Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad har vi åstadkommit? Uppsala 2014-09-24 Stina Olofsson, Jordbruksverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad har vi åstadkommit? Uppsala 2014-09-24 Stina Olofsson, Jordbruksverket."— Presentationens avskrift:

1 Vad har vi åstadkommit? Uppsala 2014-09-24 Stina Olofsson, Jordbruksverket

2 Utvärdering Beräknade förändringar i överskott i växtnäringsbalanser Beräknade förändringar i utlakning av kväve Uppskattade förändringar av fosforförluster, ammoniakförluster Frågor om förändrat beteende i Miljömålsavstämning vid rådgivningsbesök 1B Uppföljning Kväveutlakning Ammoniakavgång Fosforförluster Växtskydd Markpackning ”Kvartalsrapporter” telefonintervjuer med lantbrukare 30 % av alla tillfrågas om sitt senaste besök

3 Gårdar att utvärdera till och med 2013 län med fler än 50 gårdar som fått 4 besök varav minst 2 växtnäringsbalanser, totalt 3717 gårdar Totalt 17650 växtnäringsbalanser från 8105 gårdar

4 Databasen Innehåll N, P och K flödena Grödfördelning Djurslag Stallgödselslag Spridningstidpunkter Jordart Bearbetning Beräknad ammoniakförlust

5 Jämförelse första – senaste balansen t o m år 2010 Minst 4 rådgivningar, varav 2 växtnäringsbalanser Parvis jämförelse Indelat i kategorier*: Totalt 2432 gårdar *minst 75% av djuren (räknat i djurenheter) är från angiven kategori

6 Produktions-AntalSkåne Västra GötalandKalmarHalland Övr. län inriktning gårdar %%% Växtodling9197314238 Mjölk1 04552211188 Gris18657174139 Köttdjur124372815146 Totalt2 274 6 760 Gårdar totalt i Greppa Jämförelse första-senaste växtnäringsb alansen

7 Djurtäthet och åkerareal Produktion Första balansSenaste balans Djur (de/ha) Medelareal (ha) Djur (de/ha) Medelareal (ha) Växtodling133143 Mjölk1,07851,0498 Gris0,851350,81152 Köttdjur0,61740,6680

8 Resultat växtnäringsbalanser 2001-2010 Förändring i kväveöverskott (absoluta tal)

9 Resultat från växtnäringsbalanser 2001-2010 Kväveöverskott relativt jämförelsevärdet -5,4*** -10,4*** -13,0**

10 Förändring av överskott av kväve och fosfor mellan första och senaste balansen Medelvärdes- gårdar Antal Förändring av överskott Förändring av införsel mineralgödsel Förändring av införsel foder N kg/ha P kg/ha N kg/ha P kg/ha N kg/ha P kg/ha Växtodling 919 -5,4***-1,6***0,3 -0,6* Mjölk1045 -10,4***-1,4***-6,6***-0,6***-0,7 -1,0*** Gris186 -13,0**-6,1***0,6 -0,4 -6,8 -3,6 ** Köttdjur124 -0,9 -2,2**1,0 -0,6 5,1 0,3 Blandad prod121 -4,3 -2,7*-7**1,4***-0,7 -1,9* Övriga djurslag34 0,9 -0,9 9,1 ten -0,7 3,1 0,4 *** P<0,001 ** P<0,01 * P<0,05 ten P<0,1

11 Resultat växtnäringsbalanser 2001-2010 Förändring i fosforöverskott (absoluta tal) -1,6 ***

12 Uppskalning av effekter 2001-2010 Beräknade effekter på gårdar som har minst två balanser och 4 rådgivningar 41% Areal ansluten till Greppa Näringen Antaget samma effekt på de gårdar som fått 4 rådgivningar 32% Räknat med hälften så stor effekt på gårdar som fått 1-3 besök 27% Total areal: 703 000 ha

13 Förändring i överskott av fosfor Antaget hälften av effekten på gårdar som fått 1-3 rådgivningsbesök Minskning på gårdar med två parvis jämförda balanser fosforklass IV-V ett överskott större än 0 i balansen. Förändring i överskott av fosfor på gårdar som har: 69 ton 182 ton Antaget samma minskning på gårdar som fått 4 rådgivningsbesök 59 ton Totalt ca 310 ton fosfor

14 Minskad årlig utlakning av kväve 2001-2010 Kategori gårdar AntalGröd- fördelning stallgödsel Ändrad bearbetning vallbrott Ändrad fånggröde- areal Ändrad gödslings- intensitet Totalt kg/ha Växtodling9190,100,120,06-0,9-0,62 Mjölk1045-0,20-0,71-0,08-1,3-2,28 Gris186-0,300,170,57-1,0-0,55

15 Beräknad förändring av utlakning av kväve Antaget hälften av effekten på gårdar som fått 1-3 rådgivningsbesök Minskning på gårdar med två parvis jämförda balanser växtodlingsgårdar mjölkgårdar grisgårdar Beräkningar gjorda för: 383 ton 257 ton Antaget samma minskning på gårdar som fått 4 rådgivningsbesök 147 ton Totalt ca 790 ton kväve

16 Utförda uppföljningsbesök (modul 1B) 1545 besök från och med 2008

17 Åtgärder på gårdarna- Miljömålsavstämning Åtgärder miljömålsavstämning – vid rådgivningsbesök 1B uppföljning -t.o.m. 25 oktober 2012, 1163 avstämningar Ljus blå fält är att man gjort detta innan man gått med i Greppa (före 2000) mörk blå färg att man gjort detta efter man gått med i Greppa (efter år 2000) Svaren är angivna i % av de gårdar där åtgärden är aktuell

18 Miljömålsavstämning - Åtgärder kväveutlakning Anpassa kvävegivor Efter grödans behov Efter direkt stallgödseleffekt Efter långsiktig stallgödseleffekt Spridning Minskat flytgödsel på hösten (till höstsäd) Ändrad bearbetning Från tidig till sen höst Från höst till vår Senarelagt vallbrott 1133 933 935 Antal gårdar 421 915 937 738

19 Regionala sidor på www.greppa.nu

20

21 Medlemsenkät om senaste rådgivningsbesöket Nöjdhet: - Index 73 Hur nöjd är du med det senaste rådgivningsbesöket totalt sett? - Index 77 Om du föreställer dig ett rådgivningsbesök som är perfekt på alla sätt. Hur pass nära eller långt ifrån det idealet tycker du att ditt senaste rådgivningsbesök i Greppa Näringen ligger? – Index 68 Förändringsbenägenhet: - Index 61 I vilken grad inspirerade det senaste besöket dig till att göra något nytt eller att göra något på ett nytt sätt? – Index 57 Hur troligt är det att rådgivningsbesöket kommer att leda till att du gör (ytterligare) något nytt eller gör något på ett nytt sätt i din verksamhet i framtiden? – Index 66 Faktisk förändring: - Index 16 Har det senaste rådgivningsbesöket lett till att du har gjort något nytt eller gjort något på ett nytt sätt din verksamhet? – 32 % har svarat Ja och fått frågan nedan I vilken grad har din verksamhet ändrats/påverkats? – Index 53 Andelen som svarar att de har gjort en förändring och/eller i hög eller mycket hög grad tror att de kommer att göra det i framtiden är 67 % (gäller kvartal 1 2014). 14


Ladda ner ppt "Vad har vi åstadkommit? Uppsala 2014-09-24 Stina Olofsson, Jordbruksverket."

Liknande presentationer


Google-annonser