Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gruvbranschens planer och visioner om framtiden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gruvbranschens planer och visioner om framtiden"— Presentationens avskrift:

1 Gruvbranschens planer och visioner om framtiden
Erika Knobblock Kulturgeografiska institutionen Umeå Universitet

2 Bakgrund Intervjustudie med juniors, majors och entreprenörer
under tidsperioden okt-dec 2008. Material från Bergstaten, SGU mfl. Intervjuer med företrädare på kommunal och regional nivå kommer att genomföras. Del av projektet Mineralrike Norr och mitt eget doktorandprojekt.

3 Källa: Bergstaten. Årsrapport 2008

4 Ansökta och beviljade undersökningstillstånd
Källa: Bergstaten. Årsrapport 2008

5 Ansökningar om undersökningstillstånd månadsvis 2008 och 2009
Januari 12 Februari 19 Mars 24 April 25 Maj 40 Juni 28 Juli Augusti 22 September 23 Oktober 11 November 10 December 5 Totalt 243 2009 7 t.o.m Källa: Bergstaten

6 Prospekteringskostnader i Sverige 1996-2007 (MSEK)
Källa: SGU Bergverksstatistik 2007 Företag med undersökningstillstånd: 2008: 109 st 2007: 95 st 2006: 75 st Antalet beviljade nya undersökningstillstånd: 2008: 282 st 2007: 356 st 2006: 377 st

7 Antal arbetsställen och sysselsatta 1950-2007
Source: SGU Bergverksstatistik 2007

8 Gruva Kommun, län Ägare Gruvdrift sedan Sysselsättning Kiirunavaara Malmberget Kiruna BD Gällivare BD Luossavaara-Kiirunavaara AB 1860-talet 1820-talet 2865 Aitik Boliden Mineral AB 1968 467 Björkdal Skellefteå AC Björkdalsgruvan AB 1989 43+37 Renström, Kristineberg, Maurliden Lycksele AC Norsjö AC 1948 1940 2000 403 Svartliden Lycksele/ Storuman AC Dragon Mining (Sweden) AB 2005 47+50 Totalt 3912 Kommande projekt Tapuli, Stora Sahavaara Pajala BD Northland Resources 1800 Rönnbäcken IGE Nordic 200 Fäboliden Lappland Goldminers 240 Blaiken 1* Sorsele AC 2006* 2009* 50-80 2320

9 Den svenska gruvindustrin
2008 har präglats av ett fortsatt intresse för prospektering i Sverige. En avmattning skedde i slutet av året. Gruvnäringen är känslig för konjunktursvängningar. Finanskrisen under andra halvåret 2008 påverkar branschen i hög utsträckning genom fallande priser. Prospekteringsverksamheten är särskilt konjunkturberoende och företag verksamma däri var bland de första som varslade personal. Under de kommande åren kommer krisen fortsätta att märkas av, främst genom minskad prospektering, att andra typer av gruvrelaterade investeringar fördröjs och genom att gruvproduktion minskar.

10 Resultat från intervjustudien
Företagen var försiktiga i sina uttalanden om framtiden och hur de ska hantera de utmaningar som de ställs inför. Men alla är överens om att det råder en kris och att den kräver åtgärder. Fortsatt efterfrågan gör att produktionen kommer att fortsätta. Men flera respondenter anser att de senaste årens prisnivåer varit ”för höga” och att finanskrisen gör att branschen istället närmar sig vad som kan betraktas som normala nivåer. Globalt sker det en minskning av prospekterings-verksamheten under En minskning sker även i Sverige, men troligtvis blir denna minskning mindre kännbar eftersom järnmalm och guld är det som främst utvinns. Den inhemska minskningen påverkar borr- och utrustningsföretagen genom minskad orderingång.

11 Resultat från intervjustudien
Företagen värnar om sina anställda, men situationen har krävt varsel och uppsägningar. Åtgärder; fokuserar på kärnverksamheten, ändrar produktionsinriktning, marknadsföring. Fokuserar på utländska marknader. Gruvföretagen väljer att inte förlänga kontrakt. Säkerställer valutakurser. Flexibilitet och anpassningsförmåga viktigt. Leverantörer som kan leverera produkter till andra industrier minskar nu sitt fokus på gruvnäringen. Behov av långsiktiga investeringar. Uran – intressant men kontroversiellt. Ett ekonomiskt risktagande pga kommunernas vetorätt.

12 Resultat från intervjustudien
Branschen avvaktar bättre tider, men bra fyndigheter är fortsatt intressanta. Dessa fortsätter man att undersöka. Flera företag ser över sin organisation. T.ex försöker man säkra framtida rekryteringar genom samarbeten med forskningsmiljöer. Krisen erbjuder en möjlighet att förbereda sin organisation för den dagen som konjunkturen vänder. Branschen präglas av många samarbeten och informella kontakter. SweMin och Georange fyller viktiga funktioner som opinionsbildare och samarbetsorgan. Många efterfrågar enklare regelverk. Speciellt är det tidsaspekten i tillståndsgivningen som är kritisk.

13 Sammanfattning Flera nya intressanta projekt i både Västerbotten och Norrbotten. Bra fyndigheter är fortsatt intressanta. Prospekteringen fortsätter. Företagen slimmar sina organisationer - satsar på kärnverksamheten. Samtidigt är det viktigt att satsa på den globala marknaden och närliggande verksamheter - minskar sårbarheten. Samarbetet mellan gruvnäringen och forskarmiljöer kan vidareutvecklas. Viktigt med FoU. Samarbetet mellan företagen kan vidareutvecklas. Företagen, kommunerna och politiken bör samverka. Långsiktiga investeringar behövs. Företagen vill stå rustade inför bättre tider, både när det gäller kompetent personal och fyndigheter.

14 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Gruvbranschens planer och visioner om framtiden"

Liknande presentationer


Google-annonser