Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

| Senior alert Sverige t om 2014-12-31 © Senior alert, Jönköping 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "| Senior alert Sverige t om 2014-12-31 © Senior alert, Jönköping 2015."— Presentationens avskrift:

1 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Senior alert Sverige t om 2014-12-31 © Senior alert, Jönköping 2015

2 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Andel trycksår kategori 3 och 4 har minskat © Senior alert, Jönköping 2015

3 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Minskning av andel trycksår - enligt punktprevalensmätning trycksår Mätning av SKL: 2011- v11 2013 Mätning av Senior alert för kommuner: v40 2013 - v37 2014 © Senior alert, Jönköping 2015

4 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Mindre andel viktminskningar >5% i både kommuner och landsting © Senior alert, Jönköping 2015

5 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Kommuner som arbetar med munhälsobedömningar och åtgärder enligt ROAG har mindre andel viktminskningar >5% än de kommuner som inte alls arbetar med ROAG © Senior alert, Jönköping 2015

6 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Andel fall i särskilt boende punktprevalensmätning i Senior alert © Senior alert, Jönköping 2015

7 www.senioralert.se | senioralert@lj.se 288 kommuner, 20 landsting, 138 privata utförare är anslutna © Senior alert, Jönköping 2015

8 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Antal anslutna enheter: 11 700 Antal personer med egen inloggning: 44 500 © Senior alert, Jönköping 2015

9 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Hela vårdpreventiva processen i Senior alert t om 141231 © Senior alert, Jönköping 2015

10 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Totalt 1 092 061 riskbedömningar i Senior alert t om 141231 © Senior alert, Jönköping 2015

11 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Antal riskbedömningar per kommun varierar stort © Senior alert, Jönköping 2015

12 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Antal riskbedömningar per landsting varierar stort (total antal bedömningar sedan anslutning) © Senior alert, Jönköping 2015

13 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Antal riskbedömningar per månad i Senior alert © Senior alert, Jönköping 2015

14 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Andel personer mer risk som fått planerad förebyggande åtgärd t om 141231 © Senior alert, Jönköping 2015

15 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Andel med risk för fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen t om 141231 (n=1 092 061 ) Fall 65 % Undernäring 59 % Ohälsa i munnen 48 % Trycksår 23 % Ingen risk 18 % © Senior alert, Jönköping 2015

16 www.senioralert.se | senioralert@lj.se 115 kommuner har börjat görat bedömningar av blåsdysfunktion enligt Nikola i Senior alert © Senior alert, Jönköping 2015

17 www.senioralert.se | senioralert@lj.se 4937 bedömningar av blåsdysfunktion 86 % har besvär och 75 % får planerad åtgärd jan-dec 2014 kumulativt © Senior alert, Jönköping 2015

18 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Variationen är stor bland kommunerna i antal bedömningar av blåsdysfunktion i särskilt boende © Senior alert, Jönköping 2015

19 www.senioralert.se | senioralert@lj.se 26 kommuner har gjort fler än 40 bedömningar av blåsdysfunktion i SÄBO under 2014 © Senior alert, Jönköping 2015

20 www.senioralert.se | senioralert@lj.se 253 kommuner och 21 landsting anslutna till Munhälsa/ROAG i Senior alert t om 2014-12-31 © Senior alert, Jönköping 2015

21 www.senioralert.se | senioralert@lj.se 223 575 munbedömningar enligt ROAG i Senior alert t om 141231 Kumulativt © Senior alert, Jönköping 2015

22 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Knappt hälften av munbedömningarna enligt ROAG visar ohälsa 82 % av dem får åtgärd Per månad © Senior alert, Jönköping 2015

23 www.senioralert.se | senioralert@lj.se Kommunerna har gjort 145 831 munbedömningar enligt ROAG tom 2014-12-31 © Senior alert, Jönköping 2015

24 www.senioralert.se | senioralert@lj.se 145 831 munbedömningar enligt ROAG gjorda i kommuner t om 141231 Variationen är stor © Senior alert, Jönköping 2015

25 www.senioralert.se | senioralert@lj.se 42 kommuner har gjort över 1000 munbedömningar enligt ROAG t om 2014-12-31 © Senior alert, Jönköping 2015

26 www.senioralert.se | senioralert@lj.se 58 134 munbedömningar enligt ROAG på sjukhus inom landsting/regioner t om 141231 © Senior alert, Jönköping 2015


Ladda ner ppt "| Senior alert Sverige t om 2014-12-31 © Senior alert, Jönköping 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser