Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pussel och gnissel möten mellan skilda perspektiv i forsknings- och utvecklingsprojekt Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Kicki Stridh, Brohuset FoU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pussel och gnissel möten mellan skilda perspektiv i forsknings- och utvecklingsprojekt Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Kicki Stridh, Brohuset FoU."— Presentationens avskrift:

1 Pussel och gnissel möten mellan skilda perspektiv i forsknings- och utvecklingsprojekt Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Kicki Stridh, Brohuset FoU Christina Scholten, Malmö Högskola Mia Swärdh, Internationell kompetens AB

2 Empiri VINNOVAs TIGER-satsning (Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer). Vi författare arbetar tillsammans i ett team för att implementera ett genusperspektiv i innovationsklustret Skånes Livsmedelsakademi Vi anknyter också till erfarenheter från Europeiska Socialfonden och KK-stiftelsens krAft-program.

3 Vårt syfte här på HSS Stöd att utveckla våra tankar fram till paper Diskutera våra metaforer Hitta meningsfulla noder för beskrivning och analys (vilket pussel? Vilket gnissel?) Diskutera finansiärens roll när interaktiva processer med flera perspektiv önskas Teorianknytningar

4 Metafor: pussel Idén att en sammansättning av aktörer med olika perspektiv i faciliterande team, eller exempelvis partnerskap, skall berika och fördjupa en process som syftar till lärande hos dem som deltar och som syftar till att åstadkomma förändring.

5 Metafor: pussel Engelskans puzzle kan översättas: pussel, huvudbry, gåta, bryderi

6 Metafor: gnissel Pusselbitarna av olika perspektiv och förförståelse hos de agerande på olika plan och arenor i projekt passar inte alltid så väl ihop. Det uppstår ”gnissel”.

7 Metafor: gnissel Gnissel kan enligt synonymordboken beteckna slitning, konflikt, motsättning, skavning och motstånd

8 Kompetenspussel och en mångfald perspektiv Offentlig, privat och social sektor Forskningstraditioner och discipliner Näringsliv... Olika kulturer möts – aktörer med olika bakgrund, erfarenheter och logik.

9 Skilda förutsättningar och mål KUNSKAP/LÄRANDE för vem? (regional utveckling/tillväxt, akademisk meritering, metodutveckling, kort- eller långsiktig intervention) TID (kort – lång sikt) PENGAR(finansiering, anställningsform)

10 Exempel på skilda förförståelser Forskningstraditioner och ämnesdiscipliner, skild syn på epistemologi. Det har konsekvenser för synen på projekt: interaktiv forskningssyn Positivistisk forskningssyn

11 Exempel på gnissel i samverkan Vi möter motstånd i processer som syftar till att integrera genus och att åstadkomma jämställdhet Gnissel i teamet Gnissel mellan teamet och organisationen

12 Exemplet Skånes Livsmedelsakademi - ett Vinnova TIGER projekt TEAM genusforskare intermediärer PROJEKTLEDNING forskare ORGANISATION näringsliv forskare

13 Interaktiv praktik Rollidentitet och rollkonflikter finns inbyggda i konstruktionen i möten mellan forskare och praktiker. Rollerna är svåra att urskilja.

14 Det är inte bar’ å åk Vi ser ett ökat behov av teoretiskt reflekterad metod- och metodologiutveckling. Inte minst en förståelse hos dem som finansierar forskning och utveckling och avser att åstadkomma resultat genom att koppla samman flera aktörers perspektiv.

15 Vi frågar oss Hur skulle man kunna konstruera rum där diskussion om kunskap och lärande ges utrymme? Hur kan finansiären främja lärande från pussel och gnissel (worst practice)?

16

17

18 Aktörer skapar rum finansieringprogramnivåprojektnivå

19


Ladda ner ppt "Pussel och gnissel möten mellan skilda perspektiv i forsknings- och utvecklingsprojekt Agneta Hansson, Högskolan i Halmstad Kicki Stridh, Brohuset FoU."

Liknande presentationer


Google-annonser