Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-01-13©Else-Britt Hellström1 Projektarbete Informationssökningsprocessen Söka handledning lärare/bibliotekarie Boka bibliotekarie Hitta källor Använda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-01-13©Else-Britt Hellström1 Projektarbete Informationssökningsprocessen Söka handledning lärare/bibliotekarie Boka bibliotekarie Hitta källor Använda."— Presentationens avskrift:

1 2015-01-13©Else-Britt Hellström1 Projektarbete Informationssökningsprocessen Söka handledning lärare/bibliotekarie Boka bibliotekarie Hitta källor Använda källor

2 2015-01-13©Else-Britt Hellström2 Projektarbete Syftet är att konstruera och presentera ny kunskap – ny för dig själv Användningen av informationen är viktig – inte informationen i sig

3 2015-01-13©Else-Britt Hellström3 Informationssöknings- processen Modell för hur elever söker information

4 2015-01-13©Else-Britt Hellström4 Processens olika nivåer: Känslor Tankar Handlingar

5 2015-01-13©Else-Britt Hellström5 Inledningsfas Förstå uppgiften Vad vet jag redan om ämnet Fundera på möjliga ämnesområden - skriv frågor om dem Vad tycker jag själv är intressant?

6 2015-01-13©Else-Britt Hellström6 Inledningsfas Förstå själva processen – olika stadier över tid Egna känslor och tankar: oro, motvilja Kolla vad som finns i biblioteket: –Inte kopiera –Inte låna –Läs artiklar och anteckna ord

7 2015-01-13©Else-Britt Hellström7 Ämnesval Förvirring, obeslutsamhet och osäkerhet förvandlas till optimism Definiera ett ämne: –Tydligt –Intressant –Uppfylla kraven –Passa i tidsramen –Tillräckligt med tillgänglig information

8 2015-01-13©Else-Britt Hellström8 Ämnesval Vad vet jag – vad föreställer jag mig? Utöka ämneskunskaper genom att ställa frågor om ämnet Hitta ingångar till sonderande sökning Undersök flera alternativ

9 2015-01-13©Else-Britt Hellström9 Ämnesval Sök översiktligt: vad finns? Använd uppslagsverk och artiklar för att notera termer Bygg bakgrundskunskap

10 2015-01-13©Else-Britt Hellström10 Ämnesval Osäkerhet då du börjar – samlar gärna mycket material DRUNKNA INTE! Se osäkerheten som nödvändig och som en möjlighet –Skaffa förkunskaper för att förstå –Formulera och fokusera ämnet gör att du tänker och förstår mera, lär dig tolka information utifrån de kunskaper du har

11 2015-01-13©Else-Britt Hellström11 Sökning: sonderande sökning Syfte: –hitta eget fokus –Begränsa ämnet –Läsa för att lära Utforska tillgänglig info Bedöm relevansen för ditt ämne Anteckna intressanta källor, fakta, idéer

12 2015-01-13©Else-Britt Hellström12 Sökning: sonderande sökning Känslor: –Förvirring –Osäkerhet –Tvivel Besvärligare än du trodde! Stå ut med motstridig info Håll öppet för olika möjligheter

13 2015-01-13©Else-Britt Hellström13 Fokusering av ämnet Fokusering – en vändpunkt Formulera fokus Välj egen synvinkel – begränsning Vad i info-mängden är intressant? Försök förutse resultatet Gör listor över ämnen och tillgängligt material – möjligt fokus

14 2015-01-13©Else-Britt Hellström14 Fokusering av ämnet Känslor: –Optimism –Känsla att klara uppgiften Eget intresse –personlig angelägenhet Kolla om det uppfyller krav, tidsram och tillgång på info Formulera forskningsfrågor - frågeställningar

15 2015-01-13©Else-Britt Hellström15 Fokusering av ämnet Om du går på fokus direkt: –Missar att bygga upp kunskap –Missar om det finns info nog

16 2015-01-13©Else-Britt Hellström16 Insamling av info Formulera fokus först, innan du börjar samla info Anteckna bara det som hör till fokus Samla material för fokus: –Avgränsa –Utvidga –Styrka –Sök komplex sammansatt djupgående info

17 2015-01-13©Else-Britt Hellström17 Insamling av info Hitta sökord: anteckna namn, ämnesord, fraser Hitta källor: finns böcker i katalogen? finns fokus i böckers register? finns artiklar i databaser? Boka bibliotekare: beställ artiklar och fjärrlån

18 2015-01-13©Else-Britt Hellström18 Avsluta sökning Behövs mera material? Avtar relevansen i materialet? Är nytt material överflödigt? Är de viktigaste källorna med? Har jag förstått info? Korrekta bibliografiska uppgifter – ange källor (NoodleTool)

19 2015-01-13©Else-Britt Hellström19 Projektarbete Informationssökningsprocessen Söka handledning lärare/bibliotekarie Boka bibliotekarie Hitta källor Använda källor

20 2015-01-13©Else-Britt Hellström20 Projektarbete Hitta källor –Biblioteket –Hemsidan Använda källor –Källkritik –Citera –Fusk/plagiat –Skriva källförteckning


Ladda ner ppt "2015-01-13©Else-Britt Hellström1 Projektarbete Informationssökningsprocessen Söka handledning lärare/bibliotekarie Boka bibliotekarie Hitta källor Använda."

Liknande presentationer


Google-annonser