt byggare och snickare.  Skogsägaren bär ansvar för att det kommer ny skog i stället för den gamla.  En skog kan förnyas på naturlig väg, genom plantering eller sådd. 4 / 13  Titta på: skogs-TV:s video om förnyelseavverkningskogs-TV:s video om förnyelseavverkning Ekonomiskogen 06/2012

7  Naturlig förnyelse används när växtplatsen passar för det.  Plantor uppkommer av frön från s.k. fröträd som lämnats kvar vid avverk- ningen och av frön från kantskogen.  Marken bearbetas så att fröna gror bättre. Naturlig förnyelse 5 / 13 Varför bökar de i marken?  Titta på: skogs-TV:s video om naturlig förnyelse med tallskogs-TV:s video om naturlig förnyelse med tall Ekonomiskogen 06/2012

8 Plantering och sådd  Skog kan också förnyas genom plantering och sådd.  Som trädslag väljs det som bäst passar för växtplatsen och är av finskt ursprung.  Vanligast är tall, gran och björk.  Det kallas skogsodling.  Vid förnyelseavverkning lämnas naturvårdsträd som blir död ved. 6 / 13 Död ved sparas åt oss insekter.  Titta på: skogs-TV:s video om - planteringplantering - sådd av tallsådd av tall - naturvårdsträdnaturvårdsträd Ekonomiskogen 06/2012

9 Röjning  Efter röjning får de träd som lämnats kvar bättre längd- och grovleks- tillväxt.  I nästa skede ska plantskogen röjas.  På en hektar kan det finnas tiotusentals trädplantor. Beroende på växtplats väljs bland dessa ca 2 000 plantor, som ska bli den framtida skogen.  De första åren ska gräs och sly mejas ner så att plantorna inte dör inne i gräset. 7 / 13 Naminami, vilken delikatess.  Titta på: skogs-TV:s video om - gräsbekämpninggräsbekämpning - tidig röjning i plantbeståndtidig röjning i plantbestånd - älgskadorälgskador Ekonomiskogen 06/2012

10 Gallring  Vid gallring väljs vilka träd som ska lämnas kvar och vilka som ska tas bort.  En gallring ger massaved, som förs till pappers- fabriker.  Målet är att få en blandskog som passar på växtplatsen.  De träd som lämnats kvar växer bättre, då de får mera ljus, vatten och näring. 8 / 13 Det skulle ju bli mera virke om alla träd fick bli stora, eller vad?  Titta på: skogs-TV:s video om skogsenergiskogs-TV:s video om skogsenergi Ekonomiskogen 06/2012

11 Energi från skogen  Källor:  förbränning av träbaserade restprodukter från skogsindustrin ger hälften av den träbaserade energin  från skogen insamlas kvistar, klent virke och stubbar för att brännas  använt virke tas tillvara och för att brännas  En femtedel av Finlands energi är träbaserad. Är det mycket eller lite?  Växande träd binder i Finland mera kol än som frigörs vid produktion av skogsenergi. 9 / 13  Titta på: skogs-TV:s video om skogsenergiskogs-TV:s video om skogsenergi Ekonomiskogen 06/2012

12 Ekonomiskogen 01/2011 10 / 13 Exempel på produkter av stockar Har trädslagen någon betydelse?

13 Ekonomiskogen 01/2011 Exempel på produkter av massaved 11 / 13 Har trädslagen någon betydelse?

14 Ekonomiskogen 01/2011 12 / 13 Testa dina kunskaper

15 Ekonomiskogen 01/2011 13 / 13 Svar och poäng

16 Ekonomiskogen 01/2011 Vi tackar:  Aili ja Yrjö Rasis stiftelse, som har gjort det möjligt att ta fram utbildningsmaterialet.  Arto Koistinen på Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio samt Biologi- och geografilärarnas förbund.  Gerd Mattsson-Turku på Skogsbrukets utvecklings- central Tapio, som redigerat den svenska versionen.


Ladda ner ppt "Ekonomiskogen Ekonomiskogen 06/2012 Varför sköter vi skogarna?  Skogarna är vår viktigaste förnybara naturresurs.  Försäljning av produkter från skogsindustrin."

Liknande presentationer


Google-annonser