Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014 Examen i skärgårdsnavigation 12.12.2014 Exempellösningar Den i examen använda motorbåten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014 Examen i skärgårdsnavigation 12.12.2014 Exempellösningar Den i examen använda motorbåten."— Presentationens avskrift:

1 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014 Examen i skärgårdsnavigation 12.12.2014 Exempellösningar Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,2 m och höjd 3,4 m. Båten har inombordsmotor. Till båtens utrustning hör en huvudkompass (deviationstabell här intill), en fast monterad reservkompass och ett ekolod. I uppgifterna är missvisningen enligt sjökortet 7°O.Uppgifterna är oberoende av varandra och kan sålunda lösas i valfri ordning.

2 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014 Uppgift 1. Du befinner dig i hamnen i Gammelby (63°52,15’N 25°49,45’O) och skall starta din färd. Vilken basutrustning skall det enligt Sjötrafikförordningen finnas i en båt som är i gång? 1)Godkänd räddningsväst, flytplagg eller räddningsdräkt för alla omborvarande. Storleksklass och bärförmåga enligt personens storlek och vikt. 2)Länspump, öskar eller annat redskap för tömning av båten. 3)Åror eller paddel eller ankare med lina. 4)Granskad handbrandsläckare om inomborsmotor, utombordsmotor på mer än 25 kw eller förbränningsapparat.

3 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014 Uppgift 2. Du kör från hamnen i Gammelby till södra ändan på 2,4 m farleden och fortsätter norrut längs farleden. Du bestämmer dig för att kontrollera reservkompassens deviation. Du kör längs 2,4m farleden med linjetavlorna på Långö rakt föröver och reservkompassen visar 348°. a)Vad är reservkompassens deviation för den styrda kursen? 63°52,15’N 25°49,45’O K=352° m= -(+)7° Km = 345° d-3° d = Km – Kk = 345° - 348° = -3° b) Vilken kompasskurs styr du med huvudkompassen på samma farledavsnitt? K= 352° m= -(+)7° Km= 345° d= +(-) 1° Kk= 346°

4 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014 Uppgift 3. a) Kl. 12.15 är du vid korsningen av 4,5 m och 3,0 m farlederna (enslinjerna Fagerö-Gammelby och Långö) och du fortsätter längs 3,0 m farleden mot Ljusskär. Farten är 8 knop. När är Ljusskärs norra udde tvärs om babord? Kl 12.15 K 209° B(Ljusskär) = K - 90° B = 209° - 90° = 119° D = 1,4 + 0,55 + 0,2 = 2,15 M T = D = 2,15 M = 16 min F 8 knop F 8 knop Kl. 12.15 + 16 min = kl. 12.31 B 119° 1,4 M 0,55 M 0,2 M b) Är den ifrågavarande 3,0 m farleden belyst? Farleden är inte belyst

5 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014 Uppgift 4. a) Du fortsätter längs 3.0 m farleden mot sydväst. Du observerar en motorbåt som närmar sig för om tvärs på styrbords sida. Hur kan man konstatera att fara för sammanstötning föreligger enligt de Internationella sjövägsreglerna? Fara för sammanstötning skall anses föreligga, om kompassbäringen till ett annalkande fartyg inte märkbart förändras. b) I uppgift a) har du konstaterat att fara för sammanstötning föreligger! Vilken båt (din eller den andra) är väjningsskyldig enligt de Internationella sjövägsreglerna och hur agerar du i det aktuella fallet? Min båt är väjningsskyldig för den andra kommer från styrbord. Jag håller undan för den andra båten genom att i första hand gå akterom om den andra båten. Vid behov saktar jag farten för att låta den andra passera för om mig. Jag undviker att gå för om den andra båten.

6 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014 Uppgift 5. Du fortsätter färden längs 3,0 m farleden mot sydväst. Kl. 13.00 passerar du babords lateralmärket strax efter Lappörens sydspets. Efter lateralmärket girar du till rättvisande kurs 345°. a) Vilken kompasskurs styr du efter giren? b) Vilken är din position kl. 13.30 om farten är 7 knop? Km= 345° m= -(+) 7° Km= 338° d= -(+) 0° Kk= 338° c) Besättningen vill simma och du funderar på att ankra mellan Lappören och Öland. Får du ankra på området ifråga? Motivera svaret! K 345° 3,5 M 63°54,95’N 25°37,65’O Kl 13.00 Kl 13.30 T = 13.00 – 13.30 = 0,5 h F = 7 knop D = F*T = 7 knop * 0,5 h = 3,5 M Ankring är tillåten för fritidsbåtar förutom på områden där ankring förbjuden är utmärkt på sjökortet eller närmare än 100m från sådana landområden som är utmärkta med landstigning förbjudet.

7 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014 Uppgift 6. För att bestämma din position pejlar du med handpejlkompass Norrudds havsfyr i kompassbäring 135° och Norrbådans känningsbåk i kompassbäring 079°. Vilken är din position i pejlingsögonblicket? 63°55’N 25°37,3’O B=086° NorruddNorrbådan Bk = 135°Bk = 079°d = 0° Bm= 135°Bm= 079° m = +7°m = +7° B = 142°B = 086° B=142°

8 63°56,45’N 25°45,1’O Tvärs 90° Håller visuellt mittemellan Munaluoto, Tankokari och Laitakari 6m djupkurvan säkerhetsgräns (m.h.a ekolodet) Rundar styrbordsmärket Ytstenarna utanför Vilniemi Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014 Rita in den gjorda ruttplanen i examenssjökortet genom att märka ut de linjer och girpunkter samt behövliga säkerhetsgränser du använder för att tryggt komma fram! Markera med kryss (X) de faroställen som bör beaktas under färden! Uppgift 7. Du befinner dig i 4,5 m farleden som leder söderut i positionen 63°56,45’N 25°45,1’O och din avsikt är att ta dig till Vilniemi besökshamn till natten. Du har tagit till dig gott sjömansskap och gjort ruttplaneringen före avfärd.

9 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014 Uppgift 8. Du befinner dig norr om Viira. Du kör längs 5,2 m farleden mot sydost och det börjar mörkna ute. a) När skall navigationsljusen vara tända enligt de Internationella sjövägsreglerna? Från solens nedgång till solens uppgång. Från solens uppgång till solens nedgång vid nedsatt sikt. Kan visas vid andra tillfällen när det anses nödvändigt. b) Du närmar dig Laitakari och på styrbords bog efter Laitakari ser du en ostprick. Vad är ostprickens ljuskaraktär och reflektorernas färger och ordning? Maskindrivet fartyg >50m hämmat av sitt djupgående. Fartyget ses rakt framifrån (båda sidoljusen är synliga). c) Vid ostpricken girar du styrbord från 5,2 m farleden in på farleden för handelssjöfart. Du möter ett fartyg som för ljus enligt vidstående figur. Vad är det för fartyg? 3 blixtar i perioden (klockan 3 = ost) VQ (3) 5s. Blå reflex uppe och nere.

10 Uppgift 9. Markera med ett kryss om påståendet är rätt eller fel: Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014 a) Fartyg som färdas längs en trång farled skall hålla sig på styrbords sidan av farleden b) Missvisningen är densamma överallt på jorden c) En 16 åring får köra en registrerad motorbåt d) Vattendjupet på havsområdena anges i förhållande till medelvattennivån RättFel

11 Uppgift 10. a) Vad är hastighetsbegränsningen i knop för det område som vidstående sjötrafikmärke utmärker? F (knop) = 9 km/h = 4,86 knop ~ 5 knop 1,852 km 1,852 km b) Havsfyren Norrudd finns på Lappörens norra udde. Vilken färg har fyrljuset och hur många blinkningar finns i perioden? Fyrljusets färg: Vit (w = white). 4 blinkningar i perioden (Fl(4)) c) Vilken signalfigur visar en båt som ligger till ankars? Svart klot.


Ladda ner ppt "Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2014 Examen i skärgårdsnavigation 12.12.2014 Exempellösningar Den i examen använda motorbåten."

Liknande presentationer


Google-annonser