Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämställt bemötande på Skatteverket Kristin Lilieqvist Avstamp #jimställdhet, 2015-03-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämställt bemötande på Skatteverket Kristin Lilieqvist Avstamp #jimställdhet, 2015-03-04."— Presentationens avskrift:

1 Jämställt bemötande på Skatteverket Kristin Lilieqvist Avstamp #jimställdhet, 2015-03-04

2 Bakgrund Undersökning från 2007 visade på skillnader Skatteverket har ändrats mycket sedan 2007 - inrättandet av servicekontor - ny kompetensprofil på personalen - attityd-arbetet har hunnit pågå i flera år Utbildningen måste bygga på konkreta, aktuella exempel. Därför: ny nulägesanalys.

3 En återblick till 2007 (Nulägesanalys i Mälardalsregionen) Män fick utförligare hjälp än kvinnor (snabbare inkoppling av sakkunniga, mer info inom och utanför ärendet, mer praktisk hjälp att fylla i blanketer) Män involverades mer i besöken (riktar samtalen mer till män, får mer info om personalen lämnar disken, inte vänd ryggen lika ofta, ögonkontant) Män får fler yrkanden godkända och deras agerande beskrivs med mer formellt språk (framgår inte varför de åker bil, använder inte tidsvinstblanketten + berättar/upplyser, ”skickat med”/styrkt)

4 Nulägesanalys av jämställt bemötande vid Skatteverket Kartläggning och analys för en fördjupning av Skatteverkets jämställdhetsintegreringsarbete 2014 2 Juni 2014 Maria Stenman, Pär Lindqvist Kontigo AB

5 Slutsats Professionella och trevliga medarbetare Nöjda kunder Finns fortfarande skillnader i hur vi bemöter kvinnor och män.

6 Servicekontoren Män blir oftare eskorterade rätt, medan kvinnor får en riktning utpekad och får gå själva Av dem som hamnat fel är samtliga kvinnor Handläggarna är oftare engagerade i att hjälpa manliga kunder. Kvinnor ropar tillbaka medarbetare för att få mer hjälp.

7 Servicekontoren forts. Signaler när medarbetare lämnar disken/skrivbordet ges oftare till män – men oftast sägs ingenting. Längre frånvarotid från besöket för kvinnor Vid flera besökare – vänder sig till den som ärendet gäller alternativt till mannen.

8 Undersökta variabler om skillnader i bemötande eller hjälp mellan kvinnor och män vid servicekontoren VariabelSkillnad (ja/nej)Kommentar Genomsnittlig besökstidNej DrivandeNej ÖgonkontaktNej FöljdfrågorJaOftare för män än kvinnor Extra information inom servicekontorensområde Nej Extra information utanför servicekontorets område Ja Mer information till män än kvinnor KallpratNej Kontakt på golvetJaMer för män än kvinnor (Annan beräkning) Tillkallas expert-För liten förekomst (fem stycken). Löses ärendetNej Nulägesanalys av jämställt bemötande vid Skatteverket Kontigo AB 2014-06-02

9 Skatteupplysningen Några män tar väldigt god tid på sig att få svar på sina många frågor. Mer skratt och skämtsam jargong till män

10 Undersökta variabler i skillnader i bemötande eller hjälp mellan kvinnor och män vid skatteupplysningen VariabelSkillnad (ja/nej)Kommentar Genomsnittlig samtalstidNej DrivandeJaOftare för män än för kvinnor FöljdfrågorJaOftare i samtal till män än kvinnor Extra information inom Skatteverkets område Ja Mer information till män än kvinnor Extra information utanför Skatteverkets område Nej KallpratNej Löses ärendetNej Nulägesanalys av jämställt bemötande vid Skatteverket Kontigo AB 2014-06-02

11 Ålder och etnicitet För få observationer utanför spannet 25-65 för att kunna analysera ev. åldersdiskriminering Etnicitet Enskilda observationer av skiftande ton, förekomst av leenden etc. Australien vs. Afrika

12 Ny modul i ordinarie bemötandeutbildning Lyfta viktigaste resultaten Generell genusteori Strategier Chefsstöd Diskussion & reflektion

13 Hållbart och integrerat Återkommande punkt Uppföljningsbilagan Medlyssningsmall Ny handlingsplan 2015-2018


Ladda ner ppt "Jämställt bemötande på Skatteverket Kristin Lilieqvist Avstamp #jimställdhet, 2015-03-04."

Liknande presentationer


Google-annonser