Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övergång till DDC Katalogutredningen delstudie 3. Presentation vid Libris katalogråd 2006-03-28 Magdalena Svanberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övergång till DDC Katalogutredningen delstudie 3. Presentation vid Libris katalogråd 2006-03-28 Magdalena Svanberg"— Presentationens avskrift:

1 www.kb.se Övergång till DDC Katalogutredningen delstudie 3. Presentation vid Libris katalogråd 2006-03-28 Magdalena Svanberg magdalena.svanberg@kb.se

2 www.kb.se Syfte Vad skulle en övergång till Dewey Decimal Classification innebära för KB och andra svenska bibliotek? Del 1: –Vilka argument finns för en övergång till DDC? Del 2: –Vilka insatser skulle krävas vid en övergång till DDC? –Kostnader för dem?

3 www.kb.se Projektorganisation Gemensam styrgrupp med delstudie 1 och 2. Referensgrupp 1 (gemensam med delstudie 1 och 2) –Libris katalogråd + Libris ledningsgrupp Referensgrupp 2 –Representanter från universitets- och högskolebibliotek –Representanter från folkbibliotek –Representant från utbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap –BTJ –Representanter från bokförlag och bokhandlar

4 www.kb.se Del 1. Vad skulle en övergång innebära?

5 www.kb.se Klassifikation Vad är klassifikation? Vad ska vi ha klassifikation till? SAB. Kort historik och beskrivning av systemet. DDC. Kort historik och beskrivning av systemet. Jämförelse mellan systemen. –För- och nackdelar med SAB resp DDC. Metod. –Litteraturstudier –Referensgrupperna

6 www.kb.se Kostnader för klassifikation Kostnader för klassifikation idag? Beräknade kostnader för klassifikation med DDC? Antal verk som behöver klassificeras idag/efter en övergång? Metod –Enkät tillsammans med delstudie 1. –Uppgifter om tidsåtgång och kostnader från länder som använder DDC. –Statistik ur Libris på hur bibliotekens förvärv fördelar sig på länder och språk. –Referensgrupperna.

7 www.kb.se Folkbiblioteken Vad skulle en övergång innebära för folkbiblioteken? Hur skulle en övergång på forskningsbiblioteken påverka folkbiblioteken? Metod. –Referensgrupperna.

8 www.kb.se Slutsatser del 1 Vad skulle en övergång innebära? Förändring av kostnader?

9 www.kb.se Del 2. Vilka insatser krävs vid en övergång? Kostnader för dessa?

10 www.kb.se Insatser för… klassifikation

11 www.kb.se Översättning av DDC Behövs en översättning? Den fullständiga, den förkortade eller en egen förkortning? Tryckt, webbversion eller bådadera? Egna anpassningar och utbyggnader? Behövs särskild programvara? Hur ska översättningsarbetet organiseras? Hur ska översättningen underhållas? Kostnader. Metod –Andra länders erfarenheter. –Referensgrupperna.

12 www.kb.se Fullständig eller förkortad? 1. Ingen översättning. 2. Översättning av den förkortade engelskspråkiga utgåvan (Abridged). 3. Egen förkortning. 4. Översättning av den fullständiga DDC. 5. Integrerad svensk/engelsk version. Kriterier: –Kostnader. –Interoperabilitet. –Svensk terminologi och svenska exempel. –Grad av utbyggnad. –Nytta. –Vidareindelningar möjliga.

13 www.kb.se Tryckt eller webbversion? 1. Webbversion 2. Tryckt utgåva. 3. Bådadera. Kriterier: –Kostnader –Användarvänlighet –Underhåll och uppdateringar –Integrering med ämnesordsystem, konkordanser och sökverktyg.

14 www.kb.se Egna anpassningar och utbyggnader? Alternativ när DDC ej passar för svenska biblioteks behov: –Välja svenska exempel och ge instruktioner för hur svenska förhållanden ska behandlas med bibehållande av DDC-klassernas innehåll. –Påverka engelskspråkiga DDC till revisioner och utbyggnader. –Göra utbyggnader. Utbyggnad = nummer i en översättning som är längre än i den engelskspråkiga DDC. –Välja alternativa lösningar (Options) i DDC i stället för standardlösningen. Rekommenderas ej pga att det leder till sämre interoperabilitet. –Att göra egna anpassningar är ej tillåtet. Anpassning = förändring som gör att ett DDC-nummer återfinns i flera språkversioner med olika innebörd.

15 www.kb.se Utbildning och annat Vid övergången och löpande. Kostnader Metod –Andra länders erfarenheter. –Referensgrupperna.

16 www.kb.se Tillgång till bibliografiska poster med DDC-kod Undersöka tillgången till databaser där det är lätt att hämta DDC-kod. I vilken utsträckning förekommer DDC i förlagsdata och andra liknande källor? Verktyg för automatisk klassifikation av fulltextdokument. Är det ett realistiskt komplement? Kostnader

17 www.kb.se Organisation av klassifikationsarbetet Behövs förändringar i hur arbetet med katalogisering och klassifikation är organiserat?

18 www.kb.se Insatser för… sökning

19 www.kb.se Verktyg för användaren Libris ämnesträd. http://websok.libris.kb.se/websearch/subject?limit=false http://websok.libris.kb.se/websearch/subject?limit=false DeweyBrowser http://deweyresearch.oclc.org/ddcbrowser/wcat http://deweyresearch.oclc.org/ddcbrowser/wcat MelvilSearch (Tyskland) http://services.ddc-deutsch.de/melvilsearch?bs=gbv http://services.ddc-deutsch.de/melvilsearch?bs=gbv Kostnader

20 www.kb.se Samsökning Behovet att samsöka gamla och nya poster. Möjliga lösningar: –DDC-koder hämtade från WorldCat eller andra databaser förs in i Libris. –Libris in i WorldCat eller annan databas. –Konkordanser SAB-DDC Svenska ämnesord-LCSH + LCSH-DDC  Svenska ämnesord-DDC Revision, utarbetande och underhåll av konkordanserna. Tekniska lösningar för samsökning Kostnader.

21 www.kb.se Hylluppställning 1. Behålla SAB som hylluppställning även i fortsättningen. 2. SAB-uppställning för redan SAB-klassad litteratur, DDC-uppställning för nyförvärv. 3. DDC-uppställning. Kostnader.

22 www.kb.se Slutsatser del 2 Vilka insatser krävs? Kostnader för dessa insatser.


Ladda ner ppt "Övergång till DDC Katalogutredningen delstudie 3. Presentation vid Libris katalogråd 2006-03-28 Magdalena Svanberg"

Liknande presentationer


Google-annonser