Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brandlarm/Brandvarnare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brandlarm/Brandvarnare"— Presentationens avskrift:

1 Brandlarm/Brandvarnare
AV:MARCUS OLOFSSON

2 Samhället För oss människor så har brandlarmet en mycket stor betydelse. Den kan tex: varna och rädda liv på Folk som ligger och sover. Utan brandlarmet så skulle de vara omöjligt för oss människor att förutse en Tidig brand. Man kan släcka branden innan den hinner sprida sig med hjälp av brandvarnaren. Det finns alltid någon typ av brandlarm eller brandvarnare i byggnader och de är alltid placerade på den högsta punkten i rummen.

3 Vad är ett brandlarm och hur fungerar den?
Funktion Ett brandlarm är en typ av larm som är konstruerat med avsikten att varna vid brand eller brandfara . Brandlarm aktiveras ofta med automatisk hjälp av detektorer eller brandvarnare. Brandlarmet fungerar så att det är sensorerna som känner av värme eller rök genom att jonisera rökatomerna med ett radioaktivt ämne (oftast Americum) så att röken leder ström som sätter igång larmet. Brandlarm kan även utlösas manuellt när man provtestar brandvarnarna.

4 Brandvarnarens miljö En brandvarnare fungerar på precis samma sätt som en ett brandlarm. Det finns många olika typer av Brandvarnare och de är olika konstruerade beroende på vilken miljö de är avsedda för. Bränder i industriella miljöer skiljer sig tillexempel ifrån bränder som uppkommer i hemmet. I större byggnader som i en skola så är ofta brandvarnaren sammankopplad med brandlarmet.

5 Vad betyder larm? . Uttrycket ’’Larm’’ har länge använts för att varna för fara av olika slag tillexempel brand . Den ursprungliga betydelsen anses komma av Franskans ’’I’larme’’ som på svenska betyder ’’till vapen’’ nu anses de mer som hotande faror än kring tillexempel olyckor , inbrott , bränder m.m.

6 Viktig information om brandvarnaren
Sätt upp en brandvarnare hemma - YouTube

7 Larmets historia Larm har i Norden använts sedan lång tid. Förr när man hörde ordet larm tänkte man att de finns någon hotande fara i närheten men nu för tiden tänker man på brand eller inbrotts larm. Förr i tiden fanns de inga brandlarm eller brandvarnare, då använde man kyrkklockor för att varna folk och de var väldigt smart eftersom kyrkklockan oftast satt på en hög punkt och klockorna låt väldigt högt så hela staden/byn hörde det.


Ladda ner ppt "Brandlarm/Brandvarnare"

Liknande presentationer


Google-annonser