Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det gåtfulla arvet Genetik & genteknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det gåtfulla arvet Genetik & genteknik."— Presentationens avskrift:

1 Det gåtfulla arvet Genetik & genteknik

2 Kroppen består av celler
Celler ser väldigt olika ut beroende på vad de har för uppgift i kroppen. Celler som är av samma sort sitter ihop och bildar vävnad som i sin tur bildar olika organ. Ett exempel är muskler som bildar muskelvävnad som i sin tur bildar exempelvis hjärtat som är en stor muskel.

3 Fabriken i cellerna Så här kan en mäniskocell se ut. I den finns en massa saker som alla har viktiga uppgifter för att cellen ska leva och även vi. Fungerar inte cellerna så dör vi… Cellerna är som små fabriker som sköter om energiprocesser så att vi tex kan röra på oss.

4 I kärnan finns det viktigaste
DNA som finns i cellkärnan är det som är mallen eller receptet som styr allt i cellen. Cellerna är mycket små mindre än en 100 dels millimeter men i varje cell ska ca 2 m DNA få plats. Därför är DNA hårt packat i kromosomer. I varje cell ska det finnas 46 kromosomer om det inte är könsceller. Det är i DNAt som vårt arvsanlag finns. Arvsanlaget är en blandning av våra föräldrars arvsanlag och som vi sedan kommer att föra vidare till våra barn. Arvsanlaget är det som bestämmer hur vi ska se ut och fungera. Tex vilken ögon färg vi ska ha, om vi är ärftliga sjukdomar eller om vi är långa.

5 Hur blir det en människa?
Ägg Spermie Befruktat ägg En äggcell sammansmälter med en spermie. Könceller innehåller bara 23 kromosomer. (46 i vanliga celler) men när de smällt samman blir det 46 kromosomer. Därefter delar sig cellerna oavbrutet för att bli fler. Cellerna specialiserar sig för att få rätt uppgift i kroppen.

6 Vad ärver man av vem? Eftersom man får anlag från båda föräldrarna så är det starkaste som ger genomslag. Dessa kallas dominanta. De svagare anlagen kallas recessiva och dessa måste man ha fått från båda föräldrarna om det ska utryckas.

7 Växtförädling & djuravel
Människan har länge velat få ut det bästa av sina skördar och ha djur med de bästa anlagen så att de ser ut eller beter sig på vissa sätt. Innan man upptäckte DNA och arvsmassan så avlade och korsade man dem lite på måfå. På så sett har man fått fram växter som tillexempel klarar av ett visst klimat bättre och djur som ger mer kött vid slakt.

8 Människans bästa vän Hunden har människan avlat fram från vargen under väldigt lång tid. Man har då valt ut de som haft den efterfrågade egenskapen som sedan har fått para sig med någon annan som också har de egenskaper man efterfrågar. Resultatet har blivit väldigt olika…

9 Tyvärr blev det inte alltid bra
Det finns flera fall i hundaveln som inte blev bra. Det är många hundar med ”tilltryckt” nos som har andningssvårigheter., hundar med för korta och tunna ben som inte kan hålla kroppen uppe, höft problem är också vanliga. Det är också många raser som har problem med infertilitet samt svårt med förlossningar

10 Genteknik Nu när man vet att det är generna som för med arvet och man har upptäckt hur DNA fungerar kan man gå in och manipulera generna direkt i stället. På så sätt kan man snabbare få till de riktigt röda tomaterna som kan hålla sig fräscha i månader och stora biffdjur som man får ut mycket kött utav. Man har dessutom lyckats att klona ett får, Dolly Med hjälp av den här tekniken kan man dessutom framställa medicin samt se till att vissa ärftliga sjukdomar inte förs vidare. Vid befruktningen av en äggcell så delar de sig för att bli fler och bli en människa som tidigare nämnts. Innan dessa celler har fått sitt uppdrag om vilken cell de ska bli (tex nervcell eller muskelcell) kallas de för stamceller. Dessa celler kan man programera så att de kan bli vilken typ av cell som helst. Detta forskar man mycket på för att man ska kunna använda dem inom gentekniken.

11 Etiskt riktigt? I Sverige är det ok att forska på embryon innan de blivit 14 dagar och innan dessa kan man ta stamceller från dessa för att forska vidare på. Men det finns många olika åsikter om vad som är rätt inom gentekniken. Med hjälp av genteknik kan man rädda många liv genom att få bort alvarliga sjukdomar och minska svälten, men man kan också råka förstöra ”gamla” bra gener som försvinner genom förädlingen. Många andra växter kan tillexempel bli utrotade pga att man odlar GMO grödor på platsen.

12 Uppgifter: Diskutera i mindre grupper:
vad ni tycker om avel, förädling och genteknik. När får ett foster fullt människovärde? Ta reda på: Vad en genbank är! Vilken uppgift har gentekniknämnden?


Ladda ner ppt "Det gåtfulla arvet Genetik & genteknik."

Liknande presentationer


Google-annonser