Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordning av den sociala tryggheten Arbetslösa som påbörjar deltidsarbete i annat land.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordning av den sociala tryggheten Arbetslösa som påbörjar deltidsarbete i annat land."— Presentationens avskrift:

1 Samordning av den sociala tryggheten Arbetslösa som påbörjar deltidsarbete i annat land

2 Bestämmelser Lagvalsbestämmelserna säger att en person ska omfattas av den sociala tryggheten i det land där han/hon arbetar Lagvalsbestämmelserna säger också att en person som får exempelvis arbetslöshetsersättning i ett land fortfarande ska anses arbeta i det landet Alltså ska en person som får arbetslöshetsersättning från sitt bosättningsland, och som deltidsarbetar i ett annat land, anses arbeta i två länder. Då pekar lagvalsbestämmelserna ut bosättningslandet som det land vars sociala trygghetssystem ska vara tillämpliga, om inte för mycket arbete utförs i det andra landet.

3 Bestämmelser AK:s Rekommendation U1 tydliggör att det är så regelverket ska läsas, och öppnar även för möjligheten att bortse från mängden arbete som utförs i de olika länderna. Rek. U1 också mycket tydlig beträffande att detta gäller även för inbetalning av avgifter. Gäller dock bara om man bor i det land som betalar ut arbetslöshetsersättning.

4 Citat, Rekommendation U1 ” I överenskommelserna ska det föreskrivas att en person som får förmåner vid arbetslöshet i sin bosättningsstat och samtidigt förvärvsarbetar på deltid i en annan medlemsstat enbart ska omfattas av lagstiftningen i den förstnämnda staten, både när det gäller inbetalning av avgifter och när det gäller beviljande av förmåner.”

5 Går Rek. U1 att följa i Norden? Det finns rent administrativa problem med att följa Rekommendation U1, inte minst beträffande kommunikationen och rutinerna mellan arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan. Båda behöver förenklas och förbättras. Kunskapen om Rekommendationen, och dess konsekvenser, skulle också behöva stärkas, såväl på våra svenska institutioner och myndigheter, som utomlands

6 Går Rek. U1 att följa i Norden? Det största hindret mot att agera i enlighet med Rekommendation U1, är dock att det skulle leda till att danska och norska arbetsgivare skulle behöva betala svenska sociala avgifter för sin arbetskraft. Relativt danska och norska motsvarigheter, är de svenska avgifterna höga. Att tillämpa Rekommendationen fullt ut skulle därför medföra att många arbetstillfällen skulle försvinna för den svenska arbetskraften.

7 Parallell till faktiskt arbete i 2 länder Samma problematik även i de fall personer tar ett kompletterande arbete i Sverige, efter att först ha börjat arbeta i DK eller NO. Inte ovanligt med krav på kontrakt, där den enskilde avsäger sig rätten att också arbeta i Sverige.

8 Konsekvenser av nuvarande situation Ovilja att anställa arbetskraft från Sverige, eller dåliga villkor för den enskilde Dåliga incitament för den enskilde att meddela förhållanden till Arbetsförmedlingen eller a- kassan Enskilda riskerar att betala till två länders system eller stå utan försäkringsskydd Osäkerhet kring vilket lands system som gäller Risk för oenhetlig tillämpning och dålig rättssäkerhet, samt dålig transparens Svårt att lämna god information till enskilda.


Ladda ner ppt "Samordning av den sociala tryggheten Arbetslösa som påbörjar deltidsarbete i annat land."

Liknande presentationer


Google-annonser