Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bildserie: 1. 21 mar -15 EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013) Tisdagen den 10 mars.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bildserie: 1. 21 mar -15 EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013) Tisdagen den 10 mars."— Presentationens avskrift:

1 Bildserie: 1. 21 mar -15 EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013) Tisdagen den 10 mars

2 Bildserie: 2. 21 mar -15 Ramprogram för konkurrens- kraft och innovation, CIP sammanför flera tidigare program inom IT, Energi samt Entreprenörskap och innovation budget: 3,6 miljarder euro 2007-2013 Programmet administreras av Europeiska Kommissionen

3 Bildserie: 3. 21 mar -15 Ramprogrammets syfte Att utveckla företagens konkurrenskraft, i synnerhet små och medelstora företag. Att stödja utvecklingen av nya IT lösningar i Europa. Att främja energieffektivitet samt nya och förnybara energikällor.

4 Bildserie: 4. 21 mar -15 Tre delprogram Programmet för Entreprenörskap och Innovation, EIP Budget 2,17 miljarder euro IKT-stödprogrammet Budget ca 728 miljoner euro Programmet för Intelligent energi II Budget ca 727 miljoner euro

5 Bildserie: 5. 21 mar -15 Delprogram EIP ska stödja: Tillgången till finansiering för små och medelstora företag i nyetablerings- och tillväxtfasen Samarbete mellan små och medelstora företag, särskilt mellan företag i olika EU-länder Alla former av innovation i företag Miljöinnovation ECO - innovation Entreprenörskap- och innovationskultur. Enklare att driva företag i EU.

6 Bildserie: 6. 21 mar -15 Finansiellt program för kapitalförsörjning Program för riskkapital (GIF1 och GIF2) - Fokus på investeringar i innovativa små och medelstora företag med tillväxtpotential. (Sådd- etablering och expansion) - Förvaltas av Europeiska Investeringsfonden - Målgruppen är riskkapitalister och fonder som genom programmet går in i partnerskap med EIF för investeringar i företag Garantiprogrammet (SMEG) - Underlätta lånefinansiering till små- och medelstora företag genom att erbjuda kreditgarantier - Förvaltas av Europeiska Investeringsbanken - Målgruppen är affärsbanker som går in i partnerskap EIB

7 Bildserie: 7. 21 mar -15 Enterprise Europe Network – nätverk för företagsrådgivning – erbjuder kostnadsfritt - information och vägledning om EU-regler, internationalisering och EU-finansiering - förmedling av internationella affärskontakter - service vid teknik- och forskningssamarbete, näringsliv – högskola/universitet - matchningsfunktion Nätverket har 500 kontor i 40 länder I Sverige finns Enterprise Europe Network på drygt 20 platser Nutek är koordinator och huvudfinansiär, medfinansiering genom CIP www.enterpriseeurope.se

8 Bildserie: 8. 21 mar -15 Analyser och politikutveckling EU kommissionen och experter från medlemsstaterna studerar tillsammans företagsklimatet inom EU. Syftet är att via utbyte av erfarenheter utveckla medlemsstaternas näringspolitik Fokus ligger framförallt på SBA (Small business act) – EU – Kommissionens ramverk för småföretagspolitik.

9 Bildserie: 9. 21 mar -15 Aktuell utlysning för att främja entreprenörskap bland unga samt entreprenörskapsutbildning (ENTR/CIP/09/E/N02S001) Övriga aktuella utlysningar Entreprenörskap och innovation

10 Bildserie: 10. 21 mar -15 Nuteks arbete med CIP 2007-2013 Samarbete med andra myndigheter inom CIP Samverkan med Energimyndigheten, Naturvårdsverket och VINNOVA Delprogram 1: Entreprenörskap och Innovation - Beredning och förvaltningskommittéarbete i EIPC - Politikutveckling: lära av andra medlemsstater och få idéer och programuppslag till nationell/regional programverksamhet - Miljöinnovation – ECO Innovation - Övriga utlysningar Koordinering av Enterprise Europe Network Synergier mellan CIP, FP7 och Strukturfonderna

11 Bildserie: 11. 21 mar -15 Mer information www.nutek.se/cip www.EnterpriseEurope.se Kontaktpersoner på Nutek Lena Stenberg lena.stenberg@nutek.selena.stenberg@nutek.se Jeanette Randen jeanette.randen@nutek.sejeanette.randen@nutek.se Lars Ilmoni lars.ilmoni@nutek.selars.ilmoni@nutek.se


Ladda ner ppt "Bildserie: 1. 21 mar -15 EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013) Tisdagen den 10 mars."

Liknande presentationer


Google-annonser