Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DRUNKNING HOS BARN Helena Winberg An/Op/IVA DSBUS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DRUNKNING HOS BARN Helena Winberg An/Op/IVA DSBUS."— Presentationens avskrift:

1 DRUNKNING HOS BARN Helena Winberg An/Op/IVA DSBUS

2 Drunkningsolyckor hos barn Prognos Behandling Fallbeskrivningar
Andra föreläsare pratar om: Definition av drunkning. Patofysiologi vid drunkning. HLR-riktlinjer vid drunkning. Värmning av hypoterm patient. A-HLR vid hypotermi

3 96 barn dödsorsak drunkning
96 barn dödsorsak drunkning

4 21 barn intensivvård DSBUS drunkning
21 barn intensivvård DSBUS drunkning

5

6

7

8

9 36,5-37,5 grader normotermi 32-35 grader mild hypotermi ökat sympatikustonus, shivering, ökad syrgas konsumtion. Förmaksarytmier. Förvirring. 28-32 grader måttlig hypotermi ej längre shivering, puls och blodtryck sjunker. Svårt att mäta blodtryck. Låg andningsfrekvens. Syrgaskonsumtionen sjunker – har vid 28 grader minskat med 50% Koagulopati. Under 28 djup/”severe” hypotermi Dilaterade pupiller Inga senreflexer Bradycardi Spontana ventrikelflimmer Ingen cerebral elektrisk aktivitet under grader

10 Primär hypotermi Sekundär hypotermi Terapeutisk hypotermi

11 Dykreflexen: Däggdjur Vagus och trigeminus innerverade områden i svalg och ansikte Apne Bradycardi Kraftig perifer vasokonstriktion

12

13

14 Optimerad ventilation och perfusion Volymssubstitution!
Optimerad ventilation och perfusion Volymssubstitution! Inotropi och vasopressorstöd efter behov Elektrolyt och glukos kontroll CVVHDF – PRISMA-FLEX vid behov Korrigera koagulopatier efter behov Infektionsbehandling

15 Optimerad ventilation och perfusion
ICP mätning, barbiturater, steroider har inte visat sig påverka överlevnaden eller hjärnskador. Terapeutisk hypotermi har inte visat sig påverka överlevnaden eller hjärnskador hos barn efter hjärtstopp eller vid skallskador. Däremot okontroversiellt att förhöjd temperatur kan vara skadligt. Kontrollerad normotermi grader.

16 Pojke 11 mån, minuter ? under vatten, HLR påbörjas när ambulans anländer efter 11 minuter , fortgår 30 minuter, ROSC på barnakuten. Svår hjärnskada. Flicka 10 månader, minuter? under vatten, mamma påbörjar HLR omedelbart, livstecken efter ett par minuter. Inga bestående men

17 6-årig pojke, hittas på botten, oklar tid, tas upp av badvakt, HLR 6 minuter därefter pulsar. Mycket svår hjärnskada. 8-årig pojke, hittas på botten, oklar tid, tas upp av andra bandade, HLR 24 minuter, därefter pulsar. Grovneurologi ua vid utskrivningen.

18 4-åring, går genom isen. Plockas upp av räddningstjänsten 30 min
4-åring, går genom isen. Plockas upp av räddningstjänsten 30 min? senare. Temp 28 grader. ROSC efter 90+min HLR. Lättare neurologiskt funktionshinder. 7-åring, sannolikt blöt och nedkyld innan hon hamnar ute i vattnet. Hittas av räddningshelikopter, oklar tid. Temp 13.8 grader. ECMO.

19


Ladda ner ppt "DRUNKNING HOS BARN Helena Winberg An/Op/IVA DSBUS."

Liknande presentationer


Google-annonser