Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att starta ett projekt Magnus Falk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att starta ett projekt Magnus Falk"— Presentationens avskrift:

1 Att starta ett projekt Magnus Falk
Hälsouniversitetet Att starta ett projekt Introduktionskurs i forskningsmetodik för ST-läkare Magnus Falk FoU-enheten för Närsjukvården IMH, Allmänmedicin

2 Hälsouniversitetet ”Checklista” över färdigheter som bör tillgodoses under det vetenskapliga arbetet Litteratursökning Hur man läser och tolkar en vetenskaplig artikel Projektplanering / projektbeskrivning Grundläggande vetenskapsteori -och metodik Forskningsetik Medicinsk statistik Hur man skriver en vetenskaplig rapport eller artikel

3 Vad är vetenskap? Science is facts: just as houses are made of stones,
so is science made of facts: but a pile of stones is not a house and a collection of facts is not necessary science. - Henri Poincaré Science may set limits to knowledge, but should not set limits to imagination. - Bertrand Russel Nothing shocks me. I’m a scientist. - Indiana Jones

4 Idé / ämnesområde Vad är jag nyfiken på? Eget projekt?
Hälsouniversitetet Idé / ämnesområde Vad är jag nyfiken på? Eget projekt? Del i befintligt / övergripande projekt

5 Ambitionsnivå Avgränsat, mindre projekt på den egna kliniken?
Hälsouniversitetet Ambitionsnivå Avgränsat, mindre projekt på den egna kliniken? Lite större forskningsprojekt? Samverka med flera kliniker? Vilken är den tänkta ”slutprodukten”? Doktorand-ambitioner?

6 Bakgrund / litteraturstudie
Hälsouniversitetet Bakgrund / litteraturstudie Få en allmän kunskap i ämnet Vad är gjort tidigare? Angränsande studier / områden?

7 Söktips för litteraturbakgrund - flöde
Hälsouniversitetet Söktips för litteraturbakgrund - flöde Definiera nyckelord (PubMed – MESH-database). Använd sedan MESH-termen för att söka bland: a) ”Guidelines” (www.guideline.gov/ , m.fl. ) b) Systematic reviews (Cochrane, DARE, Bandolier, PubMed – ”Clinical queries/systematic review”) c) Originalartiklar (PubMed – ”Clinical Queries/clinical study”)

8 Söktips för litteraturbakgrund - flöde
Hälsouniversitetet Söktips för litteraturbakgrund - flöde ….eller gå in direkt på: SUMsearch TRIPdatabase Gör jobbet automatiskt

9 Formulera frågeställning
Hälsouniversitetet Formulera frågeställning Din frågeställning bör vara så formulerad att du ska ha en rimlig möjlighet att kunna svara på den © Robert Nyberg

10 Exempel på ”problematiska” frågeställningar / syften
Hälsouniversitetet Exempel på ”problematiska” frågeställningar / syften ”Leder interventionen B till förbättrad hälsa?” ”Kan metoden C användas vid arbetet med diabetespatienter?” ”…att undersöka effekten av behandlingen A”. ”…att jämföra metoden D med metoden E ”. ”Leder medicineringen F till minskad mortalitet i hjärtkärlsjukdom?” ”…att med hjälp av metoden G förbättra diagnostiken av malignt melanom”.

11 Skriva projektplan Mig själv Mina projektmedarbetare
Hälsouniversitetet Skriva projektplan För vem? Mig själv Mina projektmedarbetare Ansvarig verksamhetschef / forskningsföreträdare Finansiärer För att söka forskningsmedel Etikprövningsnämnd PROJEKT P

12 Skriva projektplan Projekttitel Projektdeltagare, roller i projektet
Hälsouniversitetet Skriva projektplan Projekttitel Projektdeltagare, roller i projektet Bakgrund / Introduktion Syfte / frågeställning (och ev hypotes) Metod Etiska överväganden Finansiering / projektbudget Tidplan Presentation av studieresultat (hur?) PROJEKT P © Robert Nyberg

13 Material och metod Studiedesign
Hälsouniversitetet Material och metod Studiedesign Utgå från forskningsfrågeställningen – med vilken metod/design kan du bäst svara på den? Vilka resurser har jag, i fråga om: Tidsåtgång Utrustning Ekonomiska medel Kompetens

14 Material och metod Studiedesign Population / urval Metodbeskrivning
Hälsouniversitetet Material och metod Studiedesign Population / urval Vem?/Var? Hur rekrytera? Inklusionskriterier Exklusionskriterier Kontrollgrupp? Bortfall Metodbeskrivning Power

15 Beräkna power / studiestorlek
Hälsouniversitetet Beräkna power / studiestorlek Uppskattat effektmått Signifikansnivå (t ex p<0.05) Studiestorlek (antal observationer/försökspersoner) Statistisk styrka (oddsen för att du ska kunna upptäcka den effekt/utfall du studerar, om den finns), (ofta väljer man styrkan 0.80) Finns flera powerkalkylatorer på internet, bl a på:

16 Beräkna power / studiestorlek
Hälsouniversitetet Beräkna power / studiestorlek Exempel: Power Effektmått 10 mmHg skillnad i medelblodtryck 0.80 Signifikansnivå Studiestorlek n = 90 P < 0.05

17 Beräkna power / studiestorlek
Hälsouniversitetet Beräkna power / studiestorlek Exempel: Power Effektmått 10 mmHg skillnad i medelblodtryck 0.88 0.80 Signifikansnivå Studiestorlek n = 150 n = 90 P < 0.05

18 Beräkna power / studiestorlek
Hälsouniversitetet Beräkna power / studiestorlek Exempel: Power Effektmått 10 mmHg skillnad i medelblodtryck 5 mmHg skillnad i medelblodtryck 0.88 Signifikansnivå Studiestorlek n = 150 n = 350 P < 0.05

19 Beräkna power / studiestorlek
Hälsouniversitetet Beräkna power / studiestorlek Exempel: Power Effektmått 5 mmHg skillnad i medelblodtryck 0.88 Signifikansnivå Studiestorlek n = 450 n = 350 P < 0.01 P < 0.05

20 Hälsouniversitetet Etiska överväganden © Patrik Nyberg

21 Etiska överväganden Fördelar? Nackdelar? Obehag? Integritetsaspekter
Hälsouniversitetet Etiska överväganden Fördelar? Nackdelar? Obehag? Integritetsaspekter Risk / nytta Det finns alltid etiska överväganden i alla typer av studier, även om studien kan tyckas etiskt oproblematisk!

22 Hälsouniversitetet Etisk ansökan Undantag från kravet på etikprövning finns för studentuppsatser. Innebär dock inte att etikprövning aldrig behövs i dessa fall, utan avgöra av projektets art. ST-uppsats är att likställa med studentuppsats (enligt utlåtande från Regionala Etikprövningsnämnden i Lkpg) Intyg från verksamhetschef som stödjer genomförandet av projektet behövs som regel om ej aktuellt med etikansökan.

23 Hälsouniversitetet Etisk ansökan Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping ( )

24 Personuppgiftslagen (PUL)
Hälsouniversitetet Personuppgiftslagen (PUL) Innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Gäller alla typer av personregister, och rör alla personuppgifter (inte bara personnummer, utan även text, bild, ljud) som kan härledas till en nu levande person, även kodade. Informerat samtycke erfordras. Enligt 26 § har varje person har rätt att en gång per kalenderår få reda på i vilka personregister han/hon förekommer samt vilka uppgifter som finns i dessa personregister om personen. Den enskilde personen har också rätt att begära korrigering av registeruppgifter

25 Hälsouniversitetet PUL-anmälan Skall göras om man avser att upprätta ett register som hanterar någon form av personuppgifter. Anmälan görs till personuppgifts-ombudet Personuppgiftsombud LiÖ: Jari Pyyluoma

26 Hälsouniversitetet PUL-anmälan Skall göras om man avser att upprätta ett register som hanterar någon form av personuppgifter. Anmälan görs till personuppgifts-ombudet Personuppgiftsombud LiÖ: Lars-Åke Petterson

27 Se till att ha en bra projektplan!
Hälsouniversitetet Söka forskningsmedel Se till att ha en bra projektplan! Beskriv tydligt: Syfte / frågeställning Metod Vad ansökta medel ska användas till

28 Tack för visat intresse!
Hälsouniversitetet © Robert Nyberg Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Att starta ett projekt Magnus Falk"

Liknande presentationer


Google-annonser