Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DATUM 2015-01-28 GRUNDUTBILDNING I E-TJÄNSTBYGGAREN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DATUM 2015-01-28 GRUNDUTBILDNING I E-TJÄNSTBYGGAREN."— Presentationens avskrift:

1 DATUM 2015-01-28 GRUNDUTBILDNING I E-TJÄNSTBYGGAREN

2 2 Innehåll Repetition av introduktion – + Regionsportalen E-tjänstebyggaren övning 1 Lunch 11:45 -12:45 Genomgång av logik E-tjänstebyggaren övning 2 Paus 14:30-14:45 Sammanfattning och frågor Agenda

3 3 1. Medborgaren väljer tjänst. 4. Medborgaren går igenom alla sidor i tjänsten. 6. Mail skickas & filer genereras. 2. Information om tjänstens sidor hämtas från databas. 1. Flöde för en e-tjänst Översikt - Utan e-legitimation

4 4 1. Medborgaren väljer tjänst. 4. Medborgaren går igenom alla sidor i tjänsten. 2. Medborgaren loggar in med sitt EID. 3. Dina Uppgifter. SKV Navet 5. Medborgaren signerar med sitt e-leg. 6. Mail skickas & filer genereras. 7. Handläggaren kan ändra status på ärendet. 8. Medborgaren följa status på Mina Sidor. Flöde för en e-tjänst Översikt - Med e-legitimation

5 5 Olika typer av e-tjänster Enkel Typ 1 Enkel med e-leg Typ 2 Avancerad Typ 3

6 Så här är e-tjänsten uppbyggd Sida E-tjänst Fält Email PDF Frågor & svar Validator Text, bild & länkar

7 7 Orange: admingränssnittet Röd: e-tjänstebyggaren/databasen Blå: kod (databas) Huvudinnehåll Högerkolumn E-tjänstens innehåll

8 8 Vad kan redigeras och hur VadHur Generella e-tjänstetexter -Introsida -Tacksida -Hjälptexter (högermarginal) -Fasta svarsvärden -Infobox-text -Mouseover-text Administrationsgränssnittet Frågor och svarAdministrationsgränssnittet E-postmallar & koppling av mallar till e-tjänsterna Administrationsgränssnittet Fält -Namn/rubrik -Typ av fält E-tjänstebyggaren/databasen

9 9 E-postmeddelanden (notifieringar) E-post Behöver du aktivt skapa koppling per e- tjänst? TillNär När kan e- posten användas Ej e- leg E-leg BekräftelsemailJaKunden/invånarenNär ärendet skickats in Funktions- brevlådemail JaFunktions- brevlådan (en/flera) När ärendet skickats in TilldelningsmailNej, default (DB)HandläggarenNär ärendet tilldelas en handläggare StatusmailNej, default (admin) Kunden/invånarenNär Status på ärendet uppdateras * Multipel signeringsmail Nej, DB och admin MedsökandeNär ärendet skickats in av första sökande Kompletterings- mail Nej, default (DB)HandläggarenNär kunden kompletterat med en bilaga

10 10 Övningar 1.Miljöer Regionsportalen: Dalslandtest https://dalslandtest.abou.se/Admin Kommunens egen Testmiljö Kommunens egen Produktionsmiljö Dela e-tjänster Läs mer på: http://kdb.abou.se/hc/sv/articles/202437598-Importera-och-exportera- delade-e-tj%C3%A4nster-i-Automaten-3-0http://kdb.abou.se/hc/sv/articles/202437598-Importera-och-exportera- delade-e-tj%C3%A4nster-i-Automaten-3-0

11 11 Övningar 1.Kort om admingränssnittet Länkad e-tjänst Lägga upp e-tjänst Redigera texter (T.ex. Redaktör) https://eservicetest.helsingborg.se/MenuGroup2.aspx?groupId=36 Länkade e-tjänster

12 12 #DEMO https://dalslandtest.abou.se/Admin

13 13 #Byggaren2.0

14 14 Övningar Ändra i en befintlig tjänst - Ansökan om utbildning i byggaren Ändra rubrik och fälttyp Lägg till fält och validator Lägg till sida med tillhörande fält Lägga till fältargument Bygga en e-tjänst – Beställning av betyg Lägga till logikhopp Lägga till logik förifylla fält Lägga till radfält med 2 kolumner Lägga till funktionsbrevlåda + meddelandemall Dagens övningar

15 15 Standardfälttyper och validatorer Fälttyper (standard) Textfält en eller flera rader Radioknapp Kryssruta Datumväljare Rullista Rullista med sök Filuppladdning Multipelsignatur Personuppgiftsfält, se nästa sida Etikettfält Lägg-till-radfält (avancerat) Validatorer (standard) Obligatoriskt Person-/organisationsnummer Telefonnummer E-post Postnummer Datum (ink kalender) Heltal/decimaltal Filuppladdning (godkända filtyper) Beroendevalidator Antingen-eller-validator Läs mer på KDB: http://kdb.abou.se/hc/sv/articles/203079326http://kdb.abou.se/hc/sv/articles/203079326

16 16 Personuppgiftsfält Fält bara med validator: Personnummer Organisationsnummer Postnummer Telefon E-post Fält med validator + förpopulering/spara ner i databasen: Personnummer Organisationsnummer Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Läs mer på KDB: http://kdb.abou.se/hc/sv/articles/200310226http://kdb.abou.se/hc/sv/articles/200310226

17 17 Övningar 1.Surfa till automaten.abou.se/admin 1.Logga in med följande uppgifter: Användarnamn: dut1,dut2,dut3 osv - Ni behöver byta lösenord Lösenord: dut11,dut22,dut33, Inloggningsuppgifter

18 18 Allmän info Ansökan om utbildning i byggaren Steg 1: Då det ska vara enkelt att ansöka ska vi ta bort några saker: 1.Ta bort signeringssidan 2.Gå in på inställningar och ta bort kravet på inloggning och signering 1a) Logikhopp givet ett val Övning – Ändra i befintlig e-tjänst

19 19 Allmän info Ansökan om utbildning i byggaren Att göra: Gå in på sidan ”Dina uppgifter” Ta bort samtliga adressfält Ändra så att inget fält är integrerat längre 1a) Logikhopp givet ett val Övning – Korrigera befintliga fält

20 20 Allmän info Ansökan om utbildning i byggaren Att göra: 1.Gå in på sidan ”Ansökan” 2.Ändra så att fältet ”Datum” får en passade rubrik tex ”När vill du gå utbildningen” 3.Ta bort fältet ”Flervalslista” och ”Lägg till radfält”– Detta fyller ingen funktion 4.Ändra rubriken ”Kryssrutor” till – Varför vill du gå en utbildning Svarsalternativen ska då också korrigeras till: Jag är nyfiken Vill förbättra mina kunskaper Vill lära mig att bygga e-tjänster Jag blev tvingad Annat 1a) Logikhopp givet ett val Övning – Ändra rubrik och fälttyp

21 21 Allmän info Ansökan om utbildning i byggaren Att göra: Gå till sidan ”Ansökan” Lägg till validering på datumfältet – Datum inte mindre än idag Sedan lägg till ett textfält efter kryssrutorna Namn: Om annat, ange varför. Den ska ha en: Beroendevalidator Validatorsargumentet är: AUB.10;Annat;Vänligen ange annat;ValidatorBase TESTA 1a) Logikhopp givet ett val Övning – Lägg till validering

22 22 ÖvningarÖvning – Koppla på e-postmeddelanden Ansökan om utbildning i byggaren Att göra: Lägg till ett bekräftelsemail till medborgarens e-postadress Lägg till så att funktionsbrevlådan abouinbox@gmail.com får mail varje gång ett nytt ärende inkommer.abouinbox@gmail.com

23 23 Logik

24 24 Övningar Sidlogiken skrivs med Python skript: Huvud Kropp När kan skripten triggas: GetNextPage Initialize http://kdb.abou.se/hc/sv/articles/200311946-Skapa-logik-i-e-tj%C3%A4nster Introduktion till sidlogik

25 25 Övningar Exempel på sidlogik: Hopp mellan sidor givet ett eller flera val Förifylla värden Dynamiska svarsalternativ Beräkningar och summeringar Färdiga mallar finns på dokumentytan: http://kdb.abou.se/hc/sv/articles/200321266-Logikmallar-sidlogik Introduktion till sidlogik

26 26 ÖvningarIntroduktion till sidlogik HUVUD: import clr from System import * from Abou.Calamare.Web import * KROPP: class NAMN PÅ SKRIPTET(PageNode): def GetNextPage(self): answer = self.GetAnswer("FältID för det fält som avgör hoppet") if answer.Equals("Svar som ska avgöra sidhoppet", StringComparison.OrdinalIgnoreCase): return self.GetPage("Systemnamn för den sida dit användaren ska hoppa") else: return self.GetPage("Systemnamn för den sida dit användaren ska hamna om den inte hoppar")

27 27 Övningar Metoder som kan användas (ofta i kombination): GetAnswer Används för att hämta svaret från ett fält SetAnswer Används för att sätta svaret i ett fält SetAnswerIfEmpty Sätter svaret i ett fält endast om fältet inte redan innehåller ett svar CopyTo Kopierar ett svar från ett fält till ett annat SetOptions Sätter alternativ i en dropdown, checkboxlista eller radiobuttonlista GetPage Hämtar en sida i e-tjänsten givet ett namn GetAnswerFromCase Hämtar svaret från ett fält i ett tidigare ärende http://kdb.abou.se/hc/sv/articles/201722207 Introduktion till sidlogik

28 28 Övningar 1.Bygga en e-tjänst - Beställning av betyg Lägga till sidor Lägg till fält och validator Lägga till fältargument Lägg till sidlogik beroende på val Övningar – del2

29 29 ÖvningarSkapa en ny e-tjänst – skapa e-tjänsten Beställning av betyg Att göra: Skapa en ny e-tjänst Kortnamn Den ska inte kräva e-leg Systemnamnet (kortnamnet) ska vara samma som ert användarnamn Den ska vara riktad till medborgare Ta bort statusen ”Registrerat”

30 30 ÖvningarSkapa en ny e-tjänst – lägg till ”mina uppgifter” och ”val av betyg” Beställning av betyg Att göra: Skapa en sida ”mina uppgifter” Sidan ska innehålla uppgifter om den som söker Tjänsten ska kräva att man anger sitt personnummer (medborgaren ska kunna följa sitt ärende) Vi vill ha all information om personen som går att få (t.ex. adress, telefon, epost) Skapa en sida som heter ”Val av betyg”

31 31 ÖvningarSkapa en ny e-tjänst – Kräver inloggning Beställning av betyg Att göra: Ändra så att tjänsten kräver inloggning Säkerställ att tjänsten har inloggad förkryssat Att alla personobjektsfälten är integrerade Lägg till fältargument för alla integrerade fält Sätt Nyckel: Enabled och Värde: False

32 32 ÖvningarSkapa en ny e-tjänst – Fyll i ”Val av betyg” Beställning av betyg Att göra: Nu ska sidan för ”Val av betyg” göras: 1.Val av betyg: Radioknappar – Obligatoriskt Utdrag ur betygskatalogen Gymnasieexamen eller Yrkesexamen Slutbetyg 2.Har kontaktat följande studievägledare: Kryssrutor - obligatoriskt Skriv in 3 olika namn Ett val ska heta ”Annan” 3.Om annan, ange vem: Textfält – Beroende validator för fältet ovan Fältet ska bli obligatoriskt om man väljer annan från fältet innan 4.Övriga upplysningar: Textfält med flera rader Här ska man själv kunna fylla i extra information om man vill AUB.10;Annan;Vänligen ange Annan;ValidatorBase

33 33 ÖvningarSkapa en ny e-tjänst – Fyll i ”Val av betyg” Beställning av betyg Att göra: Skapa 3 nya sidor. 1.Skapa sidorna: ”Utdrag ur betygskatalogen” ”Slutbetyg” ”Bättre slutbetyg” På sidorna ”Utdrag ur betygskatalogen” och ”Slutbetyg” lägg till fält 1.Du har valt beställning av: Textfält På sidan ”Bättre slutbetyg” lägg till 1.Ange önskat betyg: Lägg tillradfält med två kolumner 1.1 Lägg till fältargument för med rubriken: Betygsskala mellan 1-5 och en integer validator. 2. Motivering för högre betyg: - Textfält. - Obligatoriskt TESTA

34 34 ÖvningarSkapa en ny e-tjänst – Fyll i ”Val av betyg” Beställning av betyg Att göra: Nu ska vi lägga till logikhopp. 1.Lägg till logik på sidan ”Val av betyg”: ”Utdrag ur betygskatalogen” ”Slutbetyg” Logikhopp val i tjänst: Om man väljer alternativet ”Utdrag ur betygskatalogen” ska man hoppa till den sidan. Om man väljer alternativet ”Slutbetyg” ska logikhoppet ske till den sidan. Skript för detta finns på KDB: http://kdb.abou.se/hc/sv/articles/200321276?flash_digest=55b47320e6d757719ca09f6932b1 6943f7bb109e TESTA

35 35 ÖvningarSkapa en ny e-tjänst – Fyll i ”Val av betyg” Beställning av betyg Att göra: Förifylla det betygsval man gjorde tidigare i tjänsten. 1.Lägg till logik på sidorna: ”Utdrag ur betygskatalogen” – Efter denna sida hoppa till ”SummaryPage” ”Slutbetyg” - Hoppa till sida beroende på val. Skript för detta finns på KDB: http://kdb.abou.se/hc/sv/articles/200321796-F%C3%B6rifylla-f%C3%A4lt-med-information- fr%C3%A5n-ett-annat-f%C3%A4lt TESTA

36 36 ÖvningarSkapa en ny e-tjänst – Skicka in ett ärende Beställning av betyg Att göra: Om beställaren vill ha bättre slutbetyg hoppa till den sidan 1.Lägg till logik på sidan ”Slutbetyg” Om man väljer alternativet ”Ja” ska logikhoppet ske till sidan ”Bättre slutbetyg”. Skript för detta finns på KDB: http://kdb.abou.se/hc/sv/articles/200321276?flash_digest=55b47320e6d757719ca09f6932b1 6943f7bb109e TESTA

37 37 ÖvningarSkapa en ny e-tjänst – Skicka in ett ärende Beställning av betyg Att göra: Testa e-tjänsten och skicka in ett ärende Gå till ärendevyn och kolla så att ärendet har inkommit Gå in på ärendet och se i historiken att ”Systemet” har gjort något. Kolla vad det är.

38


Ladda ner ppt "DATUM 2015-01-28 GRUNDUTBILDNING I E-TJÄNSTBYGGAREN."

Liknande presentationer


Google-annonser