Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

| Senior alert Sverige t om 2014-12-31 © Senior alert, Jönköping 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "| Senior alert Sverige t om 2014-12-31 © Senior alert, Jönköping 2015."— Presentationens avskrift:

1 | Senior alert Sverige t om © Senior alert, Jönköping 2015

2 | Andel trycksår kategori 3 och 4 har minskat © Senior alert, Jönköping 2015

3 | Minskning av andel trycksår - enligt punktprevalensmätning trycksår Mätning av SKL: v Mätning av Senior alert för kommuner: v v © Senior alert, Jönköping 2015

4 | Mindre andel viktminskningar >5% i både kommuner och landsting © Senior alert, Jönköping 2015

5 | Kommuner som arbetar med munhälsobedömningar och åtgärder enligt ROAG har mindre andel viktminskningar >5% än de kommuner som inte alls arbetar med ROAG © Senior alert, Jönköping 2015

6 | Andel fall i särskilt boende punktprevalensmätning i Senior alert © Senior alert, Jönköping 2015

7 | 288 kommuner, 20 landsting, 138 privata utförare är anslutna © Senior alert, Jönköping 2015

8 | Antal anslutna enheter: Antal personer med egen inloggning: © Senior alert, Jönköping 2015

9 | Hela vårdpreventiva processen i Senior alert t om © Senior alert, Jönköping 2015

10 | Totalt riskbedömningar i Senior alert t om © Senior alert, Jönköping 2015

11 | Antal riskbedömningar per kommun varierar stort © Senior alert, Jönköping 2015

12 | Antal riskbedömningar per landsting varierar stort (total antal bedömningar sedan anslutning) © Senior alert, Jönköping 2015

13 | Antal riskbedömningar per månad i Senior alert © Senior alert, Jönköping 2015

14 | Andel personer mer risk som fått planerad förebyggande åtgärd t om © Senior alert, Jönköping 2015

15 | Andel med risk för fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen t om (n= ) Fall 65 % Undernäring 59 % Ohälsa i munnen 48 % Trycksår 23 % Ingen risk 18 % © Senior alert, Jönköping 2015

16 | 115 kommuner har börjat görat bedömningar av blåsdysfunktion enligt Nikola i Senior alert © Senior alert, Jönköping 2015

17 | 4937 bedömningar av blåsdysfunktion 86 % har besvär och 75 % får planerad åtgärd jan-dec 2014 kumulativt © Senior alert, Jönköping 2015

18 | Variationen är stor bland kommunerna i antal bedömningar av blåsdysfunktion i särskilt boende © Senior alert, Jönköping 2015

19 | 26 kommuner har gjort fler än 40 bedömningar av blåsdysfunktion i SÄBO under 2014 © Senior alert, Jönköping 2015

20 | 253 kommuner och 21 landsting anslutna till Munhälsa/ROAG i Senior alert t om © Senior alert, Jönköping 2015

21 | munbedömningar enligt ROAG i Senior alert t om Kumulativt © Senior alert, Jönköping 2015

22 | Knappt hälften av munbedömningarna enligt ROAG visar ohälsa 82 % av dem får åtgärd Per månad © Senior alert, Jönköping 2015

23 | Kommunerna har gjort munbedömningar enligt ROAG tom © Senior alert, Jönköping 2015

24 | munbedömningar enligt ROAG gjorda i kommuner t om Variationen är stor © Senior alert, Jönköping 2015

25 | 42 kommuner har gjort över 1000 munbedömningar enligt ROAG t om © Senior alert, Jönköping 2015

26 | munbedömningar enligt ROAG på sjukhus inom landsting/regioner t om © Senior alert, Jönköping 2015


Ladda ner ppt "| Senior alert Sverige t om 2014-12-31 © Senior alert, Jönköping 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser