Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

grundUtbildning i E-tjänstbyggaren

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "grundUtbildning i E-tjänstbyggaren"— Presentationens avskrift:

1 grundUtbildning i E-tjänstbyggaren
Datum

2 Agenda Innehåll Repetition av introduktion – + Regionsportalen E-tjänstebyggaren övning 1 Lunch 11:45 -12:45 Genomgång av logik E-tjänstebyggaren övning 2 Paus 14:30-14:45 Sammanfattning och frågor Väldigt ungefärliga tider. Tiderna kan tas bort om man är osäker på hur lång tid allt tar. Exempel på tidsupplägg för en dag kl Introduktion 15 min Paus e-tjänstebyggaren 15 min uppsamlingsheat/kom i ordning Lunch Övning 1 Övning 2 15min Sammanfattning/frågor

3 1. Flöde för en e-tjänst Översikt - Utan e-legitimation
Medborgaren väljer tjänst. 2. Information om tjänstens sidor hämtas från databas. 4. Medborgaren går igenom alla sidor i tjänsten. 6. Mail skickas & filer genereras. Kan till en början dela upp e-tjänster i ’med’ och ’utan’ koppling till en medborgare. Med koppling till en medborgare menas att e-tjänsten kräver e-legitimation eller har ett IntegratedSocialSecurityNumberField. Om man bara har fältet IntegratedSocialSecurityNumberField och inte kräver e-legitimation kan medborgaren bara följa sitt ärende via ”Mina ärenden”. Det går alltså inte att göra en koppling mot navet då eftersom det kräver e-leg pga. av sekretess för personuppgifter.

4 Flöde för en e-tjänst Översikt - Med e-legitimation
1. Medborgaren väljer tjänst. 2. Medborgaren loggar in med sitt EID. 3. Dina Uppgifter. 4. Medborgaren går igenom alla sidor i tjänsten. SKV Navet 5. Medborgaren signerar med sitt e-leg. 6. Mail skickas & filer genereras. 7. Handläggaren kan ändra status på ärendet. 8. Medborgaren följa status på Mina Sidor. Gå igenom ett ärende Om tjänsten är avancerad kan steg 7 och 8 även inkludera komplettering samt beslut.

5 Olika typer av e-tjänster
Enkel Typ 1 Enkel med e-leg Typ 2 Avancerad Typ 3 https://aboukdb.zendesk.com/hc/sv/articles/ Enkel e-tjänst Ingen inloggning eller signering med e-legitimation krävs Användaren får inga statusmeddelanden och kan inte följa sitt ärende via Mina ärenden (om man inte har ett IntegratedSocialSecurityNumberField fält och som medborgare fyllt i det) E-tjänst med e-legitimationskoppling Inloggning och signering med e-legitimation krävs Persouppgifter förhämtas och förifyllas från ex. Skatteverket (Navet) Användaren får statusmeddelanden och kan följa ärendet via Mina ärenden (samt får statusmail vid uppdateringar) Avancerad e-tjänst (stöd för digital komplettering, digitala beslut, digital delgivning) Kräver att e-tjänsten antingen är konfigurerad med e-legitimation eller med det integrerade personnummerfältet (IntegratedSocialSecutiryNumberField) som kopplar användaren med ärendet Användaren kan via Mina ärenden komplettera de fält som handläggaren pekat ut ska kompletteras Användaren kan via Mina ärenden ta del av det beslut som handläggaren har tagit Användaren kan (i det fall som det krävs) signera innan denna tar del av beslutet (motsvarar delgivning av beslut) Läs mer om hur en avancerad e-tjänst konfigureras här.

6 Så här är e-tjänsten uppbyggd
Frågor & svar Text, bild & länkar E-tjänst Sida Fält PDF Orange = Ändras/skapas i administrationsgränssnittet (INTE i e-tjänstebyggaren) Ljusblå = Ändras/skapas i e-tjänstebyggaren Mörkblå = Mall skapas i html och läggs in i databasen E-tjänst, sidor, fält och validatorer skapas i e-tjänstebyggaren Den mesta av text, bild, länkar och frågor&svar skapas i admingränssnittet Validator

7 Orange: admingränssnittet Röd: e-tjänstebyggaren/databasen
Huvudinnehåll Högerkolumn E-tjänstens innehåll Orange: admingränssnittet Röd: e-tjänstebyggaren/databasen Blå: kod (databas) Rita gärna upp detta. Visa även att det finns möjlighet att lägga in text mellan fält men att allt som ligger under eller mellan fält administreras i e-tjänstebyggaren. Gå igenom admin –e-tjänster – Redigera e-tjänst Nämn texter att det egentligen inte är byggaren

8 Vad kan redigeras och hur
Generella e-tjänstetexter Introsida Tacksida Hjälptexter (högermarginal) Fasta svarsvärden Infobox-text Mouseover-text Administrationsgränssnittet Frågor och svar E-postmallar & koppling av mallar till e-tjänsterna Fält Namn/rubrik Typ av fält E-tjänstebyggaren/databasen

9 E-postmeddelanden (notifieringar)
Behöver du aktivt skapa koppling per e-tjänst? Till När När kan e-posten användas Ej e-leg E-leg Bekräftels Ja Kunden/invånaren När ärendet skickats in Funktions-brevlåd Funktions-brevlådan (en/flera) Tilldelningsmail Nej, default (DB) Handläggaren När ärendet tilldelas en handläggare Statusmail Nej, default (admin) När Status på ärendet uppdateras * Multipel signeringsmail Nej, DB och admin Medsökande När ärendet skickats in av första sökande Kompletterings-mail När kunden kompletterat med en bilaga Uppdaterad status: När handläggare tilldelas När diarienummer tilldelats När handläggare kommenterar ärendet När handläggare begär komplettering När handläggare beslutat i ärendet När VH 2 har signerat * Integrerat e-postfält krävs

10 Dela e-tjänster Övningar Miljöer
Regionsportalen: Dalslandtest https://dalslandtest.abou.se/Admin Kommunens egen Testmiljö Kommunens egen Produktionsmiljö Läs mer på: Dela e-tjänst via Regionsportalen: Dalsland Miljöer: Dalsland test : Kan ni bygga gemensamma e-tjänster samt dela dem med varandra. Vid importer utav delade e-tjänster finns det beskrivet olika scenarion som hjälp för hur ni ska gå tillväga med valmöjligheterna vid import. * Regionsadmin är en/eller flera personer som har behörighet att importera delade e-tjänster med ändringar som slår igenom för alla som delar tjänsten. Testmiljö: Bygga och testa egna e-tjänster, redigera egna texter, koppla på meddelandemallar, mm. Produktionsmiljö: E-tjänster mot medborgaren

11 Länkade e-tjänster Övningar Kort om admingränssnittet Länkad e-tjänst
Lägga upp e-tjänst Redigera texter (T.ex. Redaktör) https://eservicetest.helsingborg.se/MenuGroup2.aspx?groupId=36 https://automaten.abou.se/Admin Lägg upp e-tjänst funktionsdemo Klicka på toppmeny ”Menygrupper” – I vänsterspalten ser ni era menygrupper som visas på er hemsida. Klicka på den sida som du vill lägga upp e-tjänsten på. T.ex. E-tjänster och blanketter. Välja ”Publicera e-tjänster och blanketter” 3.1 Välj vilken tjänst det ska vara eller vilken länkad e-tjänst som ska läggas upp. Länkad e-tjänst 1. Läggs in i Automaten genom ”Skapa e-tjänst” 2. Skapa länkad e-tjänst Lägg in url: för den e-tjänst som ska länkas. Redigera texter Klicka på E-tjänster Välj e-tjänst 2.1 Välj ”Redigera texter” under vänstermenyn Här kan de webbredaktörer skriva texter specifikt för denna tjänsten. Andra för hemsidan texter redigeras under toppmenyn ”Texter vanliga sidor”

12 #DEMO https://dalslandtest.abou.se/Admin

13 #Byggaren2.0

14 Dagens övningar Övningar
Ändra i en befintlig tjänst - Ansökan om utbildning i byggaren Ändra rubrik och fälttyp Lägg till fält och validator Lägg till sida med tillhörande fält Lägga till fältargument Bygga en e-tjänst – Beställning av betyg Lägga till logikhopp Lägga till logik förifylla fält Lägga till radfält med 2 kolumner Lägga till funktionsbrevlåda + meddelandemall

15 Standardfälttyper och validatorer
Fälttyper (standard) Validatorer (standard) Textfält en eller flera rader Obligatoriskt Radioknapp Person-/organisationsnummer Kryssruta Telefonnummer Datumväljare E-post Rullista Postnummer Rullista med sök Datum (ink kalender) Filuppladdning Heltal/decimaltal Multipelsignatur Filuppladdning (godkända filtyper) Personuppgiftsfält, se nästa sida Etikettfält Beroendevalidator Lägg-till-radfält (avancerat) Antingen-eller-validator Läs mer på KDB:

16 Personuppgiftsfält Fält bara med validator:
Fält med validator + förpopulering/spara ner i databasen: Personnummer Organisationsnummer Postnummer Telefon E-post Förnamn Efternamn Adress Ort Mobiltelefon E-postadress Läs mer på KDB:

17 Inloggningsuppgifter Övningar
Surfa till automaten.abou.se/admin Logga in med följande uppgifter: Användarnamn: dut1,dut2,dut3 osv - Ni behöver byta lösenord Lösenord: dut11,dut22,dut33,

18 Allmän info Övning – Ändra i befintlig e-tjänst
1a) Logikhopp givet ett val Ansökan om utbildning i byggaren Steg 1: Då det ska vara enkelt att ansöka ska vi ta bort några saker: Ta bort signeringssidan Gå in på inställningar och ta bort kravet på inloggning och signering

19 Allmän info Övning – Korrigera befintliga fält
1a) Logikhopp givet ett val Ansökan om utbildning i byggaren Att göra: Gå in på sidan ”Dina uppgifter” Ta bort samtliga adressfält Ändra så att inget fält är integrerat längre

20 Allmän info Övning – Ändra rubrik och fälttyp
1a) Logikhopp givet ett val Ansökan om utbildning i byggaren Att göra: Gå in på sidan ”Ansökan” Ändra så att fältet ”Datum” får en passade rubrik tex ”När vill du gå utbildningen” Ta bort fältet ”Flervalslista” och ”Lägg till radfält”– Detta fyller ingen funktion Ändra rubriken ”Kryssrutor” till – Varför vill du gå en utbildning Svarsalternativen ska då också korrigeras till: Jag är nyfiken Vill förbättra mina kunskaper Vill lära mig att bygga e-tjänster Jag blev tvingad Annat

21 Allmän info Övning – Lägg till validering 1a) Logikhopp givet ett val
Ansökan om utbildning i byggaren Att göra: Gå till sidan ”Ansökan” Lägg till validering på datumfältet – Datum inte mindre än idag Sedan lägg till ett textfält efter kryssrutorna Namn: Om annat, ange varför. Den ska ha en: Beroendevalidator Validatorsargumentet är: AUB.10;Annat;Vänligen ange annat;ValidatorBase TESTA

22 Övning – Koppla på e-postmeddelanden Övningar
Ansökan om utbildning i byggaren Att göra: Lägg till ett bekräftels till medborgarens e-postadress Lägg till så att funktionsbrevlådan får mail varje gång ett nytt ärende inkommer.

23 Logik

24 Introduktion till sidlogik Övningar
Sidlogiken skrivs med Python skript: Huvud Kropp När kan skripten triggas: GetNextPage Initialize

25 Introduktion till sidlogik Övningar
Exempel på sidlogik: Hopp mellan sidor givet ett eller flera val Förifylla värden Dynamiska svarsalternativ Beräkningar och summeringar Färdiga mallar finns på dokumentytan:

26 Introduktion till sidlogik Övningar
HUVUD: import clr from System import * from Abou.Calamare.Web import * KROPP: class NAMN PÅ SKRIPTET(PageNode): def GetNextPage(self): answer = self.GetAnswer("FältID för det fält som avgör hoppet") if answer.Equals("Svar som ska avgöra sidhoppet", StringComparison.OrdinalIgnoreCase): return self.GetPage("Systemnamn för den sida dit användaren ska hoppa") else: return self.GetPage("Systemnamn för den sida dit användaren ska hamna om den inte hoppar")

27 Introduktion till sidlogik Övningar
Metoder som kan användas (ofta i kombination): GetAnswer Används för att hämta svaret från ett fält SetAnswer Används för att sätta svaret i ett fält SetAnswerIfEmpty Sätter svaret i ett fält endast om fältet inte redan innehåller ett svar CopyTo Kopierar ett svar från ett fält till ett annat SetOptions Sätter alternativ i en dropdown, checkboxlista eller radiobuttonlista GetPage Hämtar en sida i e-tjänsten givet ett namn GetAnswerFromCase Hämtar svaret från ett fält i ett tidigare ärende

28 Övningar – del2 Övningar Bygga en e-tjänst - Beställning av betyg
Lägga till sidor Lägg till fält och validator Lägga till fältargument Lägg till sidlogik beroende på val

29 Skapa en ny e-tjänst – skapa e-tjänsten Övningar
Beställning av betyg Att göra: Skapa en ny e-tjänst Kortnamn Den ska inte kräva e-leg Systemnamnet (kortnamnet) ska vara samma som ert användarnamn Den ska vara riktad till medborgare Ta bort statusen ”Registrerat”

30 Skapa en ny e-tjänst – lägg till ”mina uppgifter” och ”val av betyg”
Övningar Beställning av betyg Att göra: Skapa en sida ”mina uppgifter” Sidan ska innehålla uppgifter om den som söker Tjänsten ska kräva att man anger sitt personnummer (medborgaren ska kunna följa sitt ärende) Vi vill ha all information om personen som går att få (t.ex. adress, telefon, epost) Skapa en sida som heter ”Val av betyg” AST.9|Ange minst ett svar för fälten x, y och z;ValidatorBase

31 Skapa en ny e-tjänst – Kräver inloggning Övningar
Beställning av betyg Att göra: Ändra så att tjänsten kräver inloggning Säkerställ att tjänsten har inloggad förkryssat Att alla personobjektsfälten är integrerade Lägg till fältargument för alla integrerade fält Sätt Nyckel: Enabled och Värde: False

32 Skapa en ny e-tjänst – Fyll i ”Val av betyg” Övningar
Beställning av betyg Att göra: Nu ska sidan för ”Val av betyg” göras: Val av betyg: Radioknappar – Obligatoriskt Utdrag ur betygskatalogen Gymnasieexamen eller Yrkesexamen Slutbetyg Har kontaktat följande studievägledare: Kryssrutor - obligatoriskt Skriv in 3 olika namn Ett val ska heta ”Annan” Om annan, ange vem: Textfält – Beroende validator för fältet ovan Fältet ska bli obligatoriskt om man väljer annan från fältet innan Övriga upplysningar: Textfält med flera rader Här ska man själv kunna fylla i extra information om man vill AUB.10;Annan;Vänligen ange Annan;ValidatorBase AUB.10;Annan;Vänligen ange Annan;ValidatorBase

33 Skapa en ny e-tjänst – Fyll i ”Val av betyg” Övningar
Beställning av betyg Att göra: Skapa 3 nya sidor. Skapa sidorna: ”Utdrag ur betygskatalogen” ”Slutbetyg” ”Bättre slutbetyg” På sidorna ”Utdrag ur betygskatalogen” och ”Slutbetyg” lägg till fält Du har valt beställning av: Textfält På sidan ”Bättre slutbetyg” lägg till Ange önskat betyg: Lägg tillradfält med två kolumner 1.1 Lägg till fältargument för med rubriken: Betygsskala mellan 1-5 och en integer validator. 2. Motivering för högre betyg: - Textfält. - Obligatoriskt TESTA

34 Skapa en ny e-tjänst – Fyll i ”Val av betyg” Övningar
Beställning av betyg Att göra: Nu ska vi lägga till logikhopp. Lägg till logik på sidan ”Val av betyg”: ”Utdrag ur betygskatalogen” ”Slutbetyg” Logikhopp val i tjänst: Om man väljer alternativet ”Utdrag ur betygskatalogen” ska man hoppa till den sidan. Om man väljer alternativet ”Slutbetyg” ska logikhoppet ske till den sidan. Skript för detta finns på KDB: TESTA LÄGG TILL LOGIK

35 Skapa en ny e-tjänst – Fyll i ”Val av betyg” Övningar
Beställning av betyg Att göra: Förifylla det betygsval man gjorde tidigare i tjänsten. Lägg till logik på sidorna: ”Utdrag ur betygskatalogen” – Efter denna sida hoppa till ”SummaryPage” ”Slutbetyg” - Hoppa till sida beroende på val. Skript för detta finns på KDB: TESTA LÄGG TILL LOGIK

36 Skapa en ny e-tjänst – Skicka in ett ärende Övningar
Beställning av betyg Att göra: Om beställaren vill ha bättre slutbetyg hoppa till den sidan Lägg till logik på sidan ”Slutbetyg” Om man väljer alternativet ”Ja” ska logikhoppet ske till sidan ”Bättre slutbetyg”. Skript för detta finns på KDB: TESTA

37 Skapa en ny e-tjänst – Skicka in ett ärende Övningar
Beställning av betyg Att göra: Testa e-tjänsten och skicka in ett ärende Gå till ärendevyn och kolla så att ärendet har inkommit Gå in på ärendet och se i historiken att ”Systemet” har gjort något. Kolla vad det är.

38


Ladda ner ppt "grundUtbildning i E-tjänstbyggaren"

Liknande presentationer


Google-annonser