Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SGF 2010-01-161 Program 2010-01-30 *Hcpprojektet i Stockholm, slutsatser *Genomgång EGA-hcpregler *Nya årsrevisionsregler EGA *Genomgång av rapporten *Information.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SGF 2010-01-161 Program 2010-01-30 *Hcpprojektet i Stockholm, slutsatser *Genomgång EGA-hcpregler *Nya årsrevisionsregler EGA *Genomgång av rapporten *Information."— Presentationens avskrift:

1 SGF 2010-01-161 Program 2010-01-30 *Hcpprojektet i Stockholm, slutsatser *Genomgång EGA-hcpregler *Nya årsrevisionsregler EGA *Genomgång av rapporten *Information till hemsida och till spelaren *Hur kan vi sprida informationen till andra klubbar?

2 SGF 2010-01-162 “In many sports such as tennis, one player’s superiority over another is quickly established and monotonously reaffirmed. The inexhaustible competitive charm of golf lies in its handicap strokes, whereby all players are theoretically equalised and an underdog can become, with a small shift of fortunes, a top dog.” John Updike

3 SGF 2010-01-163 Stockholms handicapprojekt Övergripande syftet: fler spelare med aktuell och korrekt handicap genom att Kartlägga hur dagens system tillämpas, särskilt sällskapsronder Jämföra handicapstatistik mellan olika klubbar Testa EGA:s årsrevisionsanvisningar Föreslå IT-stöd till kommande år Föreslå förändringar till kommande 2012 års systemrevision Genomföra en aktiv handicaprevision på sex klubbar Projektledare Birgitta Ljung, SGF:s regelkommitté, Projektsekreterare, Göran Hermes SGF

4 SGF 2010-01-164 Följande klubbar deltog Arninge Täby Ingarö Viksjö Botkyrka Salem Lindö Ulriksdal Eksjö

5 SGF 2010-01-165 Statistikredovisning från sex klubbar Utan hcp, 2-7% (av aktiva medlemmar) 36+ hcp, 3-9% (av aktiva medlemmar) Ingen hcprond, 35-42% (m. officiell hcp) Minst en hcprond, 57-65% Minst fyra hcpronder, 33-37% Minst fyra tävlingsronder, 11-22%

6 SGF 2010-01-166 Slutsatser från projektet -Användning av sällskapsrundor varierar mycket mellan olika spelare -Många registrerar enbart sina sällskapsronder >36 poäng -Många äldre spelare har för lågt handicap -Förekommer bland juniorer att sällskapsspelsrundor är signifikant bättre än tävlingsrundor -Rutiner för sällskapsrundor behöver ses över till 2012 års hcpsystemsrevision -Rutiner kring ”Valfri-start-och-partner”- tävlingar behöver stramas upp på flertalet klubbar genom att tex GIT används som tävlingsstöd

7 SGF 2010-01-167 Forts slutsatser från projektet -Nödvändigt med ett bättre GIT-stöd för handicapkommitteer -När EGAs årsrevisions-anvisningar används för dem med minst fyra tävlingsrundor ger det ett relevant utfall -Omöjligt att bedömma en spelares handicapkvalitet om tävlingsscorer saknas -Positivt till att införa aktivt/inaktivt handicap som grund för att deltaga i tävling -2-6% av medlemmar med officiell handicap föreslås höjas -0-1% föreslås sänkas

8 SGF 2010-01-168 EGA:s nya årsrevisionsrutiner Syftet är att föreslå höjning eller sänkning av spelarens exakta handicap Kräver minst fyra tävlingsscorer Görs med minst ett helt slag En ny GIT-rapport finns från november som underlättar arbetet betydligt

9 SGF 2010-01-169 Beslut från SGF:s regelkommitté Att utse 4 distrikt att ingå som pilotdistrikt vilkas klubbar kommer att utbildas i den nya GIT-rapporten samt frivilliga årsrevisonsrutiner under januari månad 2010

10 SGF 2010-01-1610 Diskussioner inför 2012 med utgångspunkt från EGA-krav Införa kategorin inaktiv handicap med begränsad tävlingsmöjlighet Att kräva fyra hcpscorer från de senaste 12 månaderna för ett aktivt handicap Att begränsa möjligheter till sällskapsrundor Att öka kraven på föranmälan av sällskapsrundor Göra årsrevisionsrutinerna obligatoriska för samtliga klubbar avseende aktiva handicap Öka invalskraven för klubbar avseende handicapkommitteer

11 SGF 2010-01-1611 Handicapkommittens ansvar § 2.16 “Handicapkommitten är den instans som varje ansluten klubb är skyldig att utse för att ansvara för tillämpningen av EGA:s handicapsystem”

12 SGF 2010-01-1612 Handicapkommitténs skyldigheter avseende allmän spelstandard Justera spelarens exakta handicap till den nivå som handicapkommittén anser är korrekt Noga beakta all tillgänglig information Informera spelaren om fattat beslut Årsrevision skall genomföras årligen efter säsongens slut Årsrevisionen skall bygga på minst fyra tävlingsronder


Ladda ner ppt "SGF 2010-01-161 Program 2010-01-30 *Hcpprojektet i Stockholm, slutsatser *Genomgång EGA-hcpregler *Nya årsrevisionsregler EGA *Genomgång av rapporten *Information."

Liknande presentationer


Google-annonser