Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation Q2 2011 Stockholm 2011-07-18 Jan Bengtsson Uniflex.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation Q2 2011 Stockholm 2011-07-18 Jan Bengtsson Uniflex."— Presentationens avskrift:

1 Presentation Q2 2011 Stockholm 2011-07-18 Jan Bengtsson Uniflex

2 Uthyrning, rekrytering och omställning av personal Yrkesområden 1.Industri 2.Lager 3.El & Tele 4.Bygg & Anläggning 5.Växel & Reception 6.Kundtjänst & Call-Center 7.Butik, Restaurang & Städ

3 Strategi Lägsta pris Snabbhet Flexibilitet

4 Geografisk täckning >40 orter i Sverige Manchester Norge Finland

5 Bemanningsbranschen 2010 Storlek och penetrationsgrad i de länder Uniflex är verksamt Källa: Bemanningsföretagen SverigeNorgeFinlandStorbritannien Omsättning17,2 mdkr12,8 mdkr10,0 mdkr225 mdkr (2009) Penetrationsgrad1,3 % 1,2 % 1,0 %3,6 % (2009)

6 Finansiella mål Tillväxt: Organisk tillväxt snabbare än marknaden Lönsamhet: Genomsnittlig rörelsemarginal över en konjunkturcykel om 5% Soliditet:Ska överstiga 15% Utdelning: Ska överstiga 50% av årets resultat

7 1 januari – 30 juni 2011 Omsättningen uppgick till 756,9 MSEK (490,6), en ökning med 54% Rörelseresultatet uppgick till 22,1 MSEK (22,8), motsvarande en rörelsemarginal på 2,9% (4,6) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 22,5 MSEK (23,0) Resultatet efter skatt uppgick till 15,8 MSEK (16,8) Resultat per aktie uppgick till 0,92 SEK (1,00) före utspädning och 0,91 (0,99) SEK efter utspädning

8 Manchester, Norge & Finland 2011 Norges omsättning uppgick till 10,4 MSEK (0,1) Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (-0,7) Finlands omsättning uppgick till 0,1 MSEK (-) Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK (-) Manchesters omsättning uppgick till 2,5 MSEK (3,9), en minskning med 36% Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (-1,5)

9 Q2 2011; Fortsatt god tillväxt men utmanande kalendereffekt i kvartalet Omsättningen uppgick till 406,2 MSEK (281,2), en ökning med 44% Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (15,8), motsvarande en rörelsemarginal på 2,3% (5,6) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,7 MSEK (16,0) Resultatet efter skatt uppgick till 6,7 MSEK (11,9) Resultat per aktie uppgick till 0,40 SEK (0,71) före utspädning och 0,39 SEK (0,69) efter utspädning Kvartalet innehöll två månader med 18,5 dagar vilket gav höga garantilöner

10 Manchester, Norge & Finland Q2-2011 Norges omsättning uppgick till 6,7 MSEK (0,1) Rörelseresultatet uppgick till 0,1 MSEK (-0,7) Finlands omsättning uppgick till 0,1 MSEK (-) Rörelseresultat uppgick till -0,8 MSEK (-) Manchesters omsättning uppgick till 1,5 MSEK (2,2) Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK (-0,8)

11 Uniflex omsättning och rörelseresultat Omsättning Rörelseresultat Miljoner kr

12 Fokus närmsta året Fortsatt lönsamhet Tillväxt Våra utlandssatsningar


Ladda ner ppt "Presentation Q2 2011 Stockholm 2011-07-18 Jan Bengtsson Uniflex."

Liknande presentationer


Google-annonser