Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljödata ABwww.miljodata.seBG 5504-4325Besöksadress Ronnebygatan 46 37138 Karlskrona0455-33 35 30PG 17141-3Org. Nr 556324-4036 Maja - medarbetardialogen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljödata ABwww.miljodata.seBG 5504-4325Besöksadress Ronnebygatan 46 37138 Karlskrona0455-33 35 30PG 17141-3Org. Nr 556324-4036 Maja - medarbetardialogen."— Presentationens avskrift:

1 Miljödata ABwww.miljodata.seBG 5504-4325Besöksadress Ronnebygatan 46 37138 Karlskrona0455-33 35 30PG 17141-3Org. Nr 556324-4036 Maja - medarbetardialogen

2 En samverkande helhet

3 Maja - medarbetardialogen Medarbetardialogen

4 Maja - medarbetardialogen Översikt Personal Medarbetaröversikten visar alla dina medarbetare, dubbelklicka för att skapa en akt. I kolumnerna visas de olika anteckningar som dokumenterats. Dubbelklicka för att komma till en persons medarbetarjournal

5 Maja - medarbetardialogen Medarbetarjournal/akt Dubbelklicka på en rad för en medarbetare som du vill lägga till en ny akt för, eller markera raden och klicka på fliken Medarbetare. En tom medarbetarakt visas, här kan du nu dokumentera m h a guider! Knappen Skriv ut skriver ut en dokumentation över hela medarbetardialogen. Översikten uppdateras hela tiden allteftersom du antecknar!

6 Maja - medarbetardialogen Utvecklingsmål Utvecklingsmålen ska spegla en långsiktig målsättning för medarbetaren, och uppdateras kontinuerligt.

7 Maja - medarbetardialogen Utvecklingssamtal, underlag Inför ett utvecklingssamtal kan samtalet planeras genom att du som chef registrerar och skriver ut de områden och ämnen som ska diskuteras. Ni styr själva över innehållet (rubriker etc.) i medarbetarsamtalen!

8 Maja - medarbetardialogen Dokumentera samtalet Dokumentera varje samtalsområde/fråga som ni har diskuterat och registrera dessa med guiden utvecklingssamtal.

9 Maja - medarbetardialogen Lönesamtal Med guiden Bedömning och lönesättning kan du dokumentera lönebesked mm.

10 Maja - medarbetardialogen Anteckningar/E-post Du bör som ansvarig chef hela tiden dokumentera och redovisa vad som sker i dialogen mellan dig och medarbetaren, använd guiden Anteckning eller Epost om du vill maila direkt till medarbetaren samt bifoga dokument.

11 Maja - medarbetardialogen Medarbetarakt, utskrift Skriv ut en medarbetarakt och/eller enskilda anteckningar.

12 Maja - medarbetardialogen Utbildning - översikt Här visas en utbildningsöversikt för dina medarbetare. Den nya skollagen (2010:800) med skärpta behörighetsregler och införan- det av legitimation för lärare och förskollärare medför nya krav avseende dokumentation och kartläggning. Du kan i fälten söka och göra urval på t ex behöriga lärare, klicka på knappen Sök för att uppdatera listan. Även kurser kommer visas på detta sätt. Funktion för lärarhantering är inställningsbar och kan stängas av Dubbelklicka för att visa en persons dokumenterade utbildningar.

13 Maja - medarbetardialogen Utbildning - detalj När du dubbelklickar du på en översiktsrad visas medarbetarens utbildning med ämnen (lärare) eller kurser (övriga)

14 Maja - medarbetardialogen Kurser - översikt Med fliken/funktionen Kurser kan du dokumentera fristående kurser. Du kan använda och visa kurser helt fristående, eller att visa utbildningar tillsammans med kurser Dubbelklicka för att visa en persons dokumenterade utbildningar.

15 Maja - medarbetardialogen Utbildning - detalj

16 Maja - medarbetardialogen Kompetensprofiler Dokumentera medarbetarens kompetenser, med nivå och önskad kompetensnivå (krav), för inventering av kompetensbehov!

17 Maja - medarbetardialogen Uppföljning Vid dokumentation av medarbetardialogen kan man registrera åtgärder som behöver utföras för att uppnå resultat vid varje steg. Åtgärder redovisas på medarbetarakten – och på Åtgärdsöversikten som visar samtliga dina åtgärder. Det finns också en statistikflik i Maja!


Ladda ner ppt "Miljödata ABwww.miljodata.seBG 5504-4325Besöksadress Ronnebygatan 46 37138 Karlskrona0455-33 35 30PG 17141-3Org. Nr 556324-4036 Maja - medarbetardialogen."

Liknande presentationer


Google-annonser