Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västergötlands OF Banläggning Öppen Trail Öppen Hittaut Distansernas särart Klasser/banor Stråk/Löpriktning Banläggning för bevakning Kreativ banläggning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västergötlands OF Banläggning Öppen Trail Öppen Hittaut Distansernas särart Klasser/banor Stråk/Löpriktning Banläggning för bevakning Kreativ banläggning."— Presentationens avskrift:

1 Västergötlands OF Banläggning Öppen Trail Öppen Hittaut Distansernas särart Klasser/banor Stråk/Löpriktning Banläggning för bevakning Kreativ banläggning Rätt färg till rätt klass

2 Västergötlands OF Vad är öppen Trail? Bana som ska kunna vara en väg till orienteringen för de som är fysiskt bra tränade men inte så erfarna orienteringstekniskt eller mest intresserade av det fysiska momentet.  Lätt orienteringstekniskt, vit nivå.  Lång bana, 8-9 km.  Löpvänligt, framförallt stig och väg. Öppen Trail

3 Västergötlands OF Öppen Trail Exempel från O-Ringen i Skåne (Challange)(Challange) …gul

4 Frågor? Vad tycker du? Breddorientering

5 Västergötlands OF Vad är Öppen Hittaut? Bana för de som inte är intresserade av tävlings- momentet utan vill komma ut i skogen utan tidspress.  Karta med 20-40 kontroller där man väljer antal och ordning själv.  Kontroller i fyra svårighetsnivåer Grön, gul, röd och svart.  Start direkt från arenan. Öppen Hittaut

6 Västergötlands OF Öppen Hittaut OCAD o Gör en kopia på banfilen. o Skapa kontrollringar och siffror i olika färger. o Välj ut kontroller med olika svårighet och byt till respektive färg. o Dölj övrigt bantryck. o Skapa definition i klartext

7 Frågor? Vad tycker du? Breddorientering

8 Västergötlands OF Distansernas särart Långdistansens profil är vägvalsbedömning och fysisk utmaning Medeldistansens profil är teknisk orientering Sprintdistansens profil är hög fart Ultralångdistansens profil är extrem fysisk utmaning och vägvalsbedömning Nattorienteringens profil är vägvalsbedömning i lättframkomlig terräng Stafettens profil är ”kamp man mot man/kvinna mot kvinna”

9 Västergötlands OF Distansernas särart Utmaningar/möjligheter? per distans? I DH10? I DH75? I DH21? I DH45?

10 Frågor? Vad tycker du? Breddorientering

11 Västergötlands OF En klass en bana? Hur fungerar det med… H16 och H55? D12 och H12? ÖM9 och H35? D21 och H18? U2 och D10?

12 Frågor? Vad tycker du? Breddorientering

13 Västergötlands OF En klass en bana? En klass en bana är en bra grundregel Klasser med fri start (U och ÖM) bör ha egen bana Ungdoms –och vuxen banor bör ej kombineras För klasser som delar bana ska -klasserna starta efter varandra -snabbast starta först På DM ska DH18, 20 och 21 ha egna banor

14 Västergötlands OF Löpstråk/löpriktning Slingor Bandelar Kontrolltagning Rättvisa Vilthänsyn

15 Frågor? Vad tycker du? Breddorientering

16 Västergötlands OF Banläggning för bevakning o Arena start o Radiokontroll (Samordna klasser så att de har samma kontroll efter lagom löptid. Välj kontrollpunkt för att få bra trådlös mottagning. Alternativt tillräckligt nära för tråddragning. o Varvningskontroll (Synlig för publik på nära håll. Se till att det inte går att gena. Infoga banobjekt i OCAD) o Förvarning (Lagom avstånd till mål) o Arena mål (Placera sista kontrollen så att speakern får bra sikt på upploppet)

17 Västergötlands OF Banläggning för bevakning Tidiga beslut Vilka klasser? Från skogen? På Arenan? Tillgänglig teknik?

18 Frågor? Vad tycker du? Breddorientering

19 Västergötlands OF Kreativ banläggning -Spridningsmetoder -Bandisposition -Variation -Överraska, stick ut -Skapa kontrollföremål -Skapa stigar (stråk)

20 Frågor? Vad tycker du? Breddorientering

21 Västergötlands OF Rätt färg till rätt klass K1-K17 V1-V4 Terrängområde Vegetation, detaljrikedom, kupering Använd anvisningar och banläggarboken!

22 Frågor? Vad tycker du? Breddorientering

23 Tack för i afton! Västergötlands OF

24  Banan ska läggas i terräng med tydliga och sammanhängande planbildsdetaljer, vägar, stora stigar, byggnader, öppen mark och så vidare.  Kontrollerna på grön bana ska alltid placeras på ledstången och endast utgöra ett kvitto på att löparna följer det självklara vägvalet.  Kontrollföremålen kan utgöras av stigkrökar, vägförgreningar, ledningsstolpar, byggnader och så vidare. Västergötlands OF Grön bana

25 Västergötlands OF K 1. Lätt ledstångsorienterin g - given riktning.

26 Västergötlands OF K 2. Lätt ledstångsorienterin g. Ledstångsbyte vid kontroll.

27 Västergötlands OF K 3. Lätt ledstångsorienterin g. Ledstångsbyte på sträckan.

28  Terrängvalet ska vara samma som för grön bana, det vill säga tydliga och sammanhängande planbildsdetaljer, vägar, stora stigar, öppen mark, byggnader och så vidare.  Kontrollerna på en vit bana ska endast markera avslutningen på en sträcka och övergången till en ny. Därför ska kontrollföremålen vara lättidentifierade och tydliga.  Utöver kontrollpunkterna på grön bana kan exempelvis stenar, branter, staket och så vidare förekomma. Västergötlands OF

29 K 4. Kontroll vid sidan av ledstången.

30 Västergötlands OF K 5. Svårare ledstångsorientering.

31 Västergötlands OF K 6. Gena över öppet område mot säker uppfångare.

32 Västergötlands OF V 1. Enbart längdbedömning. Löpvägarna består av tydliga och lättframkomliga ledstänger av samma typ och med samma längd och framkomlighet.

33  Gul bana kan förläggas till något svårare terräng, men framkomligheten ska fortfarande vara god.  Terrängen bör bestå av ett sammanhängande system av vägar, stigar, staket, vattendrag, öppen mark eller liknande.  Kontrollpunkterna kan utgöras av svårare terrängföremål, till exempel högst uppe på en mycket tydlig höjd, men måste alltid föregås av en tydlig utgångspunkt.  En säker uppfångare ska finnas bakom kontrollen. Västergötlands OF

34 K 7. Gena mot säker uppfångare.

35 Västergötlands OF K 8. Lätt grovorientering mot säker uppfångare.

36 Västergötlands OF K 9. Lätt kurvbildsorientering.

37 Västergötlands OF K 10. Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker uppfångare.

38 Västergötlands OF V 2. Bedömning av längd och löpbarhet.

39  För både orange och röd bana bör terrängen vara lättframkomlig, måttligt kuperad och bestå av skogsmark, gärna med inslag av kulturmark. Skillnaden är i huvudsak att svårframkomlig och tung terräng helt ska undvikas på orange bana.  Terrängdetaljerna ska vara tydliga.  Jämfört med grön, vit och gul bana kan svårare kontrollpunkter användas, till exempel större sänkor, tydliga åsar, höjder och branter.  En säker inläsningspunkt högst 200 meter före kontrollen och en tydlig uppfångare bakom ska det också finnas. Västergötlands OF

40 K 11. Grovorientering över tydliga hållpunkter mot tydlig uppfångare.

41 Västergötlands OF K 12. Finorientering mot tydlig kurvbildskontroll med tydlig uppfångare.

42 Västergötlands OF K 13. Grovorientering i enkel kurvbild.

43 Västergötlands OF V 3. Bedömning av längd, löpbarhet och säkerhet. Löpvägarna kan bestå av svåra ledstänger eller grovorientering via hållpunkter

44 o Samma som orange, men svårframkomlig och kuperad skogsmark får förekomma. Västergötlands OF

45  All typ av terräng kan förekomma. Mycket fysiskt krävande terräng bör undvikas.  Alla typer av kontrollpunkter kan användas.  Jämfört med Orange/Röd bana ställer violett bana ökade krav på förmågan...... att sträckplanera, att väga snabbhet mot säkerhet.... att ta kontroller utan tydliga uppfångare bakom. Inläsningsmöjlighet ska dock finnas inom rimligt avstånd.... att använda rätt teknik vid kontrolltagningen. Västergötlands OF

46 K 14. Kontrolltagning utan tydlig uppfångare.

47 Västergötlands OF K 15. Kontrolltagning i detaljfattig terräng.

48 o Svårighet anpassas till de skickligaste. o Mer kurvbild och detaljrik terräng nyttjas. o Svårtillgänglig, tung terräng undviks. o Svårläst kartbild undviks Västergötlands OF

49 o K 16. Grovorientering i svår kurvbild. o K 17. Finorientering i detaljrik terräng. o V 4. Svår vägvalsbedömning. Västergötlands OF

50 o Samma som blå, men alla typ av terräng får förekomma. Västergötlands OF


Ladda ner ppt "Västergötlands OF Banläggning Öppen Trail Öppen Hittaut Distansernas särart Klasser/banor Stråk/Löpriktning Banläggning för bevakning Kreativ banläggning."

Liknande presentationer


Google-annonser