Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 TidAgenda 09.30 - 10.00 Anmälan och kaffeLokal Stora hörsalen, plan 12, SKL 10.00 - 10.10Välkomna och presentation av projektgruppen Anna Gillquist SKL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 TidAgenda 09.30 - 10.00 Anmälan och kaffeLokal Stora hörsalen, plan 12, SKL 10.00 - 10.10Välkomna och presentation av projektgruppen Anna Gillquist SKL."— Presentationens avskrift:

1 1 TidAgenda 09.30 - 10.00 Anmälan och kaffeLokal Stora hörsalen, plan 12, SKL 10.00 - 10.10Välkomna och presentation av projektgruppen Anna Gillquist SKL Lars Carlsson Skatteverket 10.10 - 10.40Presentation av resultat från fas 1 - behovsanalys och visionLars Carlsson 10.40 - 10.50Kort bensträckare 10.50 – 11.30 Presentation av resultat från fas 2: -Juridiska hinder -Behov kring modernisering av föräldrabalken? -Lösningsförslag digital handläggningsprocess Anna Gillquist och Lars Carlsson 11.30 - 12.15 Lunch på plan 12 12.15 - 13.30Gruppdiskussioner kring lösningsförslag Grupprum Mallorca, Kandell och Skuggan 13.30 - 13.45Eftermiddagskaffe Plan 12 13.45 - 14.50Återkoppling från gruppdiskussioner 5 minuter per gruppAlla grupper 14.50 - 15.00Summering och avslutAnna Gillquist och Lars Carlsson

2 2 Jag vill ha föräldrar! anna.gillquist@skl.se lars.e.karlsson@skatteverket.se

3 Samarbetsprojekt - enklare faderskaps/föräldraskapsbekräftelse

4 1949 21 maj – Den svenska föräldrabalken utfärdas

5 5 2013

6 6 Hur?

7 Nuläge, nyläge och vision NulägeNyläge Vision

8 Nuläge, nyläge och vision NulägeModern föräldrabalk E-tjänst föräldrar Digital underrättelse Vision Fullt införd 1-2 år 3-5 år 5-10 år >10 år

9 9 Nuläge - Fakta  Föräldrabalken moderniserad 1949  Ca 110 000 födda/år varav 42 000 i Stockholm, Göteborg, Malmö  Ca 35 000 av dessa har gifta föräldrar  Ca 65 000 S-protokoll  Ca 10 000 MF-protokoll  Ca 200 Ä-protokoll  Ca 330 handläggare på kommunerna för S-protokoll (150 heltidstjänster)  30 dagar från född till ha pappa registrerad

10 Före födseln

11 Bli född 610405-6731

12 Mål / Vision  Från 30 till 0 dagar  En modern lagstiftning, anpassad till dagens mångfald av föräldraskap

13 13 Tekniskt alternativ för att nå 0 dagar

14 Juridiska hinder Socialnämndens ansvar att utreda och fastställa Protokoll måste föras Nämnden bör kalla parterna till möte Skriftlig bekräftelse från fader Bevittnas av två personer Bekräftelse ska godkännas av moder och nämnd Föräldrabalken Arkivering på arkivbeständigt papper Underskift med arkivbeständigt bläck Utredning via telefon elller brev om föräldrarna är kända Socialstyrelsens föreskrifter och handbok

15 15 Juridiskt alternativ - en modern lagstiftning

16 Modernisering av föräldrabalken Nuläge  Lagen skriven för gifta – 70% av medborgarna är sambos  Olika behandling beroende på civilstånd  Mycket tid läggs på enkla samboärenden  Bevittningen orsakar spilltid i kollegornas arbete  Olika rutiner för hemskickning av handlingar  Olika rutiner för föranmälan av faderskap  Mycket arbetstid läggs på insamling av information till S-protokoll  Olika hantering vid assisterad befruktning  Allt fler samkönade föräldrapar  Fler och fler familjer med olika vårdnadsförhållanden 16

17  Normen för föräldraskap har förändrats  Lagstiftning oberoende av civilstånd?  Möjlighet för annan huvudman att godkänna ett bekräftat faderskap?  Behövs olika typer av faderskap/föräldraskap? – biologiskt och juridiskt  Fler än två vårdnadshavare?  En könsneutral syn på föräldraskap? 17 Modernisering av föräldrabalken Nyläge?

18 PENG 3 milj 10 milj 36 milj

19 Nästa steg?

20 Nyläge 1 – Digital underrättelse och anmälan om gemensam vårdnad  Filöverföring från Skatteverket till kommunen när ett barn föds som inte har gifta föräldrar. –Ersätter dagens underrättelse.  Filöverföring från kommunen till Skatteverket när utredningen är klar. –Ersätter dagens underrättelse.

21 Vägledning

22 22

23 23 Gruppdiskussioner

24 Sätta igång idéflödet  Höga krav på oss själva  Inte komma på –några dåliga idéer –några ogenomförbara, –tråkiga –redan prövade.  Vi stoppar våra idéer

25 Nya sätt att använda ett gem  2 minuter  Tänk stort, tänk smått, tänk baklänges eller tvärt om.  Dummaste idén, tråkigaste idén  Ingen tanke är fel!

26 26 5-6 personer i varje grupp Lokaler: Stora Hörsalen Grupp 1, 2 & 3 Mallorca Grupp 4 & 5 Skuggan Grupp 6 & 7 Kandell Grupp 8 & 9 Utanför hörsalen Grupp 10 Gruppdiskussioner


Ladda ner ppt "1 TidAgenda 09.30 - 10.00 Anmälan och kaffeLokal Stora hörsalen, plan 12, SKL 10.00 - 10.10Välkomna och presentation av projektgruppen Anna Gillquist SKL."

Liknande presentationer


Google-annonser