Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsdagen En sund och trygg användning av egenvårdsläkemedel 19.3.2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsdagen En sund och trygg användning av egenvårdsläkemedel 19.3.2014."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsdagen En sund och trygg användning av egenvårdsläkemedel 19.3.2014

2  En riksomfattande gemensam temadag som är avsedd för såväl läkemedelsanvändare som hälso- och sjukvårdspersonal.  Huvudtemat ”Känn ditt läkemedel”  Ordnas den 19 mars 2014 under temat ”En sund och trygg användning av egenvårdsläkemedel” Vad är Läkemedelsdagen?

3  Aktivera läkemedelsanvändare att  beakta användningen av egenvårdsläkemedel som en del av helhetsmedicineringen  ha en uppdaterad medicineringslista som inkluderar även användningen av egenvårdsläkemedel, naturläkemedel och kosttillskott  berätta för hälso- och sjukvårdspersonal om vilka egenvårdsläkemedel, naturläkemedel och kosttillskott de använder  Hänvisa läkemedelsanvändarna till tillförlitliga informationskällor om läkemedel Målen för Läkemedelsdagen Läkemedelsanvändare

4  Öka det nationella och regionala multiprofessionella samarbetet  Uppmuntra hälso- och sjukvårdspersonalen till att  aktivt fråga läkemedelsanvändarna om användningen av egenvårdsläkemedel, naturläkemedel och kosttillskott och anteckna dem på den uppdaterade medicineringslistan och i vård- och serviceplanen i syfte att säkerställa trygg läkemedelsbehandling  uppmuntra läkemedelsanvändarna till att ha en uppdaterad medicineringslista som inkluderar även användningen av egenvårdsläkemedel, naturläkemedel och kosttillskott  hänvisa social- samt hälso- och sjukvårdspersonal till tillförlitliga informationskällor om läkemedel Målen för Läkemedelsdagen Hälso- och sjukvårdspersonal

5  Öka kännedomen om tillförlitliga informationskällor om läkemedel som ett led av utbildningen inom branschens olika sektorer Målen för Läkemedelsdagen Studerande inom branschen

6  Nätverksbildning mellan hälso- och sjukvårdspersonal till nytta för patienten  Evenemang till exempel på apoteken, vid hälsovårdscentralerna samt vid utbildningsenheterna inom social- och hälsovårdsbranschen  Föreläsningar för allmänheten Under dagen

7 Läkemedelsdagen den 19 mars 2014 arrangeras av Myndigheterna  Social- och hälsovårdsministeriet  Fimea, FPA, Institutet för hälsa och välfärd, Valvira Universiteten  Helsingfors universitet  Östra Finlands universitet Fackorganisationerna och de vetenskapliga föreningarna  Finlands Apotekareförbund  Finlands Farmaciförbund rf.  Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer  Finlands Läkarförbund  Finska Läkarföreningen Duodecim  Finlands Provisorförening rf  Finlands sjuksköterskeförbund rf.  Tehy rf. Apoteken  Apotekarförbundets medlemsapotek  Itä-Suomen yliopiston apteekki (Östra Finlands universitetsapotek)  Universitetsapoteket Sjukhusen och sjukhusapoteken  Helsingfors stad, Haartmans joursjukhus  HNS-Apoteket  Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, ÅUCS sjukhusapotek  Kuopio Universitetssjukhus apotek

8 Läkemedelsdagen den 19 mars 2014 arrangeras av Studentorganisationerna  Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt (Farmacistuderande i Finland)  Finlands Medicinarförbund rf  Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry (Förbundet för odontologiestuderande i Finland)  Tehyn opiskelijayhdistys ry (Tehys studerandeförening)  Sjukskötarförbundets studerandemedlemmar Organisationer  Finlands Patientförbund rf.  SOSTE Finlands social och hälsa  Diabetesförbundet i Finland rf.  Finlands Hjärtförbund rf.  Andningsförbundet rf. Läkemedelsföretagens intresseövervakningsorganisationer  Läkemedelsindustrin rf  Rinnakkaislääketeollisuus ry (Föreningen för generiska läkemedel) Bolag som producerar läkemedelsinformation  Lääketietokeskus Oy  Kansallinen Lääkeinformaatiokeskus Klik Oy Övriga  Kommunförbundet  Potku-projektet


Ladda ner ppt "Läkemedelsdagen En sund och trygg användning av egenvårdsläkemedel 19.3.2014."

Liknande presentationer


Google-annonser