Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Banläggning Västergötlands OF Öppen Trail Öppen Hittaut

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Banläggning Västergötlands OF Öppen Trail Öppen Hittaut"— Presentationens avskrift:

1 Banläggning Västergötlands OF Öppen Trail Öppen Hittaut
Distansernas särart Klasser/banor Stråk/Löpriktning Banläggning för bevakning Kreativ banläggning Rätt färg till rätt klass

2 Öppen Trail Västergötlands OF Vad är öppen Trail?
Bana som ska kunna vara en väg till orienteringen för de som är fysiskt bra tränade men inte så erfarna orienteringstekniskt eller mest intresserade av det fysiska momentet. Lätt orienteringstekniskt, vit nivå. Lång bana, 8-9 km. Löpvänligt, framförallt stig och väg.

3 Öppen Trail Västergötlands OF Exempel från O-Ringen i
Skåne (Challange) …gul

4 Breddorientering Frågor? Vad tycker du?

5 Öppen Hittaut Västergötlands OF Vad är Öppen Hittaut?
Bana för de som inte är intresserade av tävlings- momentet utan vill komma ut i skogen utan tidspress. Karta med kontroller där man väljer antal och ordning själv. Kontroller i fyra svårighetsnivåer Grön, gul, röd och svart. Start direkt från arenan.

6 Öppen Hittaut Västergötlands OF OCAD Gör en kopia på banfilen.
Skapa kontrollringar och siffror i olika färger. Välj ut kontroller med olika svårighet och byt till respektive färg. Dölj övrigt bantryck. Skapa definition i klartext

7 Breddorientering Frågor? Vad tycker du?

8 Distansernas särart Västergötlands OF Långdistansens profil
är vägvalsbedömning och fysisk utmaning Medeldistansens profil är teknisk orientering Sprintdistansens profil är hög fart Ultralångdistansens profil är extrem fysisk utmaning och vägvalsbedömning Nattorienteringens profil är vägvalsbedömning i lättframkomlig terräng Stafettens profil är ”kamp man mot man/kvinna mot kvinna”

9 Utmaningar/möjligheter? per distans? I DH10? I DH75? I DH21? I DH45?
Västergötlands OF Distansernas särart Utmaningar/möjligheter? per distans? I DH10? I DH75? I DH21? I DH45?

10 Breddorientering Frågor? Vad tycker du?

11 En klass en bana? Hur fungerar det med… H16 och H55? D12 och H12?
Västergötlands OF En klass en bana? Hur fungerar det med… H16 och H55? D12 och H12? ÖM9 och H35? D21 och H18? U2 och D10? H16= lila, H55= svart D12 och H12 = H12 startar först och D12 efter… ÖM9 och H35 = H35 ska vara 8,0 km ÖM9 7,5, dessutom bör ÖM ha egna banor D21 och H18 = Diff i längd 0,5 km och vem ska gå först? U2 och D10 = U2 bör ha egen bana

12 Breddorientering Frågor? Vad tycker du?

13 En klass en bana? Västergötlands OF
En klass en bana är en bra grundregel Klasser med fri start (U och ÖM) bör ha egen bana Ungdoms –och vuxen banor bör ej kombineras För klasser som delar bana ska klasserna starta efter varandra snabbast starta först På DM ska DH18, 20 och 21 ha egna banor H16= lila, H55= svart D12 och H12 = H12 startar först och D12 efter… ÖM9 och H35 = H35 ska vara 8,0 km ÖM9 7,5, dessutom bör ÖM ha egna banor D21 och H18 = Diff i längd 0,5 km och vem ska gå först?

14 Löpstråk/löpriktning
Västergötlands OF Löpstråk/löpriktning Slingor Bandelar Kontrolltagning Rättvisa Vilthänsyn

15 Breddorientering Frågor? Vad tycker du?

16 Banläggning för bevakning
Västergötlands OF Banläggning för bevakning Arena start Radiokontroll (Samordna klasser så att de har samma kontroll efter lagom löptid. Välj kontrollpunkt för att få bra trådlös mottagning. Alternativt tillräckligt nära för tråddragning. Varvningskontroll (Synlig för publik på nära håll. Se till att det inte går att gena. Infoga banobjekt i OCAD) Förvarning (Lagom avstånd till mål) Arena mål (Placera sista kontrollen så att speakern får bra sikt på upploppet)

17 Banläggning för bevakning
Västergötlands OF Banläggning för bevakning Tidiga beslut Vilka klasser? Från skogen? På Arenan? Tillgänglig teknik?

18 Breddorientering Frågor? Vad tycker du?

19 Kreativ banläggning Västergötlands OF Spridningsmetoder Bandisposition
Variation Överraska, stick ut Skapa kontrollföremål Skapa stigar (stråk) H16= lila, H55= svart D12 och H12 = H12 startar först och D12 efter… ÖM9 och H35 = H35 ska vara 8,0 km ÖM9 7,5, dessutom bör ÖM ha egna banor D21 och H18 = Diff i längd 0,5 km och vem ska gå först?

20 Breddorientering Frågor? Vad tycker du?

21 Rätt färg till rätt klass Västergötlands OF K1-K17 V1-V4 Terrängområde
Vegetation, detaljrikedom, kupering Använd anvisningar och banläggarboken! H16= lila, H55= svart D12 och H12 = H12 startar först och D12 efter… ÖM9 och H35 = H35 ska vara 8,0 km ÖM9 7,5, dessutom bör ÖM ha egna banor D21 och H18 = Diff i längd 0,5 km och vem ska gå först?

22 Breddorientering Frågor? Vad tycker du?

23 Västergötlands OF Tack för i afton!

24 Grön bana Västergötlands OF
Banan ska läggas i terräng med tydliga och sammanhängande planbildsdetaljer, vägar, stora stigar, byggnader, öppen mark och så vidare. Kontrollerna på grön bana ska alltid placeras på ledstången och endast utgöra ett kvitto på att löparna följer det självklara vägvalet. Kontrollföremålen kan utgöras av stigkrökar, vägförgreningar, ledningsstolpar, byggnader och så vidare.

25 Västergötlands OF K 1. Lätt ledstångsorientering - given riktning.

26 Västergötlands OF K 2. Lätt ledstångsorientering. Ledstångsbyte vid kontroll.

27 K 3. Lätt ledstångsorientering. Ledstångsbyte på sträckan.
Västergötlands OF K 3. Lätt ledstångsorientering. Ledstångsbyte på sträckan.

28 Västergötlands OF Terrängvalet ska vara samma som för grön bana, det vill säga tydliga och sammanhängande planbildsdetaljer, vägar, stora stigar, öppen mark, byggnader och så vidare. Kontrollerna på en vit bana ska endast markera avslutningen på en sträcka och övergången till en ny. Därför ska kontrollföremålen vara lättidentifierade och tydliga. Utöver kontrollpunkterna på grön bana kan exempelvis stenar, branter, staket och så vidare förekomma.

29 Västergötlands OF K 4. Kontroll vid sidan av ledstången.

30 Västergötlands OF K 5. Svårare ledstångsorientering.

31 Västergötlands OF K 6. Gena över öppet område mot säker uppfångare.

32 Västergötlands OF V 1. Enbart längdbedömning. Löpvägarna består av tydliga och lättframkomliga ledstänger av samma typ och med samma längd och framkomlighet.

33 Västergötlands OF Gul bana kan förläggas till något svårare terräng, men framkomligheten ska fortfarande vara god. Terrängen bör bestå av ett sammanhängande system av vägar, stigar, staket, vattendrag, öppen mark eller liknande. Kontrollpunkterna kan utgöras av svårare terrängföremål, till exempel högst uppe på en mycket tydlig höjd, men måste alltid föregås av en tydlig utgångspunkt. En säker uppfångare ska finnas bakom kontrollen.

34 Västergötlands OF K 7. Gena mot säker uppfångare.

35 Västergötlands OF K 8. Lätt grovorientering mot säker uppfångare.

36 Västergötlands OF K 9. Lätt kurvbildsorientering.

37 Västergötlands OF K 10. Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker uppfångare.

38 Västergötlands OF V 2. Bedömning av längd och löpbarhet.

39 Västergötlands OF För både orange och röd bana bör terrängen vara lättframkomlig, måttligt kuperad och bestå av skogsmark, gärna med inslag av kulturmark. Skillnaden är i huvudsak att svårframkomlig och tung terräng helt ska undvikas på orange bana. Terrängdetaljerna ska vara tydliga. Jämfört med grön, vit och gul bana kan svårare kontrollpunkter användas, till exempel större sänkor, tydliga åsar, höjder och branter. En säker inläsningspunkt högst 200 meter före kontrollen och en tydlig uppfångare bakom ska det också finnas.

40 Västergötlands OF K 11. Grovorientering över tydliga hållpunkter mot tydlig uppfångare.

41 Västergötlands OF K 12. Finorientering mot tydlig kurvbildskontroll med tydlig uppfångare.

42 Västergötlands OF K 13. Grovorientering i enkel kurvbild.

43 Västergötlands OF V 3. Bedömning av längd, löpbarhet och säkerhet. Löpvägarna kan bestå av svåra ledstänger eller grovorientering via hållpunkter

44 Västergötlands OF Samma som orange, men svårframkomlig och kuperad skogsmark får förekomma.

45 Västergötlands OF All typ av terräng kan förekomma. Mycket fysiskt krävande terräng bör undvikas. Alla typer av kontrollpunkter kan användas. Jämfört med Orange/Röd bana ställer violett bana ökade krav på förmågan att sträckplanera, att väga snabbhet mot säkerhet. ... att ta kontroller utan tydliga uppfångare bakom. Inläsningsmöjlighet ska dock finnas inom rimligt avstånd. ... att använda rätt teknik vid kontrolltagningen.

46 Västergötlands OF K 14. Kontrolltagning utan tydlig uppfångare.

47 Västergötlands OF K 15. Kontrolltagning i detaljfattig terräng.

48 Västergötlands OF Svårighet anpassas till de skickligaste.
Mer kurvbild och detaljrik terräng nyttjas. Svårtillgänglig, tung terräng undviks. Svårläst kartbild undviks

49 Västergötlands OF K 16. Grovorientering i svår kurvbild.
K 17. Finorientering i detaljrik terräng. V 4. Svår vägvalsbedömning.

50 Västergötlands OF Samma som blå, men alla typ av terräng får förekomma.


Ladda ner ppt "Banläggning Västergötlands OF Öppen Trail Öppen Hittaut"

Liknande presentationer


Google-annonser