Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Formuläret Liv & hälsa år 2008 November 2008/ Margareta Lindén-Boström & Carina Persson Liv & hälsa år 2008 – en urvalsundersökning våren 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Formuläret Liv & hälsa år 2008 November 2008/ Margareta Lindén-Boström & Carina Persson Liv & hälsa år 2008 – en urvalsundersökning våren 2008."— Presentationens avskrift:

1 Formuläret Liv & hälsa år 2008 November 2008/ Margareta Lindén-Boström & Carina Persson Liv & hälsa år 2008 – en urvalsundersökning våren 2008

2 Urval Liv & hälsa år 2008 November 2008/ Margareta Lindén-Boström & Carina Persson Urvalet Ett urval av befolkningen 18 – 84 år i: Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län  Datainsamling via postenkät våren 2008  Totalt har enkäten skickats ut till 68 710 personer i åldern 18–84 år i 55 kommuner

3 Urval Örebro Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Urvalet i Örebro län

4 Svarsfrekvens ÖLL Liv & hälsa i Örebro län år 2008 November 2008/ Margareta Lindén-Boström & Carina Persson Andel svarande Liv & hälsa 2008 i Örebro län Nära 4 000 svarande i åldern 65-84 år

5 Aptitretaren November 2008/ Margareta Lindén-Boström & Carina Persson Rapport nummer 1 Liv & hälsa i CDUST år 2008

6 Fråga 1, ålder Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 1 mars 2009/ Carina Persson Procent Andel som bedömer sin hälsa som ”Mycket bra” eller ”Bra” Ålder Kvinnor Män

7 Fråga 1, ålder Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 1 mars 2009/ Carina Persson Andel som bedömer sin hälsa som ”Dålig” eller ”Mycket dålig” Procent Ålder Kvinnor Män

8 Fråga 3, ålder Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 3 mars 2009/ Carina Persson Andel med långvarig sjukdom* Procent Ålder Kvinnor Män *långvarig sjukdom (längre än 6 mån), bestående besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem?

9 Fråga 48-59, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 48 - 59 (Index) mars 2009/ Carina Persson Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande* Procent Ålder Kvinnor Män *Enligt General Health Questionnaire (GHQ12)

10 Skydds- och riskfaktorer Liv & hälsa i CDUST år 2008 Skydds- och riskfaktorer November 2008/ Margareta Lindén-Boström & Carina Persson Källa: Rapport 1 – Liv & hälsa 2008

11 Risk- och skyddsfaktorer Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Andel 65–84 år i Örebro län med bra eller mycket bra hälsa uppdelat på antal risk- och skyddsfaktorer mars 2009/ Carina Persson

12 Risk- och skyddsfaktorer Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Andel 65–84 år i Örebro län med dålig eller mycket dålig hälsa uppdelat på antal risk- och skyddsfaktorer mars 2009/ Carina Persson

13 Fråga 48-59, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 mars 2009/ Carina Persson Andel fysiskt aktiva* Procent Ålder Kvinnor Män *är fysiskt aktiva minst 2 timmar per vecka på fritiden

14 Fråga 48-59, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 mars 2009/ Carina Persson Andel med goda kostvanor* Procent Ålder Kvinnor Män *äter grönsaker eller frukt/bär minst fem gånger per dag

15 Fråga 48-59, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 mars 2009/ Carina Persson Andel med tillgång till personligt stöd* Procent Ålder Kvinnor Män *i händelse av personliga problem eller kriser i livet

16 Fråga 48-59, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 mars 2009/ Carina Persson Andel som känner tillit till människorna i det område där man bor Procent Ålder Kvinnor Män

17 Fråga 48-59, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 mars 2009/ Carina Persson Andel som trivs i den omgivande boendemiljön Procent Ålder Kvinnor Män

18 Fråga 48-59, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 mars 2009/ Carina Persson Andel som är föreningsaktiva* Procent Ålder Kvinnor Män *Deltar i aktiviteter/går på möten i någon grupp, organisation, förening eller samfund.

19 Fråga 48-59, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 mars 2009/ Carina Persson Andel som har husdjur Procent Ålder Kvinnor Män

20 Fråga 48-59, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 mars 2009/ Carina Persson Andel som röker dagligen Procent Ålder Kvinnor Män *är fysiskt aktiva minst 2 timmar per vecka på fritiden

21 Fråga 48-59, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 mars 2009/ Carina Persson Andel riskkonsumenter av alkohol* Procent Ålder Kvinnor Män *enligt AUDIT (3 frågor)

22 Fråga 48-59, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 mars 2009/ Carina Persson Andel med fetma eller undervikt* Procent Ålder Kvinnor Män *Enligt BMI (BMI ≥30 eller BMI <18,5)

23 Fråga 48-59, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 mars 2009/ Carina Persson Andel med ekonomiska problem* Procent Ålder Kvinnor Män *Har under de senaste 12 månaderna haft problem med löpande utgifter som till exempel hyra, avbetalningar och liknande

24 Fråga 48-59, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 mars 2009/ Carina Persson Andel som blivit nedlåtande behandlade* Procent Ålder Kvinnor Män *under de tre senaste månaderna

25 Fråga 48-59, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Andel som varit med om en kritisk livshändelse* de senaste 2 åren Procent Ålder Kvinnor Män *Förlorat anhörig, genom dödsfall, egen eller anhörigs allvarliga sjukdom eller svåra olycka, separerat från make/maka/partner/sambo, blivit uppsagd eller avskedad från arbetet, annan smärtsam eller kritisk händelse.

26 Fråga 48-59, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 mars 2009/ Carina Persson Andel med omvårdnad av långvarigt sjuk eller funktionsnedsatt anhörig Procent Ålder Kvinnor Män

27 Fråga 48-59, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 mars 2009/ Carina Persson Andel som upplever hemarbetet som betungande* Procent Ålder Kvinnor Män *för det mesta eller alltid

28 Risk- och skyddsfaktorer Liv & hälsa i CDUST år 2008 Andel 18–84 år i CDUST regionen med dålig eller mycket dålig hälsa uppdelat på antal risk- och skyddsfaktorer November 2008/ Margareta Lindén-Boström & Carina Persson Källa: Rapport 1 – Liv & hälsa 2008


Ladda ner ppt "Formuläret Liv & hälsa år 2008 November 2008/ Margareta Lindén-Boström & Carina Persson Liv & hälsa år 2008 – en urvalsundersökning våren 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser