Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varifrån har du fått dina anlag? 1+1=3. Anlag överförs från generation till generation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varifrån har du fått dina anlag? 1+1=3. Anlag överförs från generation till generation."— Presentationens avskrift:

1 Varifrån har du fått dina anlag? 1+1=3

2 Anlag överförs från generation till generation

3 De dominanta anlagen styr Anlag kan vara dominanta = starka eller recessiva = vikande

4 Homozygot eller heterozygot Heterozygot - ett kromosompar innehåller två olika anlag (hetero betyder olika) Homozygot - ett kromosompar innehåller två lika anlag (homo betyder lika)

5 Ögonfärg Brun ögonfärg dominerar över blå Två brunögda föräldrar kan få blåögda barn om båda är heterozygota Ögonfärgen kan få olika färgnyanser om mer än ett anlagspar samverkar vid befruktningen

6 Kille eller tjej? Killar har en X- och en Y-kromosom Tjejer har två X-kromosomer

7 Könsbundna arv Färgblindhet och blödarsjuka är exempel på könsbundet arv. Framför allt är det män som drabbas.

8 Mutation En förändring av arvsanlagen I könscellerna – förändringen kan gå i arv till kommande generationer I vanliga kroppsceller – förändringen är lokal, t ex olikfärgade ögon eller tumörer

9 Mutationer – på gott och ont Sjukdomar/syndrom kan uppkomma vid mutationer Nya arter kan utvecklas och överleva

10 Växt och djurförädling Urval, korsningsförädling och insemination är traditionella metoder vid växt och djur förädling

11 Förädlingens resultat Vi jämför nutid med början av 1900-talet:  Hönsen lägger 3 ggr så många ägg  Korna ger 3 ggr mer mjölk  Grisarna innehåller mindre fett och växer snabbare  Gödkycklingarnas livstid har halverats

12 Belgisk blå (Belgien blue) Ett resultat av målmedveten inseminations- avel som pågått de senaste decennierna

13 Vad kan hända? Vad kan hända? Gamla växt och djur- sorter ersätts med nya och mer lönsamma Arvsanlagen hos de gamla sorterna kan komma att utrotas Genbanken i Alnarp viktig för att bevara frön från hela Norden

14 Genteknik Modern förädling där man t ex kombinerar DNA från olika arter, s.k. hybrid-DNA Genmodifierade organismer kallas också GMO Ett exempel är tomaterna som fick en gen av ishavs- torsken och blev mer frosttåliga

15 GMO Eventuella för- och nackdelar En önskan om grödor som leder till minskad kemikalieanvändning Förbättra kvaliteten på grödorna så att de innehåller t ex mer vitaminer, proteiner, fett Minska världssvälten Urholkar den biologiska mångfalden, dvs. de sprids i naturen och tränger undan ursprungliga vilda arter Vissa forskare tror att de som äter GMO-mat riskerar att förändra sitt eget DNA

16 HUGO - The Human Genome Organisation Ett internationellt projekt där framstående forskare kartlade människans DNA. 99% av schimpansens DNA överensstämmer med människans

17 Kloning ett sätt…. En cellkärna plockas från en vuxen individs kroppscell blir så småningom en identisk kopia av den vuxne

18 Stamceller Vad ä r stamceller? Stamceller ä r k ä llan till alla celler i kroppen. Genom delning ger stamceller upphov till nya stamceller. De kan ocks å utvecklas till olika typer av celler som finns i kroppen — till exempel hudceller, blodceller eller nervceller. 2007 gjordes en uppt ä ckt som inneb ä r att ä ven vanliga kroppsceller kan genmodifieras och d ä rmed f å stamcellsliknande egenskaper, dessa stamceller kallas IPS-stamceller. Fortfarande p å g å r metodutveckling och det ä r f ö r tidigt att s ä ga vilken klinisk betydelse dessa celler kan komma att f å.

19

20 Snart kommer första supermänniskan Med tiden kan det att bli möjligt att föra in nya gener i ett befruktat ägg - alltså förändra och designa sitt eget barn

21 Nanoteknik Nanoteknik är ingenjörskonst på en ny nivå, där fantastiska resultat kan uppnås inom bland annat energi, tillverkning och konsumentprodukter. Fakta om Nanopartiklar •Ordet kommer från måttenheten nanometer. En atom är 0,2 nanometer. Ett hårstrå är 80 000 nanometer i diameter. •Medicinsk forskning ställer stort hopp till nanoteknik för att få fram nya läkemedel. I framtiden kan det bli möjligt att kapsla in cellgifter i nanopartiklar, som kan fungera som målsökande robotar i kroppen.

22 Kolrör kan skada lungan Kolnanorör kan ta sig ner i lungorna och skada lungsäcken. Det har amerikanska forskare nu visat i försök på möss. I lungsäcken orsakar kolrören förstadier till cancer. Vad är det för smörja i min kräm? Slät, ung och rynkfri. Det lovar de nya hudkrämerna med undergörande egenskaper. Men vad innehåller de? Hudkrämer innehåller ofta dessa minimala partiklar av olika ämnen som kallas nanopartiklar och som gör krämen lättare att smörja in. De sägs också fylla ut rynkor och transportera vitaminer in i huden. Det är väl helt ok om de nanopartiklar som finns i min kräm stannar i det yttersta hudlagret, men det kan vi inte vara säker på. Och här vi har problem! Kosmetikaföretagen använder nanopartiklar innan det finns tillräckligt med bevis för att de är ofarliga. Forskningen kring riskerna är minimal.

23 Skruvformade nanostavar kan bli nytt sätt att leverera medicin till rätt ställe i kroppen. Styrda av ett roterade magnetfält styrs stavarna till den plats där lasten ska lämpas av. Det finns många aggressiva mediciner som inga friska celler bör utsättas för. Forskare på Rowland institutet vid Harvard har därför utvecklat ett nytt sätt att se till att medicinen hamnar där den ska. Men nanoteknikens hjälp har de konstruerat stavar, som har samma form som en skruvformad helix. Ena sidan av helixen har sedan belagts med en tunn film ferromagnetiskt material. När ett roterande magnetfält läggs över patienten bildas en propellerliknande rörelse, som får stavarna att simma framåt genom blodkärlen. I ena änden hänger en liten påse där medicinen placerats. När stavarna är på rätt plats, stängs magnetfältet av och lasten lämpas av. Enligt forskarna kan tekniken även komma till användning för att ta prover på svåråtkomliga ställen i kroppen, eller för att utföra mikrokirurgiska ingrepp. Tekniken bakom nanopropellrarna beskrivs i det senaste numret av Nanoletters.

24 Svenskar bygger kroppsdelar med nanoteknik Forskare ska bygga ögon, öron, och nerver från botten upp. Med hjälp av nanoteknik ska skadade kroppsdelar repareras. 17 miljoner euro delas ut i bidrag till åtta europeiska nanomedicin- projekt. Två av projekten leds av svenska professorer. May Griffith vid Linköpings universitet leder ett projekt där man försöker reparera skadade ögon. På en byggnadsställning av nanomaterial odlas stamceller till en ny hornhinna. Nanomaterialet laddas sedan med ämnen som stimulerar stamcellerna och minskar risken för inflammation. Paul Gatenholm vid Chalmers leder ett annat projekt. Med liknande teknik ska nya ytteröron konstrueras. Metoden är tänkt att användas där vanlig kirurgi inte fungerar. I ett tredje projekt där en forskargrupp från Umeå universitet deltar ska man använda nanomaterial för att läka skador på ryggmärg och nervsystem. Nanomaterialet ska hjälpa återväxten av nya nervceller.

25 Kom ihåg……… Det är coolt att veta!! Kunskap är makt!


Ladda ner ppt "Varifrån har du fått dina anlag? 1+1=3. Anlag överförs från generation till generation."

Liknande presentationer


Google-annonser