Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klubbar som stöd i undervisningen – ett skolledarperspektiv Vasa 28.11.2008 och Helsingfors 1.12.2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klubbar som stöd i undervisningen – ett skolledarperspektiv Vasa 28.11.2008 och Helsingfors 1.12.2008."— Presentationens avskrift:

1 Klubbar som stöd i undervisningen – ett skolledarperspektiv Vasa 28.11.2008 och Helsingfors 1.12.2008

2 Bakgrundsfakta Föreläsningsanteckningar från ett seminarium 28.8.2008 ◦ Rektor Matti Hartikainen ◦ Rektor Kari Heikkilä Handbok för klubbverksamhet Gemensamma funderingar Inger Nabb och Christer Holmlund

3 Klubbarnas betydelse för skolan Bredda skolans verksamhetsområde Möjlighet att erbjuda eleverna annorlunda/ mångsidigare verksamhet Eleverna ser på skolan mera positivt Ger möjligheter till ett positivt och konstruktivt samarbete med föräldrarna Image Effektivare användning av skolans utrymmen

4 Klubbarnas betydelse för eleven Baserar sig på eget val och frivillighet Ger möjlighet att prova på något nytt Ger möjlighet att utveckla sociala färdigheter Möjlighet att skräddarsy/anpassa verksamheten efter en grupps behov Trygg och bekant miljö Minska tiden då eleverna är ensamma under eftermiddagen

5 Kommunens uppgift Koordinera verksamheten ◦ Särskilt viktigt i stora kommuner/städer ◦ Undersöka möjligheten att idka sektorövergripande verksamhet ◦ Ha en klubbkoordinator som ansvarar för verksamheten Sköta om att det finns resurser Göra upp målsättningar för verksamheten t.ex. i läroplan eller arbetsplan (inte för detaljerat) Övervaka (=> utvärdera verksamheten)

6 Rektorns uppgift Motivera (lärare, elever, föräldrar osv.) Kartlägga och producera en ”klubbricka” tillsammans med t.ex. personalen i skolan, elever och föräldrar Ansvara för samarbetet mellan de olika aktörerna Rekrytera klubbledare och ansvara för inskolning av dem i arbetet (rektor borde kunna delegera inskolningen) Ansvara för utrymmen, scheman, ev. skolskjutsar Ansvara för säkerheten/trygghet gällande den av skolan arrangerade klubbverksamheten Samarbeta med elevvården

7 Klubbledarens uppgift Vara inspirerande och kunnig, följa etiska principer Planera klubbens verksamhet, det kan vara bra att även låta deltagarna delta i planeringen Utvärdera och utveckla verksamheten Känna till verksamhetskulturen i skolan Ansvara för klubbdeltagarna och för bok över vilka som är närvarande Ansvara för informationen, även till föräldrar Hålla kontakt med elevvårdspersonalen (vid behov)

8 Saker man borde tänka på … gällande ansvar och försäkringar Skriv in verksamheten i läsårsplanen ◦ Då gäller även skolans försäkringar ◦ skriv in tillägg i läsårsplanen (nya klubbar) Rektor ansvarar för verksamheten ◦ Anställning av personal skall följa kommunens verksamhetsföreskrifter/instruktioner ◦ Vid anställning kontrollera att personen är lämplig ◦ Begär utdrag om brottslig bakgrund enligt lag Om det tillfälligt finns personer som deltar i klubbens verksamhet som ledare bör man säkerställa att han/hon är försäkrad

9 Saker man borde tänka på … gällande bildandet av grupper och gruppstorlekar Minimi och maximi antal deltagare beroende av ◦ ålder ◦ målsättning ◦ vilken typ av klubb ◦ ledaren Antalet klubbdeltagare i olika klubbar kan variera Finns det ur elevvårdsaspekt orsak att förverkliga någon speciell typ av klubb Klubbar styrda enligt kön – jämställdhet

10 Saker man borde tänka på … gällande utrymmen Klubbverksamheten skall till största del ske i skolans utrymmen ◦ om verksamheten försiggår någon annan stans skall rektorn ha bekantat sig med och godkänt utrymmet I utrymmena skall samma regler gälla som då skolan i sin ordinarie verksamhet använder dem Om det är någon utomstående som är klubbdragare bör han/hon informeras om reglerna Efter klubbtimmen skall utrymmena vara städade och lämnade i det skicket som de var innan Ev. förvaringsutrymme

11 Saker man borde tänka på … gällande tid/tidpunkt och ersättning Kan ordnas ◦ genast före eller efter elevens skoldag (rekommendation) ◦ på kvällstid, men ibland även mitt under skoldagen ◦ Som verksamhet som pågår hela läsåret, men också i under kortare perioder Om klubben infaller under en sådan dag då skolan inte följer normalt schema är det viktigt att planera hur man gör och hur man informerar deltagarna/ föräldrarna Längden på en klubbtimme är en lektion och då verksamheten är inskriven i läsårsplanen eller ordnas av skolan ersätts läraren/ledaren enligt UKTA

12 Saker man borde tänka på … gällande övrigt Klubbverksamheten skall vara gratis Elever som är beroende av skolskjuts måste erbjudas samma möjlighet att delta som elever som inte är beroende av skolskjuts Ev. mellanmål ◦ skoldagen förlängs ◦ behövs mellanmål ◦ hur organisera Ansvar (ansvarsfördelning bör göras, information åt alla) ◦ eftis-klubb-eftis ◦ skoldag-håltimme-skolklubb


Ladda ner ppt "Klubbar som stöd i undervisningen – ett skolledarperspektiv Vasa 28.11.2008 och Helsingfors 1.12.2008."

Liknande presentationer


Google-annonser