Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknisk information avluftningsventiler Exempel på när avluftningsventiler bör användas Det finns 3 tekniska krav på avluftningsventiler Fyllning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknisk information avluftningsventiler Exempel på när avluftningsventiler bör användas Det finns 3 tekniska krav på avluftningsventiler Fyllning."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Teknisk information avluftningsventiler

4 Exempel på när avluftningsventiler bör användas
Det finns 3 tekniska krav på avluftningsventiler Fyllning av ledning Utluftning stora luftmängder Normal arbetsdrift Utluftning små luftmängder Tömning av ledning Tilluftning stora luftmängder

5 Exempel på när avluftningsventiler bör användas
Lufthastigheten är 30 gånger vattnets. Vid PN10 kan lufthastigheten röra sig upp till 1300 m/s! Luft i ledningen innebär stor risk för tryckstötar. Vattenmätare visar även fel värde och livslängden kan förkortas. Hos slutanvändare kan det smälla och fräsa i rörledningen

6 Exempel på när avluftningsventiler bör användas
Vid varje högpunkt stryper inneslutande luft rörledningen. Detta resulterar i tryckförluster Flödet försämras och energiåtgången för pumparna ökar i vissa fall med upp till 20% för att få ut samma mängd vatten ur rörsystemet som med automatiska avluftningsventiler på högpunkterna Flödeshastigheten måste vara hög för att dra med sig luften i nedförslutningar utan luftare. Ulefos hjälper till att räkna på detta! Film

7 Exempel på när avluftningsventiler bör användas
Vid pumpstationer Vid höjdskillnader efter ledningen

8 Exempel på när avluftningsventiler bör användas
Vid ledningsslut Vid vägar eller bäckar

9 Exempel på när avluftningsventiler bör användas
För att förhindra korrosionsskador som inneslutande luft kan förorsaka på gjutna rör

10 Exempel på när avluftningsventiler bör användas
Som vakuumbrytare vid undertryck i ledningen. Maximal vakuum kan uppnås redan vid 10 mvp! (-1,0 bar) Utan dubbelverkande avluftningsventiler i rörledningen riskerar man tryckslag och i värsta fall implosion av rörledningen. Vakuum uppträder vid plötsliga pumpstopp, vid för snabb tömning av rörledning, snabbstängning av ventiler samt vid rörbrott

11 Vi hjälper till med beräkningen
Frågeformulär för förslag till dimensionering av automatiska avluftningsventiler 1.Projektnamn / kommun: Stenkullen-Gråbo / Lerums kommun 2.Uppgiftslämnare: Bo Kundlund 3.Datum: 4.Media: Avloppsvatten 5.Normalt flöde i m³/h alternativt l/s: 45 l/s 6.Pumptryck: 8 bar 7.Rörmaterial: PE - SDR11 8. Rördimension Dy mm: 200 9. Ange i VATEK beräkningsformulär följande punkter i meter: Alla punkter där riktningsförändring i höjdled sker Alla punkter där komponenter (enligt nedan) finns i rörsystemet Alla punkter där rördimension ändras Komponenter som skall anges: 1 Dränventil, 2 Avstängningsventil, 3 Drän + avstängningsventil, 4 Reservoar, 5 Pumpstation, 6 avstick (ange flöde)

12 Ett förslag skickas till er inom ca en arbetsvecka

13 Avluftningsventiler för rent vatten, avloppsvatten och råvatten

14 Produktöversikt rent vatten
Enkelverkande (endast utluftning under arbetstryck) 1" utv. gga underdel av glasfiberförstärkt nylon alt. Mässing Kapacitet upp till 160 m³/h Finns även komplett med backventil i utloppet som återströmningsskydd och med kulventil under avluftningsventilen

15 Produktöversikt rent vatten
Dubbelverkande (utluftning och tilluftning) 2" utv. gga underdel av glasfiberförstärkt nylon alt. Mässing Kapacitet upp till 390 m³/h Kan fås enkelverkande med backventil och även dubbelverkande med säkerhetssnorkel med sil i utloppet och dubbla backventiler  Animation 2” dubbelverkande luftare rent vatten

16 Avluftningsventiler med återströmningsskydd enkelverkande
En anpassad patronbackventil sitter monterad i utloppet och förhindrar förorenat vatten och luft att strömma in i vattenledningen. Bör användas på dricksvattenledningar om det finns risk för återströmning. Hänvisning SS-EN 1717. Vi har backventiler som extra tillbehör till de flesta av våra avluftningsventiler

17 Avluftningsventiler med återströmningsskydd dubbelverkande
En säkerhetssnorkel med sil längst ned och med dubbla flottörbackventiler ovanför sitter monterad i utloppet på avluftningsventilen och förhindrar förorenat vatten att strömma in i vattenledningen. Bör användas på dricksvattenledningar om det finns risk för återströmning. Hänvisning SS-EN 1717.

18 Avluftningspaket enligt Anläggnings-AMA
VATEK har färdiga avluftningspaket med RSK-nr både dubbelverkande och enkelverkande för olika dimensioner av huvudledningar av PE. Alltid med återströmningsskydd för högsta säkerhetstänkande (säkerhetssnorkel som på bilden eller patronbackventil). Den horisontella kulventilen med inv. gga. G50 möjliggör manuell snabbtömning av stora mängder luft vid fyllning av ledning samt spolmöjlighet under drift.

19 Produktöversikt rent vatten
Avluftningsanordningar i flera höjder mm Dubbelverkande eller enkelverkande 2" utv. gga eller med lösfläns DN Kapacitet upp till 390 m³/h Levereras alltid med återströmningsskydd Inklusive utvändigt frostskydd Lämplig betäckning och brunn är system 315 Kan kompletteras med spolanordning Extra invändig frostskyddskudde kan väljas vid behov

20 Produktöversikt rent vatten
Avluftningsanordningar i flera höjder mm Dubbelverkande eller enkelverkande Välj 2" utv. gga eller med lösfläns DN Kapacitet upp till 390 m³/h Säkerhetssnorkel är standard i dubbelverkande typ Inklusive utvändigt frostskydd Lämplig betäckning och brunn är system 315 Kan kompletteras med spolanordning Extra invändig frostskyddskudde kan väljas vid behov  Installation Service

21 Produktöversikt avloppsvatten
Dubbelverkande 2" utv gga Av glasfiberförstärkt nylon Koniskt hus gör produkten självrensande Kapacitet upp till 390 m³/h Kan fås med endast utluftning vid behov Animation dubbelverkande luftare tryckavlopp

22 Produktöversikt avloppsvatten
Dubbelverkande avluftningsanordning typ brunn Höjd 715 – 1000 mm Anslutning 2" utv gga eller fläns DN Anpassad för betäckning med fri öppning 600 mm Stängs av från gatunivå och servas på plats Kapacitet upp till 390 m³/h Kan fås med endast utluftning vid behov

23 Produktöversikt avloppsvatten
Dubbelverkande, hög kapacitet DN 80 och DN 100 Konisk underdel innebär självrensning Kapacitet upp till 2250 m³/h Kan fås med återströmningsskydd

24 Produktöversikt råvatten
Dubbelverkande 2” utv gga Konisk underdel innebär självrensning Kapacitet upp till 390 m³/h Kan fås med återströmningsskydd

25 Unik tätning ger dubbelt så hög kapacitet jämfört med standardtyper
Patenterad rulltätning möjliggör stor utluftningsarea Hög utluftning- och tilluftningskapacitet Lång livslängd tack vare mjuk gång Homogen flottör av plast håller formen även vid tryckslag Liten och lätt korrosionsfri konstruktion i jämförelse med standardtyper

26 Tack för er uppmärksamhet


Ladda ner ppt "Teknisk information avluftningsventiler Exempel på när avluftningsventiler bör användas Det finns 3 tekniska krav på avluftningsventiler Fyllning."

Liknande presentationer


Google-annonser