Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tack för inbjudan Nationella riktlinjer Årsrapport Graviditetsregistret Årsrapport mödrahälsovård Värmland Graviditetsövervakning Preventivmedelsrådgivning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tack för inbjudan Nationella riktlinjer Årsrapport Graviditetsregistret Årsrapport mödrahälsovård Värmland Graviditetsövervakning Preventivmedelsrådgivning."— Presentationens avskrift:

1 Tack för inbjudan Nationella riktlinjer Årsrapport Graviditetsregistret Årsrapport mödrahälsovård Värmland Graviditetsövervakning Preventivmedelsrådgivning Gynekologisk cellprovtagning

2 Kunskapsstöd Socialstyrelsen(1) Bakgrund Mödrahälsovårdens mål Alla elva folkhälsomålen! Organisation Offentligt finansierad och kostnadsfri för kvinnan!! Vårdval – försvagad vårdkedja. Förstärk samverkan! Lagstiftning Perspektiv på mhv:s arbete Evidensbaserad praktik Etiska perspektiv Kultur kompetens Regnbågsfamiljer Genusperspektiv och normkritiskt perspektiv Mäns deltagande i mhv Barnkonventionen, Tobakskonventionen

3 Kunskapsstöd Socialstyrelsen (2) Framtida utmaningar Ökande psykisk ohälsa i barnafödande åldrar Övervikt och fetma Ökande andel äldre gravida kvinnor

4 Organisationstillhörighet MHV Organisation2010 Antal (%) 2011 Antal (%) 2012 Antal (%) 2013 Antal (%) PV, mhv ingår i VC 197 (46,4)198 (44,1)186 (34,2)171 (31,8) PV, fristående enhet för mhv 78 (18,4)101 (22,5)136 (25,0)148 (27,5) Privat, fristående mhv eller i privat VC 72 (16,9)78 (17,4)133 (24,4)128 (23,8) Länssjukvård ingår i KK 60 (14,1)66 (14,7)80 (14,7)84 (15,6) Länssjukvård fristående mhv 18 (4,2)6 (1,3)9 (1,7)6 (1,1)

5 Årsrapporter 2013 Graviditetsregistret Mödrahälsovården LiV

6 Täckningsgrad 2013 Graviditetsregistret

7 Antal inskrivna per heltid barnmorsketjänst

8

9

10 Värmland 75 inskrivna/heltid BM Nationell rek 85 inskrivna/heltid BM Är vår siffra ”ok”? Västerbotten Halland Örebro Jämtland, Dalarna

11 Värmland kontra riket Hur ser den värmländska gravida kvinnan ut?

12

13

14 Medelålder för förstföderskor

15

16 Genomsnittlig viktuppgång vid övervikt Internat rek är 7-11,5 kg

17 Genomsnittlig viktuppgång vid fetma Internat rek är 5-9 kg

18 Rökning:3 mån före grav, vid inskrivning i gravvecka 32

19 Snusning:3 mån före grav, vid inskrivning i gravvecka 32

20 Andel kvinnor med riskbruk av alkohol enligt AUDIT

21

22

23

24 Gravida kvinnor i Värmland Högre andel –Rökare –Snusare –Alkoholanvändare –Övervikt –Behandlas för psykisk ohälsa –Förstföderskor Bakgrundsdata –Lägre utbildningsnivå –Fler arbetssökande

25 Värmland kontra riket Hur och med vad arbetar vi inom mhv Värmland?

26 Inskrivningsvecka

27 Andel gravida som screenats med AUDIT

28

29

30

31 Andel KUB-tester per landsting

32

33

34

35 Värmland jämfört med riket Värmland fler kvinn som: Skrivs in före v 9 Kommer på efterbesök Screenas m AUDIT Tillfrågas om våld Utmaningar: Lägre utbildningsnivå Fler arbetssökande Fler rökare, snusare, alkoholanvändare Högre BMI vid inskrivning Fler beh psykisk ohälsa

36 Heja Värmland! Gynekologisk cellprovscreening

37 Skydda LiV-modern Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention 2013 Täckningsgrad 23-50 år Värmland 93% Riket 80% 51-60 år Värmland 80%Riket 82% 23-60 år Värmland 89%Riket 80% Endocervikala celler 5,4%

38

39

40

41 Preventivmedelsbesök per heltid barnmorsketjänst

42

43 Utvecklingsområden Livsstilsfrågorna (fetma!) Psykisk ohälsa (depression) Vårdkedjan graviditet - förlossning Gynekologisk cellprovscreening Antalet barnmorskemottagningar??


Ladda ner ppt "Tack för inbjudan Nationella riktlinjer Årsrapport Graviditetsregistret Årsrapport mödrahälsovård Värmland Graviditetsövervakning Preventivmedelsrådgivning."

Liknande presentationer


Google-annonser