Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karl Popper (1902-1994) Kritiserade den logiska positivismen och speciellt verifierbarhetsprincipen. Kritiserade marxismen och psykoanalysen för att de.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karl Popper (1902-1994) Kritiserade den logiska positivismen och speciellt verifierbarhetsprincipen. Kritiserade marxismen och psykoanalysen för att de."— Presentationens avskrift:

1 Karl Popper ( ) Kritiserade den logiska positivismen och speciellt verifierbarhetsprincipen. Kritiserade marxismen och psykoanalysen för att de inte går att motbevisas. Förespråkade ”falsifikationism”: En hypotes bör gå att att falsifieras, dvs man bör kunna erbjuda möjligheter att motbevisa hypotesen genom att ställa upp förutsägelser som logiskt (deduktivt) följer ur hypotesen.

2 Ordningen enligt empirismen
observation induktion hypotes

3 Ordningen enligt Popper
problem hypotes tester falsifieringar ny hypotes

4 Popper tog ställning för den hypotetisk-deduktiva metoden.

5 Hypotetisk-deduktiv metod
uppställning av hypotes enskilda deduktioner (förutsägelser, testimplikationer) från hypotesen prövning av den deduktiva följden genom experiment eller observationer

6 Om det är åska, så mullrar det. Det mullrar inte.
Det är inte åska. premiss 1 A  B premiss 2  B slutsats  A

7 Om det är åska, så mullrar det. Det mullrar.
? premiss 1 A  B premiss 2 B slutsats ?

8 Om alla filosofer är dödliga, så är Sokrates dödlig.
Sokrates är odödlig. Alla filosofer är inte dödliga. premiss 1 H  D premiss 2  D slutsats  H

9 Om hypotesen är sann, så är den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen/ förutsägelsen sann.
Den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen/ förutsägelsen är inte sann. Hypotesen är inte sann. premiss 1 H  D premiss 2  D slutsats  H

10 H D

11 Den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen är sann.
Om hypotesen är sann, så är den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen sann. Den ur hypotesen deduktivt härledda slutsatsen är sann. ? premiss 1 H  D premiss 2 D slutsats ?

12 Ignaz Semmelweis studerade orsaken till skillnaden i frekvensen av barnsängsfeber (11% resp. 3 % år 1846).

13 Hypoteser Epidemiska luftföroreningar Överbeläggning Diet Omild behandling Medicinestuderanden Präst Förlossningsställning

14 Hypotes 3 Skillnaden i diet förorsakar skillnaden i dödlighet. Förutsägelse Skillnaden i dödlighet minskar om skillnaden i diet avskaffas.

15 Om skillnaden i diet förorsakar skillnaden i dödlighet, så minskar skillnaden i dödlighet om skillnaden i diet avskaffas. Skillnaden i dödlighet minskar inte fast skillnaden i diet avskaffas. Skillnaden i diet förorsakar inte skillnaden i dödlighet.

16 Hypotes 7 Likämne förorsakar skillnaden i dödlighet. Förutsägelse Om läkarna tvättar händerna, så minskar skillnaden i dödlighet .

17 Om likämne förorsakar skillnaden i dödlighet, så minskar skillnaden i dödlighet om läkarna tvättar händerna. Skillnaden i dödlighet minskar då läkarna tvättar händerna. ?

18 Kausalitet Teorier och hypoteser gäller ofta orsakssamband.
Vad är en orsak? Enligt Hume kan man inte av erfarenhet veta att en kausal relation föreligger. Vad är ett kausalt förhållande? En orsak är en nödvändig del av ett komplex av villkor vilka tillsammans är tillräckliga för verkan.


Ladda ner ppt "Karl Popper (1902-1994) Kritiserade den logiska positivismen och speciellt verifierbarhetsprincipen. Kritiserade marxismen och psykoanalysen för att de."

Liknande presentationer


Google-annonser