Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Senior alert Sverige t om

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Senior alert Sverige t om"— Presentationens avskrift:

1 Senior alert Sverige t om 2014-12-31
© Senior alert, Jönköping 2015

2 Andel trycksår kategori 3 och 4 har minskat
© Senior alert, Jönköping 2015

3 Minskning av andel trycksår - enligt punktprevalensmätning trycksår
Mätning av SKL: v Mätning av Senior alert för kommuner: v v © Senior alert, Jönköping 2015

4 Mindre andel viktminskningar >5% i både kommuner och landsting
© Senior alert, Jönköping 2015

5 Kommuner som arbetar med munhälsobedömningar och åtgärder enligt ROAG har mindre andel viktminskningar >5% än de kommuner som inte alls arbetar med ROAG © Senior alert, Jönköping 2015

6 Andel fall i särskilt boende punktprevalensmätning i Senior alert
© Senior alert, Jönköping 2015

7 288 kommuner, 20 landsting, 138 privata utförare är anslutna
© Senior alert, Jönköping 2015

8 Antal anslutna enheter: 11 700
Antal personer med egen inloggning: © Senior alert, Jönköping 2015

9 Hela vårdpreventiva processen i Senior alert t om 141231
© Senior alert, Jönköping 2015

10 Totalt 1 092 061 riskbedömningar i Senior alert t om 141231
© Senior alert, Jönköping 2015

11 Antal riskbedömningar per kommun varierar stort
© Senior alert, Jönköping 2015

12 Antal riskbedömningar per landsting varierar stort (total antal bedömningar sedan anslutning)
© Senior alert, Jönköping 2015

13 Antal riskbedömningar per månad i Senior alert
© Senior alert, Jönköping 2015

14 Andel personer mer risk som fått planerad förebyggande åtgärd t om 141231
© Senior alert, Jönköping 2015

15 Andel med risk för fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen t om 141231
Ingen risk 18 % © Senior alert, Jönköping 2015

16 115 kommuner har börjat görat bedömningar av blåsdysfunktion enligt Nikola i Senior alert
© Senior alert, Jönköping 2015

17 4937 bedömningar av blåsdysfunktion 86 % har besvär och 75 % får planerad åtgärd jan-dec 2014 kumulativt © Senior alert, Jönköping 2015

18 Variationen är stor bland kommunerna i antal bedömningar av blåsdysfunktion i särskilt boende
© Senior alert, Jönköping 2015

19 26 kommuner har gjort fler än 40 bedömningar av blåsdysfunktion i SÄBO under 2014
© Senior alert, Jönköping 2015

20 253 kommuner och 21 landsting anslutna till Munhälsa/ROAG i Senior alert t om 2014-12-31
© Senior alert, Jönköping 2015

21 223 575 munbedömningar enligt ROAG i Senior alert t om 141231
Kumulativt © Senior alert, Jönköping 2015

22 Knappt hälften av munbedömningarna enligt ROAG visar ohälsa 82 % av dem får åtgärd
Per månad © Senior alert, Jönköping 2015

23 Kommunerna har gjort 145 831 munbedömningar enligt ROAG tom 2014-12-31
© Senior alert, Jönköping 2015

24 145 831 munbedömningar enligt ROAG gjorda i kommuner t om 141231 Variationen är stor
© Senior alert, Jönköping 2015

25 42 kommuner har gjort över 1000 munbedömningar enligt ROAG t om 2014-12-31
© Senior alert, Jönköping 2015

26 58 134 munbedömningar enligt ROAG på sjukhus inom landsting/regioner t om 141231
© Senior alert, Jönköping 2015


Ladda ner ppt "Senior alert Sverige t om"

Liknande presentationer


Google-annonser