Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gruvbranschens planer och visioner om framtiden Erika Knobblock Kulturgeografiska institutionen Umeå Universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gruvbranschens planer och visioner om framtiden Erika Knobblock Kulturgeografiska institutionen Umeå Universitet"— Presentationens avskrift:

1 Gruvbranschens planer och visioner om framtiden Erika Knobblock Kulturgeografiska institutionen Umeå Universitet erika.knobblock@geography.umu.se

2 Bakgrund Intervjustudie med juniors, majors och entreprenörer under tidsperioden okt-dec 2008. Material från Bergstaten, SGU mfl. Intervjuer med företrädare på kommunal och regional nivå kommer att genomföras. Del av projektet Mineralrike Norr och mitt eget doktorandprojekt.

3 Källa: Bergstaten. Årsrapport 2008

4 Ansökta och beviljade undersökningstillstånd Källa: Bergstaten. Årsrapport 2008

5 Ansökningar om undersökningstillstånd månadsvis 2008 och 2009 Januari12 Februari19 Mars24 April25 Maj40 Juni28 Juli24 Augusti22 September23 Oktober11 November10 December5 Totalt243 2009 Januari10 Februari7 t.o.m 2009-02-13 Källa: Bergstaten 20090216

6 Prospekteringskostnader i Sverige 1996-2007 (MSEK) Källa: SGU Bergverksstatistik 2007 Företag med undersökningstillstånd: 2008: 109 st 2007: 95 st 2006: 75 st Antalet beviljade nya undersökningstillstånd: 2008: 282 st 2007: 356 st 2006: 377 st

7 Antal arbetsställen och sysselsatta 1950-2007 Source: SGU Bergverksstatistik 2007

8 GruvaKommun, länÄgareGruvdrift sedan Sysselsättning Kiirunavaara Malmberget Kiruna BD Gällivare BD Luossavaara- Kiirunavaara AB 1860-talet 1820-talet 2865 AitikGällivare BDBoliden Mineral AB1968467 BjörkdalSkellefteå ACBjörkdalsgruvan AB198943+37 Renström, Kristineberg, Maurliden Skellefteå AC Lycksele AC Norsjö AC Boliden Mineral AB1948 1940 2000 403 SvartlidenLycksele/ Storuman AC Dragon Mining (Sweden) AB 200547+50 Totalt3912 Kommande projekt Tapuli, Stora Sahavaara Pajala BDNorthland Resources 1800 RönnbäckenStoruman ACIGE Nordic200 FäbolidenLycksele ACLappland Goldminers 240 Blaiken 1* Sorsele ACLappland Goldminers 2006* 2009* 50-80 Totalt2320

9 Den svenska gruvindustrin 2008 har präglats av ett fortsatt intresse för prospektering i Sverige. En avmattning skedde i slutet av året. Gruvnäringen är känslig för konjunktursvängningar. Finanskrisen under andra halvåret 2008 påverkar branschen i hög utsträckning genom fallande priser. Prospekteringsverksamheten är särskilt konjunkturberoende och företag verksamma däri var bland de första som varslade personal. Under de kommande åren kommer krisen fortsätta att märkas av, främst genom minskad prospektering, att andra typer av gruvrelaterade investeringar fördröjs och genom att gruvproduktion minskar.

10 Resultat från intervjustudien Företagen var försiktiga i sina uttalanden om framtiden och hur de ska hantera de utmaningar som de ställs inför. Men alla är överens om att det råder en kris och att den kräver åtgärder. Fortsatt efterfrågan gör att produktionen kommer att fortsätta. Men flera respondenter anser att de senaste årens prisnivåer varit ”för höga” och att finanskrisen gör att branschen istället närmar sig vad som kan betraktas som normala nivåer. Globalt sker det en minskning av prospekterings- verksamheten under 2009 - 2011. En minskning sker även i Sverige, men troligtvis blir denna minskning mindre kännbar eftersom järnmalm och guld är det som främst utvinns. Den inhemska minskningen påverkar borr- och utrustningsföretagen genom minskad orderingång.

11 Resultat från intervjustudien Företagen värnar om sina anställda, men situationen har krävt varsel och uppsägningar. Åtgärder; fokuserar på kärnverksamheten, ändrar produktionsinriktning, marknadsföring. Fokuserar på utländska marknader. Gruvföretagen väljer att inte förlänga kontrakt. Säkerställer valutakurser. Flexibilitet och anpassningsförmåga viktigt. Leverantörer som kan leverera produkter till andra industrier minskar nu sitt fokus på gruvnäringen. Behov av långsiktiga investeringar. Uran – intressant men kontroversiellt. Ett ekonomiskt risktagande pga kommunernas vetorätt.

12 Resultat från intervjustudien Branschen avvaktar bättre tider, men bra fyndigheter är fortsatt intressanta. Dessa fortsätter man att undersöka. Flera företag ser över sin organisation. T.ex försöker man säkra framtida rekryteringar genom samarbeten med forskningsmiljöer. Krisen erbjuder en möjlighet att förbereda sin organisation för den dagen som konjunkturen vänder. Branschen präglas av många samarbeten och informella kontakter. SweMin och Georange fyller viktiga funktioner som opinionsbildare och samarbetsorgan. Många efterfrågar enklare regelverk. Speciellt är det tidsaspekten i tillståndsgivningen som är kritisk.

13 Sammanfattning Flera nya intressanta projekt i både Västerbotten och Norrbotten. Bra fyndigheter är fortsatt intressanta. Prospekteringen fortsätter. Företagen slimmar sina organisationer - satsar på kärnverksamheten. Samtidigt är det viktigt att satsa på den globala marknaden och närliggande verksamheter - minskar sårbarheten. Samarbetet mellan gruvnäringen och forskarmiljöer kan vidareutvecklas. Viktigt med FoU. Samarbetet mellan företagen kan vidareutvecklas. Företagen, kommunerna och politiken bör samverka. Långsiktiga investeringar behövs. Företagen vill stå rustade inför bättre tider, både när det gäller kompetent personal och fyndigheter.

14 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Gruvbranschens planer och visioner om framtiden Erika Knobblock Kulturgeografiska institutionen Umeå Universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser