Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analys av genomförda förändringar Därför lyckades samarbetet mellan Sahlgrenska och Chalmers Ing-Marie Bergbrant, Hud- och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhus,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analys av genomförda förändringar Därför lyckades samarbetet mellan Sahlgrenska och Chalmers Ing-Marie Bergbrant, Hud- och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhus,"— Presentationens avskrift:

1 Analys av genomförda förändringar Därför lyckades samarbetet mellan Sahlgrenska och Chalmers Ing-Marie Bergbrant, Hud- och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg Torbjörn Jacobsson, Avd för Arbetsorganisation, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

2 Hudkliniken lyckades 2005 att med bibehållen kvalitet och oförändrade resurser drastiskt reducera vårdkön och få kliniken i balans. Nu var målet ett år senare: Att undersöka vilka förändringar som har skett och vilka åtgärdsförslag som har införts och varför inte vissa förslag genomfördes Att undersöka vilka faktorer som påverkade införandet av åtgärdsförslagen Att utföra en jämförande studie av patientproduktion i oktober 2005 och oktober 2006 Att sprida information om förändringar som kan prövas på andra kliniker Mål

3 Intervjuer med sekreterare, enhetschef, vårdenhetschefer, verksamhetsöverläkare, verksamhetschef, sjuksköterskor och läkare. Analys av statistik har insamlats från klinikens olika databaser, tidböcker och scheman. Metod

4 Exempel på åtgärder med största genomslagskraft: - Samarbete med en grupp på kliniken som arbetade med “genombrottsprojekt” -Kapacitetsutjämning. Bättre synkronisering av personal, lokaler och aktiviteter - Prioritering av patientproduktion framför personalintressen - Stramare remissbedömning och prioritering - Bättre uppföljning av patientproduktion och remissinflödet - Bättre kontroll över skillnaden mellan verklig produktion och planerad - Genomgång av rutiner och uppdatering av medicinska riktlinjer Resultat och måluppfyllelse

5 Jämförelsen i patientproduktion visade: -Andelen nybesök i förhållande till återbesök ökade från 50% till 57% -Fler utnyttjade läkartider. Verkningsgraden ökade från 78% till 87% Viktiga faktorer vid förbättringsarbeten: Flera förbättringsarbeten som görs samtidigt eller delvis samtidigt har en positiv effekt genom att det förbereder personalen på förändring Ha tydliga mål som efterfrågas och visas upp Deltagare från många yrkesgrupper Testa i liten skala Undvik industriella termer Ledningens engagemang Resultat och måluppfyllelse

6 Spridning Uppföljningen och analysen av de olika åtgärderna gör att vi bättre kan förmedla till andra om vad som krävs för att lyckas. Ett handlingsprogram för hur köer kan kapas har utformats och spridits till flera andra mottagningar både inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på andra sjukhus såsom Umeå och Linköping Universitetssjukhus. Även polismyndigheten i Östergötland har tagit del av arbetet för att komma åt sin växande kö av ärenden.

7

8 Våga ta kontakt utanför sjukhusvärlden och var inte rädda för att granskas. Flera projekt som genomförs samtidigt ökar förändringsbenägenheten. Eldsjälar från olika yrkeskategorier behövs för ett lyckat resultat. Viktigt med tydliga mätbara mål vars resultat sprids till alla på arbetsplatsen. Ledningen kontinuitet, engagemang och tålmodighet är viktiga faktorer för att implementeringen skall lyckas. Slutsats Våga ta kontakt utanför sjukhusvärlden och var inte rädda för att granskas. Flera projekt som genomförs samtidigt ökar förändringsbenägenheten. Eldsjälar från olika yrkeskategorier behövs för ett lyckat resultat. Viktigt med tydliga mätbara mål vars resultat sprids till alla på arbetsplatsen. Ledningen kontinuitet, engagemang och tålmodighet är viktiga faktorer för att implementeringen skall lyckas. Slutsats


Ladda ner ppt "Analys av genomförda förändringar Därför lyckades samarbetet mellan Sahlgrenska och Chalmers Ing-Marie Bergbrant, Hud- och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhus,"

Liknande presentationer


Google-annonser