Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektmetodik Varför projektmetodik? - Viktig del i kommunikation - Samarbete och planering tillsammans med andra än närnaste kollegor -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektmetodik Varför projektmetodik? - Viktig del i kommunikation - Samarbete och planering tillsammans med andra än närnaste kollegor -"— Presentationens avskrift:

1 Projektmetodik Varför projektmetodik? Viktig del i kommunikation - Samarbete och planering tillsammans med andra än närnaste kollegor Känna sina egna egenskaper (styrkor och svagheter ) Mål : Ha kännedom om den egna personprofilen samt gruppens dynamik - Kunna välja, strukturera, sammanfatta och redigera adekvat information i enlighet med grundläggande vetenskaplig metodik samt presentera denna på ett intresseväckande sätt muntligt och skriftligt, i enlighet med gällande språknormer och skrivregler

2 Projektmetodik Mål forts.
- Behärska projektmetodik samt ha förmåga att driva, delta i och rapportera projekt

3 Examination, arbetsformer
Examination: Se kursbeskrivning. Arbetsformer : Planering och genomförande av projekt görs av gruppens medlemmar. Handledning på schemalagda pass. ”Dugga”. 20/11 Sista 1.5 tim av handledningspasset. (Gäller allt utdelat material och Instruktion skriftlig projektredovisning. Instruktion förstudie ingår inte.) Rapporterna skall vara inlämnade senast 27/11. Obligatorisk närvaro vid redovisningstillfället. (Dubbelpass 3/12)

4 Övrigt Litteratur : - Svenska språkrådet, Svenska skrivregler, ISBN - Instruktion skriftlig projektredovisning Gruppindelning : Bifogas

5 Övrigt forts. Uppgifter till pass två : Varje grupp redogör för valt ämne samt arbetssätt inom gruppen. - Hur jobbar gruppen ? - Var jobbar man i huvudsak ? - Vem gör vad ? - Hur kommunicerar ni ? - Läs igenom boken om skrivregler.


Ladda ner ppt "Projektmetodik Varför projektmetodik? - Viktig del i kommunikation - Samarbete och planering tillsammans med andra än närnaste kollegor -"

Liknande presentationer


Google-annonser