Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tid Agenda Anmälan och kaffe

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tid Agenda Anmälan och kaffe"— Presentationens avskrift:

1 Tid Agenda 09.30 - 10.00 Anmälan och kaffe
  Anmälan och kaffe Lokal Stora hörsalen, plan 12, SKL Välkomna och presentation av projektgruppen Anna Gillquist SKL Lars Carlsson Skatteverket Presentation av resultat från fas 1 - behovsanalys och vision Lars Carlsson Kort bensträckare 10.50 –   Presentation av resultat från fas 2: Juridiska hinder Behov kring modernisering av föräldrabalken? Lösningsförslag digital handläggningsprocess Anna Gillquist och   Lunch på plan 12 Gruppdiskussioner kring lösningsförslag Grupprum Mallorca, Kandell och Skuggan Eftermiddagskaffe  Plan 12 Återkoppling från gruppdiskussioner 5 minuter per grupp Alla grupper Summering och avslut

2 anna.gillquist@skl.se lars.e.karlsson@skatteverket.se
Jag vill ha föräldrar!

3 Samarbetsprojekt - enklare faderskaps/föräldraskapsbekräftelse

4 21 maj – Den svenska föräldrabalken utfärdas
1949 21 maj – Den svenska föräldrabalken utfärdas 4

5 2013

6 Hur?

7 Nuläge, nyläge och vision

8 Nuläge, nyläge och vision
>10 år 5-10 år 3-5 år 1-2 år Nuläge Digital underrättelse E-tjänst föräldrar Modern föräldrabalk Vision Fullt införd

9 Nuläge - Fakta Föräldrabalken moderniserad 1949
Ca födda/år varav 42 000 i Stockholm, Göteborg, Malmö Ca av dessa har gifta föräldrar Ca S-protokoll Ca MF-protokoll Ca 200 Ä-protokoll Ca 330 handläggare på kommunerna för S-protokoll (150 heltidstjänster) 30 dagar från född till ha pappa registrerad

10 Före födseln

11 Bli född

12 Mål / Vision Från 30 till 0 dagar
En modern lagstiftning, anpassad till dagens mångfald av föräldraskap

13 Tekniskt alternativ för att nå 0 dagar

14 Socialstyrelsens föreskrifter och handbok
Juridiska hinder Socialnämndens ansvar att utreda och fastställa Protokoll måste föras Nämnden bör kalla parterna till möte Skriftlig bekräftelse från fader Bevittnas av två personer Bekräftelse ska godkännas av moder och nämnd Föräldrabalken Arkivering på arkivbeständigt papper Underskift med arkivbeständigt bläck Utredning via telefon elller brev om föräldrarna är kända Socialstyrelsens föreskrifter och handbok

15 Juridiskt alternativ - en modern lagstiftning
Även om vi har löst en snabbare och enklare hantering av faderskap så kvarstår de mer normkritiska frågorna kring föräldraskap, modern familjebildning, samkönade förhållanden etc. Ska lagen vara oberoende av civilstånd. Spelar det någon roll för rollen som förälder om man är gift eller inte? 15

16 Modernisering av föräldrabalken Nuläge
Lagen skriven för gifta – 70% av medborgarna är sambos Olika behandling beroende på civilstånd Mycket tid läggs på enkla samboärenden Bevittningen orsakar spilltid i kollegornas arbete Olika rutiner för hemskickning av handlingar Olika rutiner för föranmälan av faderskap Mycket arbetstid läggs på insamling av information till S-protokoll Olika hantering vid assisterad befruktning Allt fler samkönade föräldrapar Fler och fler familjer med olika vårdnadsförhållanden

17 Modernisering av föräldrabalken Nyläge?
Normen för föräldraskap har förändrats Lagstiftning oberoende av civilstånd? Möjlighet för annan huvudman att godkänna ett bekräftat faderskap? Behövs olika typer av faderskap/föräldraskap? – biologiskt och juridiskt Fler än två vårdnadshavare? En könsneutral syn på föräldraskap?

18 PENG 3 milj 10 milj 36 milj Nyttor vid digital bekräftelse för föräldrar Skatteverket 3 miljoner Föräldrar 10 miljoner Kommuner 26 miljoner 18

19 Nästa steg? 19

20 Nyläge 1 – Digital underrättelse och anmälan om gemensam vårdnad
Filöverföring från Skatteverket till kommunen när ett barn föds som inte har gifta föräldrar. Ersätter dagens underrättelse. Filöverföring från kommunen till Skatteverket när utredningen är klar.

21 Vägledning 21

22

23 Gruppdiskussioner

24 Sätta igång idéflödet Höga krav på oss själva Inte komma på
några dåliga idéer några ogenomförbara, tråkiga redan prövade. Vi stoppar våra idéer

25 Nya sätt att använda ett gem
2 minuter Tänk stort, tänk smått, tänk baklänges eller tvärt om. Dummaste idén, tråkigaste idén Ingen tanke är fel!

26 Gruppdiskussioner 5-6 personer i varje grupp Lokaler:
Stora Hörsalen Grupp 1, 2 & 3 Mallorca Grupp 4 & 5 Skuggan Grupp 6 & 7 Kandell Grupp 8 & 9 Utanför hörsalen Grupp 10


Ladda ner ppt "Tid Agenda Anmälan och kaffe"

Liknande presentationer


Google-annonser