Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ewa Wäckelgård (progr.dir.) Mathias Cehlin (bitr. progr.dir.)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ewa Wäckelgård (progr.dir.) Mathias Cehlin (bitr. progr.dir.)"— Presentationens avskrift:

1 Ewa Wäckelgård (progr.dir.) Mathias Cehlin (bitr. progr.dir.)

2 Inriktning Vad har hänt under senaste året? Utmaningar

3 Vad är företagsforskarskolan Reesbe?
Forskningsprojekt om resurseffektiva energisystem i bebyggelse i fem kommuner i tre regioner: Borlänge, Falun, Gävle, Eskilstuna och Västerås 12 doktorander 3 medverkande lärosäten: Högskolan i Gävle (huvudman), Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola 17 medverkande företag: energibolag, fastighetsbolag, teknikutvecklingsföretag Total finansiering: 50 Mkr Start av forskarskolan: februari 2013 Start för doktoranderna: september 2013 Cirka 55 aktiva medverkande i Reesbe: doktorander, handledare, företagsmentorer, styrelse, ledningsgrupp, kansli

4 Syfte Att analysera samspelet mellan tillförsel och användning av energi i fjärrvärmeområden och finna lösningar som på lång sikt och ur ett systemperspektiv ger lägre kostnader minskad resursanvändning minskad klimat- och miljöpåverkan förbättrad inomhusmiljö vid om- och nybyggnation ökad andel solenergi

5 Mål Utbilda tekniska doktorer som specialister inom företagen
Företagsnära forskning i samproduktion med företagen som leder till nya tekniska eller affärsmässiga lösningar Akademisk forskning som utvecklas i samarbete mellan de tre lärosätena Etablera nya samarbeten mellan företagen som resultat av doktorandernas forskningssamarbeten

6 Problemområde: gränssnittet mellan tillförsel och användning
Energy Performance of Buildings Directive

7 17 konferensbidrag 2014

8 KURSER 43 hp erbjudits tom 2014

9 Utmaningar Skapa Reesbe-identitet Företagsnytta och akademisk höjd
Samarbeten mellan doktoranderna Utbilda mentorerna för sitt uppdrag Fungerande projektgrupper (doktorand + handledare + mentor) Intern och extern kommunikation Konstruktiva vår- och höstmöten Internationalisering

10 TACK! Reesbes fyra posters på DHC14 i Stockholm

11 Företagsengagemang

12 Unikt med Reesbe Kommunala energi och fastighetsbolag
I flera fall två företag/doktorand Handledare från två lärosäten/doktorand Tre jämbördiga lärosäten Samverkan mellan tre regioner

13 Systemperspektiv viktigt
Energy Performance of Buildings Directive

14 Kommunala energi- och fastighetsbolag
Inga doktorer (civing) Sällsynt med forskning (utveckling och konsultuppdrag) Olika mål för affärsverksamheterna (sälja resp. köpa energi) Olika tidshorisonter i energiomställningsprocesser (20 resp. 50 år) Planterar en doktorand i gränssnittet mellan dessa två verksamheter Utgångspunkt i projekten: aktuella investeringar (direkt nytta) Slutpunkt i projekten: sikta mot (kunskapsuppbyggande i företagen för att möta framtida förändringar)

15 Hur skapa engagemang? Handledarna samarbetat har tidigare med företagen i mindre FoU-projekt (trovärdighet) Vi har hittat en viktig forskningsfråga (angelägenhetsgrad) Flera projektgrupper som jobbar med samma inriktning, fem konstellationer (trygghet) (Gävle, Västerås, Eskilstuna, Borlänge och Falun) Tidigare samarbeten mellan handledarna (stabilitet) Initiera samarbeten mellan doktoranderna (inspiration) Reesbes ledning ”övervakar” att projektgrupperna fungerar (styrning) Företagsgrupp som träffas varje höst- och vårmöte (egenutveckling)

16 Kommunala samarbeten Reesbe

17 Medel och stora företag
BE: 225 anställda FEV: 162 GE: 190 ME: 615 EEM: 400 50 < Medelstora företag < 250


Ladda ner ppt "Ewa Wäckelgård (progr.dir.) Mathias Cehlin (bitr. progr.dir.)"

Liknande presentationer


Google-annonser