Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energikartläggning Utbildningsblock inom projektet ENIG (Energikartläggning är lite som att lägga ett pussel, där energianvändningen för olika delar i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energikartläggning Utbildningsblock inom projektet ENIG (Energikartläggning är lite som att lägga ett pussel, där energianvändningen för olika delar i."— Presentationens avskrift:

1 Energikartläggning Utbildningsblock inom projektet ENIG (Energikartläggning är lite som att lägga ett pussel, där energianvändningen för olika delar i anläggningen är pusselbitarna.

2 Hur mycket energi används? Vilka energibärare används?
Frågor för energikartläggningen Hur mycket energi används? Vilka energibärare används? Till vad används energin? Energikartläggningen ska svara på frågor som: Hur mycket energi används? Vilka energibärare används? Till vad används energin? Beroende på vilket syftet är med ditt energiarbete blir svaren mer eller mindre detaljerade men det viktigaste i energikartläggningsarbetet är att komma igång. Det går bra att göra grova uppskattningar i början och kanske till och med lämna luckor. Kartläggningen kan sedan stegvis förbättras.

3 Grundläggande uppgifter
Nulägesanalys Energi tillfört El Olja Bioenergi Fjärrvärme Gasol återvinning Energi använt Produktion Uppvärmning Kyla Ventilation Belysning Transporter Energi bortfört Transmission Avlopp Processvärme Avgaser Grundläggande uppgifter Ytor, verksamhet, drifttider, lokalisering etc Vad är en energikartläggning för något? Första momentet i en energikartläggning är att få koll på hur det ser ut idag, en nulägesanalys. (Inspirerats av Energimyndigheten) Eftersom ingen energi kan förbrukas utan bara omvandlas kan man utgå från tillförd energi och analysera hur den används. Hur mycket av den tillförda energin som verkligen kommer till nytta blir en del av analysen. Om man snabbast vill hitta besparingsåtgärder kan man börja från höger, dvs minska det som försvinner ut!

4 Identifiera snabba besparingar
Varför göra en energikartläggning? Identifiera snabba besparingar Förbättrad lönsamhet på längre sikt Varför skall ditt företag göra en energikartläggning? Det finns både kortsiktiga och långsiktiga drivkrafter till att göra en energikartläggning: Det är ofta lätt att identifiera några enkla billiga åtgärder att minska sin energianvändning, till följd av att man att börja intressera sig för energianvändningen. För att finna de lågt hängande frukter, krävs det ofta bara att man ger energifrågorna lite tid och använder sunt förnuft. En energikartläggningen kan vara det som initierar att man tar sig den tiden. Ofta handlar det om att begränsa användningstiden för belysning, ventilation mm till de tider det finns behov av belysning och ventilation. Om man vill införa ett systematiskt arbetssätt för företagets energieffektiviseringsarbete, tex genom att följa arbetssättet i ett energiledningssystem, är det rekommenderat att börja det arbetet med att genomföra en energikartläggning. Ett framgångsrikt energieffektiviseringsarbete leder till förbättrad lönsamhet för företaget. På köpet bidrar företaget till ett mer hållbart samhälle.

5 Energiprisutveckling
Varför göra en energikartläggning nu? Energiprisutveckling Energitillsyn Energikartläggningsbidrag Varför skall ditt företag göra en energikartläggning nu? Ju förr desto bättre! Energipriserna går bara uppåt! Myndigheter kör både med piska och morot. Kommunerna har fått på sig att utöva energitillsyn, med stöd av miljöbalken, på liknande sätt som de utövar miljötillsyn. Företag kan få föreläggande om att ta fram en energiplan, om de inte har gjort det på eget initiativ. Det är inte alla företag som utsätts för energitillsyn (endast företag med A och B klassad verksamhet) och det är få kontroller, med det kommer att öka. Bättre att ligga steget före! Det finns bidrag för att genom föra energikartläggning nu! Stödet kallas ”energikartläggningscheck” och kan sökas till och med år 2014.

6 Ekonomiskt stöd > 500 MWh energi per år
Energikartläggning Ekonomiskt stöd > 500 MWh energi per år 50% av kostnaden, max SEK Det är energimyndigheten som stöttar energianalyser och energikartläggning ekonomiskt. Stödet kallas ”energikartläggningscheck” och kan sökas till och med år Det täcker 50 procent av kostnaden för energikartläggningen, vilket innebär att företaget kan få maximalt kronor. Stödet gäller företag som använder mer än 500 MWh energi per år Beräkning av kostnader som berättigar till stöd Vid beräkning av kostnader som berättigar till stöd ska kostnaden för eget arbete beräknas till 600 kronor per timme. Kostnader för anlitade konsulter ska vara den fakturerade kostnaden utan någon form av påslag för omkostnader.

7 Tillförd energi Redan inför starten av energikartläggningen har de flesta företag koll på den årliga användningen av energi. Det här företaget använde sig av två olika typer av tillförd energi, el och fjärrvärme. (eller två energibärare eller två energislag) Fjärrvärmen används enbart för uppvärmning av lokalerna. (Halva kostnaden mot om man hade fortsatt med eluppvärmning.) Fjärrvärme och el (El: kWh, Fjärrvärme: kWh) Ett exempel från verkstadsindustrin. Siffrorna kommer från ett företag i Falköping.

8 Nedbruten energianvändningen Statistik för tidigare år Märkeffekter
Underlag för energikartläggningen Nedbruten energianvändningen Statistik för tidigare år Märkeffekter Mätningar Från nätbolagen kan man ofta få energianvändningen nedbruten timme för timme. Tillsammans med statistik från tidigare år kan man studera skillnader mellan årstiderna, helger jämfört med veckodagar, dagtid jämfört med kvällar och nätter. Vad är trenden för energianvändningen? Har den ökat eller minskat de senaste åren? Ur statistiken kan man även få fram tomgångseffekten och peak-effekter. För maskiner och utrustning kan man använda sig av märkeffekter, för att identifiera de största brukarna. Mätningar fångar upp både effekter och användningstider. Hur lång mätperiod som är lämpligt får avgöras från fall till fall, men att mäta under en vecka kan ofta vara lämpligt. Finns det mätningar redan gjorda för vissa maskiner kan behovet av nya mätningar reduceras. Fråga efter gamla mätningar. (Observera att det är endast behörig personal som får utföra mätningar.)

9 Energianalyser Steg1 - Plocka lågt hängande frukter först.
Minska tryckluftsläckage Se över tiderna för ventilationsstyrningen Låt inte datorer och skärmar stå på i onödan Stänga av maskiner vid raster och dagens slut. Släck belysningen i tomma rum Steg 2 Energikartläggning Fördelning på energislag Bryt ner på brukande enheter Mätningar Steg 1 är något man kan göra väldigt enkelt. Det krävs ingen heltäckande energikartläggning, för att identifiera dessa. Det handlar mest om sunt förnuft Energikartläggningen kan liknas med ett pussel av siffror för effekter och tider, som resulterar i den faktiska energianvändningen. Tips! Inför företagsbesöket kan det vara lämpligt att: - Ta fram en lista över lokala energikonsulter som kan utföra energikartläggningar (För att undvika att säga att någon är bättre än den andre, kan man istället tipsa om vilken energikonsult grannföretaget använde och höra om de vill rekommendera den konsulten.) - Ta reda på ungefärligt pris för en energikartläggning : Medelpris, prisintervall eller kr /m2 (5-9 kr /m2 enligt Emilien!?) Steg 3 Analys av värmeflöden Dimensionering Byt till förnybar energi

10 Använd energi Hur kan resultatet från en energikartläggning se ut? Efter genomförd energikartläggning kunde den här fördelningen av elanvändningen sammanställas. Ventilation och belysning står tillsamman för drygt hälften av elanvändningen. Ett exempel från verkstadsindustrin. Siffrorna kommer från ett företag i Falköping. Obs! Endast fördelning av el. Fjärrvärme saknas!

11 Identifiera tänkbara energibesparingar
Fortsatt energieffektiviseringsarbete Identifiera tänkbara energibesparingar Gör ekonomiska kalkyler för åtgärderna Energiplan Efter genomförd energikartläggning är det ofta relativt enkelt att identifiera tänkbara energibesparingar. Vilka man väljer att göra först styrs ofta av utfallet av de ekonomiska kalkylerna. Åtgärder med kort återbetalningstid prioriteras oftast. I Energiplanen samlas det fortsatta planerade energieffektiviseringsarbetet. Vem som är ansvarig och när det skall vara klart ingår i energiplanen. Meningen är att Energiplanen skall bli ett levande dokument, som uppdateras och nya besparingsåtgärder fylls på efterhand.


Ladda ner ppt "Energikartläggning Utbildningsblock inom projektet ENIG (Energikartläggning är lite som att lägga ett pussel, där energianvändningen för olika delar i."

Liknande presentationer


Google-annonser