Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell Stabilitet Juni 2008. Den finansiella stabiliteten i Sverige är tillfredställande Omgivande risker har ökat Finansiell Stabilitet 2008:1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell Stabilitet Juni 2008. Den finansiella stabiliteten i Sverige är tillfredställande Omgivande risker har ökat Finansiell Stabilitet 2008:1."— Presentationens avskrift:

1 Finansiell Stabilitet Juni 2008

2 Den finansiella stabiliteten i Sverige är tillfredställande Omgivande risker har ökat Finansiell Stabilitet 2008:1

3 Den finansiella stabiliteten är tillfredställande Bankernas motståndskraft är god Bankerna är finansiellt starka Lönsamheten är hög och kreditförlusterna låga Låntagarna är ekonomiskt starka, både företag och hushåll Svensk finansmarknad fungerat väl under oron

4 Bankerna har god lönsamhet Resultat före kreditförluster samt kreditförluster, netto, i storbankerna summerat över fyra kvartal, miljarder kronor Diagram 3:1 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken (IFRS: International Financial Reporting Standards)

5 Omgivande risker har ökat  Risker på de finansiella marknaderna  Utvecklingen i de baltiska länderna  Risken för större prisnedgångar på marknaden för kommersiella fastigheter  Risk för att hushållens skulder på sikt ökar snabbare än inkomster

6 Höga - men minskande - kreditspreadar Skillnad mellan företagsobligationer och statsobligationer i USA, procentenheter Diagram 1:3 Källa: Reuters EcoWin

7 Interbankränta i förhållande till förväntad styrränta 3 mån basis spread Källa: BloombergDiagram 1:2Anm: Ränteskillnad mellan 3 mån interbankränta och overnight index swap

8 Omgivande risker har ökat  Risker på de finansiella marknaderna  Utvecklingen i de baltiska länderna  Risken för större prisnedgångar på marknaden för kommersiella fastigheter  Risk för att hushållens skulder på sikt ökar snabbare än inkomster

9 Svenska banker i de baltiska länderna Utlåning SEB 11% Swedbank 16% Nordea2,3% Resultat SEB 20% Swedbank 32% Nordea1,8% Total marknad enligt Swedbanks Fact Book 2007 Q4. I SEB:s utlåning ingår även kreditexponeringar för poster utanför balansräkningen. Marknadsandelar för utlåning 2007Q4 Baltikums del av utlåning och resultat 2008Q1

10 Tillväxten avtar i de baltiska länderna BNP-tillväxt, årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcoWin Diagram 2:27

11 Inflationen ökar i de baltiska länderna Harmoniserat index för konsumentpriser, årlig procentuell förändring Diagram 2:30 Källa: Reuters Ecowin

12 Stora underskott i bytesbalansen Procent av BNP, summerat över fyra kvartal Diagram 2:29 Källa: Reuters Ecowin

13 Stresstesterna visar… …att bankerna klarar en kraftigt försämrad utveckling i de baltiska länderna …att motståndskraften mot vändning av kreditcykeln är oförändrat god

14 Omgivande risker har ökat  Risker på de finansiella marknaderna  Utvecklingen i de baltiska länderna  Risken för större prisnedgångar på marknaden för kommersiella fastigheter  Risk för att hushållens skulder på sikt ökar snabbare än inkomster

15 Stigande priser på kommersiella fastigheter Reala priser för kontorslokaler i citylägen, Index: 1981=100 Diagram 2:21 Källor: Newsec AB och Reuters EcoWin

16 Låga krav på avkastning Genomsnittlig direktavkastningskarv på kontorsfastigheter i citylägen i Procent Diagram 2:23 Källor: Newsec AB och EcoWin

17 Omgivande risker har ökat  Risker på de finansiella marknaderna  Utvecklingen i de baltiska länderna  Risken för större prisnedgångar på marknaden för kommersiella fastigheter  Risk för att hushållens skulder på sikt ökar snabbare än inkomster

18 Hushållens skulder stiger långsammare Årlig procentuell förändring Diagram 2:3 Källa: Riksbanken

19 Skulder ökar i förhållande till inkomst Hushållens skulder och ränteutgifter i förhållande till disponibel inkomst, procent Källor: SCB och Riksbanken Diagram 2:6

20 Den finansiella stabiliteten i Sverige är tillfredställande Bankernas motståndskraft är god Omgivande risker har ökat Finansiell Stabilitet 2008:1


Ladda ner ppt "Finansiell Stabilitet Juni 2008. Den finansiella stabiliteten i Sverige är tillfredställande Omgivande risker har ökat Finansiell Stabilitet 2008:1."

Liknande presentationer


Google-annonser