Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsmöte 13 oktober 2011 Sollentuna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsmöte 13 oktober 2011 Sollentuna"— Presentationens avskrift:

1 Medlemsmöte 13 oktober 2011 Sollentuna
Svensk Inkasso Medlemsmöte 13 oktober 2011 Sollentuna

2 Kronofogden Fyra processer Två stöd processer Summarisk process
Verkställigheten Skuldsanering Tillsyn i konkurser Två stöd processer Kundcenter Förebyggande verksamhet

3 Inkomna och avslutade E-mål 2007-2011
Prognosen för 2011 är ca inkomna mål och ca avslutade mål vilket skulle vara ett trendbrott då vi historiskt sett har haft ett större inflöde än utflöde av E-mål.

4 Verkställighetsåtgärder 2007-2011

5 Indrivet belopp Indrivet belopp i E-mål har tom september ökat med 6% jämfört med samma period 2010 (från mkr till mkr).

6 Indrivningsprocent i förhållande till debiterat belopp i E-mål för åren 2000-2010
Exceptionellt hög debitering år 2004 (22,4 mdr)

7 Utvecklingen av antalet årsarbetskrafter och verkställighetsåtgärder 2007-2010

8 Nya Kronofogden Kunderna ställer allt högre krav på service
Därför ”bygger vi om” och sätter kunden i fokus

9 Nya Kronofogden ”One stop shop” – vi samlar kompetens i nya Kundservice Kundservice delas in efter kundgrupper – kunder får service av medarbetare som är specialiserade på deras frågor ”Key account managers” – särskilt ansvar för kontakter med större, namngivna kunder Snabbare handläggning

10 Vi vill uppnå: Ökad nytta för våra kunder
En ny organisation som ger en mer sammanhållen myndighet Tre verksamhetsområden som innehåller alla verksamhetsgrenar Stärkt ledning och styrning av myndigheten Öka antalet operativa resurser, höjd effektivitet, tydligare organisation

11 Organisation Grundstruktur kvar med särskilda team för verkställighet, summarisk process osv Men t ex inregistrering förs ihop i en och samma enhet Under 2012 byggs Kundservice ut personellt och fler samtal styrs dit (= bättre tillgänglighet per telefon)

12 (+2 senare) Mats Andersson
H u v u d k o n t o r Kronofogdens nya organisation E n h e t e r / T e a m Uppdaterad Insynsråd RKF Internrevision Ledn. stab Säkerhet Adm. enhet Ek-stab HR-stab IT-stab Komm-stab Controllerteam FV Verksamhetsområde 1 Lena Bäcker Kansli Verksamhetsområde 2 Maria Mindhammar Kansli Verksamhetsområde 3 Sven Kihlgren Kansli KS 6 KS (+2 senare) Mats Andersson Inreg+R 5 Inreg 1 R 1 J Kristin Alm D 7 D Peter Dimovski J 8 J Janne Westerberg E4: V 7 V Bo Frölander E5: V 7 V Charlotte Öberg BF 10 BF 1 J Anders Nordenfors Skusan/ TSM 5 Skusan 4 TSM Per-Olof Lindh E1: V+U 7 V 2 U 1 BM Margareta Lööf E2: V 8 V Mats Bengtsson E3: V 10 V Peter Kabbenäs E6: V+S 4 V 3 S Göran Erixon E7: V+F 4 V 5 F Cia W Davidsson E8: V+M 5 V 5 M Per Andersson BF = Betalningsföreläggande BM = Behörig myndighet D = Delgivning Ek = Ekonomi F = Försäljning FV = Förebyggande verksamhet HR = Human resources Inreg = Inregistrering J = Jurist Komm = Kommunikation KS = Kundservice M = Medelshantering R = Rättelser Skusan = Skuldsanering TSM = Tillsynsmyndighet U = Utland V = Verkställighet


Ladda ner ppt "Medlemsmöte 13 oktober 2011 Sollentuna"

Liknande presentationer


Google-annonser