Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om det går snett INTRODUCERA KAPITLET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om det går snett INTRODUCERA KAPITLET"— Presentationens avskrift:

1 Om det går snett INTRODUCERA KAPITLET
I det här kapitlet ska vi prata om vad man kan tänka på om det går snett. Det finns faktiskt mycket hjälp att få, bara man vet var man ska leta.

2 Att betala en räkning Fakturanummer
Förfallodag eller sista betalningsdag Belopp eller att betala OCR-nummer eller referensnummer Bank- eller plusgironummer Betalningsmottagare ATT BETALA EN FAKTURA ”Kärt barn har många namn” – räkning, faktura, avi En fakturas olika delar Olika sätt att betala Det här är en faktura, räkning eller avi. På den står hur mycket man ska betala, vart man ska betala och vilket datum som man senast måste ha betalat. Det datumet kallas för förfallodatum. Om man tycker att något verkar vara fel, t ex att beloppet är för högt, ska man så fort som möjligt kontakta den som har skickat ut räkningen för att kontrollera så att allt verkligen stämmer med vad som har avtalats. Om det skulle bli problem är bra att ha sparat fakturan. Det finns olika sätt att betala räkningar. Samtidigt med räkningen får man ofta ett inbetalningskort, eller avi som det också kallas, där det står till vilket konto man ska betala. Det kontonumret kallas girokontonummer och det finns två olika, Plusgiro och Bankgiro. Om man har ett bankkonto och tillgång till internetbanken kan man betala räkningen där. Då loggar man in och väljer sedan tjänsten för att betala räkningar. Det är också viktigt att man kontrollerar att rätt siffror slagits in så att betalningen kommer till rätt mottagare. Har man slagit in fel siffror kan pengarna komma till fel konto. Man ansvarar själv för att siffrorna blir rätt. Om man vet att det kommer flera räkningar från samma företag, t ex hyran och hemförsäkringen, kan det vara smidigt att betala räkningarna med autogiro. Men man ska vara lite försiktig med vilka räkningar som man väljer att betala med autogiro. Med autogiro dras pengarna direkt från bankkontot. Man behöver inte hålla koll på när de ska betalas. Men däremot måste man se till att det finns pengar på kontot när räkningarna ska betalas.

3 at TÄNK H E M Avgift till arbetslöshetskassan Telefon Övriga räkningar
yra och hemförsäkring l-räkning at Avgift till arbetslöshetskassan Telefon Övriga räkningar PRIORITERA ”HEM” Alla räkningar är viktiga Måste du prioritera – prioritera HEM A-kassa och telefon Stoppa inte huvudet i sanden Alla räkningar är prioriterade räkningar, men ibland räcker inte pengarna och man måste prioritera vissa räkningar före andra. Om du hamnar i ett sådant läge ska du tänka HEM; dvs betala hyra, hemförsäkring, el och mat först, därefter alla andra räkningar. Du måste ju ha någonstans att bo, med ljus och värme och kunna köpa mat för att överleva. Tänk på vilka räkningar du har på autogiro så att du kan prioritera, om du måste. Om du får din ersättning, eller snart uppfyller kriterierna för ersättning från a-kassan, är det även prioriterat att betala den lilla månadsavgiften till a-kassan. Detta för att du inte ska bli utan ersättning. Det är också viktigt att du har en telefon så att du kan nås av arbetsgivare, myndigheter och att du själv kan ta kontakt med inkassobolag och andra för att göra t ex avbetalningsplaner. Håll koll på räkningarna. Sortera dina räkningar i en pärm där du tydligt kan se vad som är betalt och inte. Även om det är jobbigt och man vet med sig att ”här kommer en jobbig räkning” så gäller det att ta tag i den och öppna kuvertet. Ta kontakt, ring, förklara och försök hitta en lösning innan sista-betalningsdagen har passerat.

4 Alexanders mobilräkning
250 kr Påminnelse + 60 kr = 310 kr Inkasso + 180 kr = 490 kr EN SKULD VÄXER FORT Du har inte rätt till påminnelse Inkassobolag Betalningsföreläggande och bestridande Utslag Utmätning Dröjsmålsränta Betalningsanmärkning Nu ska vi titta på hur Alexanders skuld till telefonbolaget växte. (Klicka framåt) Mobilräkningen var ursprungligen på 250 kr, men han hade inte råd att betala. Företaget valde då att skicka ut en påminnelse (Klicka framåt) och lade på 60 kr i påminnelseavgift, vilket de har rätt att göra. Man har inte rätt att få en påminnelse utan det är frivilligt för företagen att skicka ut. Många företag väljer dock att skicka ut påminnelser. Alex kunde fortfarande inte betala och ärendet gick vidare till ett inkassobolag (Klicka framåt) som försökte driva in skulden. Inkassobolag är företag som har som affärsidé att driva in skulder åt andra företag. För att driva in skulden som Alex hade till sin mobiloperatör tog de ut en avgift på 180 kr. Alex hade fortfarande inga pengar och skulden skickades vidare från inkassobolaget till Kronofogden. (Klicka framåt) Kronofogden skickade då ut ett betalningsföreläggande till Alex. Detta kostade Alex ytterligare 640 kr. Ett betalningsföreläggande är ett brev som skickas ut med en förfrågan om man är skyldig pengarna eller inte. Detta gör man för att fastställa om det finns en skuld. Många är rädda för att skriva under att de har fått betalningsföreläggandet eftersom de tror att de då medger att det finns en skuld. Detta stämmer inte. Det är viktigt att alltid skriva under att man mottagit brevet, men om man inte anser sig vara skyldig pengarna ska man också bestrida kravet. Alex visste ju att han hade en skuld och skrev under och skickade in brevet till Kronofogden. I och med att Alex erkände skulden fastställde Kronofogden skulden med ett utslag (Klicka framåt). Utslag är ett beslut om att det finns en skuld och hamnar i Kronofogdens register. Ofta får Kronofogden i uppdrag att även driva in fastställda skulder. Men ibland nöjer sig företagen eller inkassobolagen med att Kronofogden konstaterat skulden och försöker istället driva in den på egen hand. I det här fallet fick Kronofogden i uppdrag att driva in skulden från Alex, det kallas utmätning (Klicka framåt). För detta tar de ut en avgift på 600 kr per skuld och år. Utmätning innebär att Kronofogden går igenom Alex ekonomi och tittar hur man kan driva in skulden. Om Alex har en inkomst kan pengar dras från den. Om han inte har det, har han kanske tillgångar som kan säljas av. Kronofogden säljer inte det som Alex behöver för att klara sin vardag, de tar heller inte av inkomster som understiger existensminimum. Den här skulden har växt mycket på kort tid, och det bara i avgifter. Men den stora kostnaden på sikt för en skuld är dröjsmålsräntan. Det är en ränta som företaget som man har en skuld till har rätt att ta ut och som ofta börjar ticka redan första dagen man är sen med betalningen. (Klicka framåt) När tror ni att Alex får en betalningsanmärkning? (Klicka framåt) Det är först när Kronofogden konstaterat att det finns en skuld, alltså i och med utslaget. Något förenklat kan man säga att en betalningsanmärkning sitter kvar i tre år efter det att skulden är betald. Betalningsföreläggande + 640 kr = kr UTSLAG Utmätning + 600 kr = kr När får man en betalningsanmärkning?

5 Inkassobolag Kronofogden
Fordringsägare Inkassobolag Kronofogden Summarisk process Verkställighet Fortum Market Intrum Justitia BF/Utslag Utmätning SKULDER KAN TA OLIKA VÄGAR Det är inte alltid som en skuld går igenom alla de steg som vi såg i Alex fall. Processen kan gå både snabbare och långsammare. Här ser vi några exempel på detta. Statliga skulder, som Radiotjänst och skatteskulder, går ofta direkt till Kronofogden. (Klicka framåt för att visa stegen i de olika exemplen.) Skatte-verket Utmätning Telia Sergel Inkasso BF/Utslag

6 Vilka konsekvenser får en betalningsanmärkning?
BETALNINGSANMÄRKNINGAR FÅR KONSEKVENSER En betalningsanmärkning är en signal om att någon inte har skött sina betalningar eller åtaganden. Det spelar ingen roll hur liten eller stor skulden var från början. Vad kan det bli svårt att få om man har en betalningsanmärkning? Svårt att få lån, krediter och betalkort Svårt att få abonnemang på telefon och el Svårt att få jobb, särskild jobb där man hanterar pengar, som jobb i butik eller restaurang Svårt att få boende Dyrare hemförsäkring och trafikförsäkring Svårt att hyra saker

7 Vad gör Kronofogden? ”En pådrivande kraft för att alla betalar och ingen blir överskuldsatt.” Kronofogden – en opartisk medlare Har du problem? Ta kontakt, ställ frågor! VÅGA TA KONTAKT MED KRONOFOGDEN Opartisk medlare KFM tar inte ut någon egen ränta Skydd för den som lånat och den som lånat ut Kronofogden är en statlig myndiget som arbetar med skuldfrågor. Myndigheten är en opartisk medlare som ska hjälpa både den som är skuldsatt och den som vill ha betalt. Det är inte Kronofogden som tar ut ränta, däremot driver de in räntan till den som äger skulden. Om man får ett brev från Kronofogden ska man inte vara rädd för att ta kontakt och ställa frågor. De vill hjälpa till och arbetar förebyggande för att ingen ska hamna i skuld. Hur tror ni att det hade sett ut om Kronofogden inte fanns? Det hade säkert varit svårare och dyrare att ta krediter och flera oseriösa indrivare.

8 Var rädd om din namnteckning!
Ta på sig betalningsansvar för någon annan Solidariskt betalningsansvar Borgen Var rädd om din namnteckning. Den betyder att du tar på dig ett ansvar. Det är inte helt ovanligt att man i en relation skriver under avtal om abonnemang eller krediter för någon annan, bara för att vara snäll. Men vad händer om relationen upphör? Om man har ingått ett avtal är man skyldig att betala, oavsett om man har tillgång till sakerna eller inte. Idag är det vanligt att bankerna vill att de som ska ta ett lån tillsammans ska vara solidariskt betalningsansvariga. Vad betyder det? Solidariskt betalningsansvar innebär att banken kan kräva hela summan av vilken låntagare de vill. Det är sedan upp till låntagarna att kräva varnadra på pengar. Exempel X och Y lånar kr tillsammans och banken kräver att de är solidariskt betalningsansvariga. X blir sjuk och långtidsarbetslös och kan inte betala sin del av lånet. Banken kräver då Y på hela beloppet. Vid solidariskt betalningsansvar är man alltså inte ansvarig för halva skulden var, utan för hela skulden. När man går i borgen för någon annan ger man ett löfte om att betala om den andre inte kan. Den som har gått i borgen har inte rätt till sakerna, men måste ändå betala. X går i borgen för Y som ska köpa en bil. Y visar sig vara opålitlig och struntar i att betala lånet. Banken kräver då X på pengarna. Y kan fortsätta att använda sin bil, medan X tvingas sälja sin egen bil för att ha råd att betala lånet.

9 Det gäller även på nätet och i mobilen!
Photo credit: bfishadow / Foter.com / CC BY Photo credit: IntelFreePress / Foter.com / CC BY-SA INTEGRITET PÅ NÄTET Riktad reklam ”Gratis-tjänster” på nätet Avtal på internet Identitetsstöld Hur man kan skydda sig på internet Tänk först, klicka sen! Det är inte så många som tänker på säkerheten på nätet, man hoppar på allt som händer och registrerar sig överallt. Men precis som att man bör vara rädd om sin namnteckning IRL så ska man se upp innan man gör något förhastat på nätet. Arbetsgivare och kreditupplysningsföretag kan vara intresserade av sådan information för att kunna avgöra om man är kreditvärdig eller passande för ett jobb. Avtal och villkor som man ingår på nätet är lika bindande som muntliga eller skriftliga. Skillnaden är kanske att det är svårare att greppa vad man faktiskt har gått med på när det bara är att klicka i en ruta. Det krävs lite mer tanke när man skriver under ett fysiskt papper. Den amerikanska nyhetssajten för kändisskvaller ”Gamker” blev i december 2010 hackad av gruppen Gnosis. Man kom över en miljon användarnamn, mailadresser, lösenord och chatthistorik. Två dagar efter attacken publicerade tidningen The Wall Street Journal statistik över de mest använda lösenorden. De vanligaste lösenorden var ”123456”, ”password” och ” ”. För att slippa överraskningar kan det vara bra att alltid ifrågasätta när saker är gratis! Allting kostar, frågan är bara vad du betalar med? Styr din exponering genom att läsa de texter som dyker upp när du t ex ska installera en applikation. Är det rimligt att applikationen har tillgång till din vän-lista, dina meddelanden eller om applikationen får skicka meddelanden i ditt flöde? Dessutom kan avtalen ser annorlunda ut mot det fysiska pappret och namnteckningen som vi är vana vid. Det kan också vara bra att fråga sig om någon annan får tillgång till informationen om dig? Många företag säljer vidare värdefull information, frågan är vart den hamnar och om du vill att den hamnar där? Tänk på lösenordet! Välj säkra inloggningsuppgifter och ett lösenord som inte kan kopplas till dig. Det bästa är att välja slumpvis valda bokstäver och tecken Ett tips kan vara att hitta på en ramsa och ta de första bokstäverna i varje ord för att komma ihåg. Byt lösenord med jämna mellanrum och använd inte samma lösenord till flera olika tjänster. Du kan även kolla dina inställningar på sociala medier och appar. Vem ser dina uppdateringar? Hur betalas nya nedladdningar? Dras det automatiskt? Att rensa historiken är både en säkerhetsfråga och ett sätt att rensa den digitala personlighetsprofilen.

10 Budget- och skuldrådgivning
Avgiftsfri kommunal service Budgetrådgivning Skuldrådgivning Alternativa lösningar Stöd till skuldsanering BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVARE KAN HJÄLPA Avgiftsfritt Sekretess Alternativa lösningar Budgetrådgivning Skuldrådgivning Om ekonomin inte går ihop finns det hjälp att få. I varje kommun ska det finnas budget- och skuldrådgivning. De kan hjälpa till med att lägga upp en budget eller ge rådgivning kring hur man kan lösa en skuldsituation. De jobbar både med alternativa frivilliga lösningar och stöd till skuldsanering. Att ta kontakt med en budget- och skuldrådgivare är avgiftsfritt för den som behöver hjälp och finansieras via skatten. Rådgivaren har sekretess och det man säger får inte föras vidare till någon annan, inte ens inom kommunen. En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till med att förhandla med dem man är skyldig pengar. Detta kallas alternativa lösningar och bygger på att båda parter är överens. Ett exempel kan vara att man kommer överens om en betalningsplan, dvs att betala en del av skulden varje månad.

11 Skuldsanering Du är så svårt skuldsatt att du inte kommer att kunna betala dina skulder på många år Helhetsbedömning: hur och varför har skulden uppkommit Existensminimum i fem år sedan är man skuldfri SKULDSANERING SOM EN SISTA UTVÄG Kronofogden beslutar Tvingande Vissa kriterier ska uppfyllas Om någon inte kan betala sina skulder på mycket lång tid, och alternativa lösningar inte är aktuella, kan man ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Uppfyller man kriterierna och Kronofogden belslutar om skuldsanering, tvingas företagen man är skyldig pengar att gå med på detta. Det är svårt att få skuldsanering och det beviljas i princip bara en gång i livet. För att få skuldsanering ska man vara så svårt skuldsatt att man inte kan betala tillbaka sina skulder inom en överskådlig tid. Men Kronofogden tittar också på hur och varför skulderna har uppkommit. Om man blir beviljad skuldsanering får man leva på existensminimum i fem år. Därefter är man skuldfri och har inga betalningsanmärkningar. Exempel X har sammanlagda skulder på 1 miljon kr. X beviljas skuldsanering av Kronofogden. Under fem år lever X på existensminimum. Alla pengar utöver existensminimum går till att betala av på skulderna. Efter fem år har X betalat av kr. Resterande kr stryks. Staten går inte in och betalar mellanskillnaden, utan detta blir på företagens risk. X börjar ett nytt skuldfritt liv utan betalningsanmärkningar.


Ladda ner ppt "Om det går snett INTRODUCERA KAPITLET"

Liknande presentationer


Google-annonser