Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

©Else-Britt Hellström

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "©Else-Britt Hellström"— Presentationens avskrift:

1 ©Else-Britt Hellström
Projektarbete Informationssökningsprocessen Söka handledning lärare/bibliotekarie Boka bibliotekarie Hitta källor Använda källor ©Else-Britt Hellström

2 ©Else-Britt Hellström
Projektarbete Syftet är att konstruera och presentera ny kunskap – ny för dig själv Användningen av informationen är viktig – inte informationen i sig ©Else-Britt Hellström

3 Informationssöknings-processen
Modell för hur elever söker information ©Else-Britt Hellström

4 Processens olika nivåer:
Känslor Tankar Handlingar ©Else-Britt Hellström

5 ©Else-Britt Hellström
Inledningsfas Förstå uppgiften Vad vet jag redan om ämnet Fundera på möjliga ämnesområden - skriv frågor om dem Vad tycker jag själv är intressant? ©Else-Britt Hellström

6 ©Else-Britt Hellström
Inledningsfas Förstå själva processen – olika stadier över tid Egna känslor och tankar: oro, motvilja Kolla vad som finns i biblioteket: Inte kopiera Inte låna Läs artiklar och anteckna ord ©Else-Britt Hellström

7 ©Else-Britt Hellström
Ämnesval Förvirring, obeslutsamhet och osäkerhet förvandlas till optimism Definiera ett ämne: Tydligt Intressant Uppfylla kraven Passa i tidsramen Tillräckligt med tillgänglig information ©Else-Britt Hellström

8 ©Else-Britt Hellström
Ämnesval Vad vet jag – vad föreställer jag mig? Utöka ämneskunskaper genom att ställa frågor om ämnet Hitta ingångar till sonderande sökning Undersök flera alternativ ©Else-Britt Hellström

9 ©Else-Britt Hellström
Ämnesval Sök översiktligt: vad finns? Använd uppslagsverk och artiklar för att notera termer Bygg bakgrundskunskap ©Else-Britt Hellström

10 ©Else-Britt Hellström
Ämnesval Osäkerhet då du börjar – samlar gärna mycket material DRUNKNA INTE! Se osäkerheten som nödvändig och som en möjlighet Skaffa förkunskaper för att förstå Formulera och fokusera ämnet gör att du tänker och förstår mera, lär dig tolka information utifrån de kunskaper du har ©Else-Britt Hellström

11 Sökning: sonderande sökning
Syfte: hitta eget fokus Begränsa ämnet Läsa för att lära Utforska tillgänglig info Bedöm relevansen för ditt ämne Anteckna intressanta källor, fakta, idéer ©Else-Britt Hellström

12 Sökning: sonderande sökning
Känslor: Förvirring Osäkerhet Tvivel Besvärligare än du trodde! Stå ut med motstridig info Håll öppet för olika möjligheter ©Else-Britt Hellström

13 ©Else-Britt Hellström
Fokusering av ämnet Fokusering – en vändpunkt Formulera fokus Välj egen synvinkel – begränsning Vad i info-mängden är intressant? Försök förutse resultatet Gör listor över ämnen och tillgängligt material – möjligt fokus ©Else-Britt Hellström

14 ©Else-Britt Hellström
Fokusering av ämnet Känslor: Optimism Känsla att klara uppgiften Eget intresse –personlig angelägenhet Kolla om det uppfyller krav, tidsram och tillgång på info Formulera forskningsfrågor - frågeställningar ©Else-Britt Hellström

15 ©Else-Britt Hellström
Fokusering av ämnet Om du går på fokus direkt: Missar att bygga upp kunskap Missar om det finns info nog ©Else-Britt Hellström

16 ©Else-Britt Hellström
Insamling av info Formulera fokus först, innan du börjar samla info Anteckna bara det som hör till fokus Samla material för fokus: Avgränsa Utvidga Styrka Sök komplex sammansatt djupgående info ©Else-Britt Hellström

17 ©Else-Britt Hellström
Insamling av info Hitta sökord: anteckna namn, ämnesord, fraser Hitta källor: finns böcker i katalogen? finns fokus i böckers register? finns artiklar i databaser? Boka bibliotekare: beställ artiklar och fjärrlån ©Else-Britt Hellström

18 ©Else-Britt Hellström
Avsluta sökning Behövs mera material? Avtar relevansen i materialet? Är nytt material överflödigt? Är de viktigaste källorna med? Har jag förstått info? Korrekta bibliografiska uppgifter – ange källor (NoodleTool) ©Else-Britt Hellström

19 ©Else-Britt Hellström
Projektarbete Informationssökningsprocessen Söka handledning lärare/bibliotekarie Boka bibliotekarie Hitta källor Använda källor ©Else-Britt Hellström

20 ©Else-Britt Hellström
Projektarbete Hitta källor Biblioteket Hemsidan Använda källor Källkritik Citera Fusk/plagiat Skriva källförteckning ©Else-Britt Hellström


Ladda ner ppt "©Else-Britt Hellström"

Liknande presentationer


Google-annonser