Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skriva teknisk rapport. Innan du börjar, fråga: Varför skriver jag rapporten: syfte, avsikt vad vill du uppnå? Vilka ska läsa den, omfattning, språk?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skriva teknisk rapport. Innan du börjar, fråga: Varför skriver jag rapporten: syfte, avsikt vad vill du uppnå? Vilka ska läsa den, omfattning, språk?"— Presentationens avskrift:

1 Att skriva teknisk rapport

2 Innan du börjar, fråga: Varför skriver jag rapporten: syfte, avsikt vad vill du uppnå? Vilka ska läsa den, omfattning, språk? Vad behöver de veta?

3 Samman- fattning Innehålls- förteckning Förord (ev ) fattning Referensdel LitteraturBilagor Disposition Inledande del Huvuddel Referenser Bilagor Inledning Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsatser Referensdel Titelsida

4 Inledande del Titelsida Sammanfattning Förord Innehållsförteckning

5 Titelsidan Informativ titel Innehålla nyckelord om vad rapporten handlar om Ev. undertitel På titelsidan också: författare, institution (utgivare), tidsangivelse, figur/bild

6 Sammanfattning Max en A4-sida Väsentligaste ur rapportens innehåll Ska kunna läsas ”för sej” Gärna locka till fortsatt fördjupning, dvs. läsa resten av rapporten

7 Förord Varför har arbetet kommit till? Tillfälle att tacka handledare, ev projektsponsorer Orientera allmänt om projektet, laborationen eller ex-arbetets plats i din utbildning Får ej fungera som rapportinledning Brukligt att underteckna med namn

8 Innehållsförteckning Syfte att underlätta orientering i rapporten Numrera kapitlen Använd ej mer än tre rubriknivåer 1 Metod 1.1 Materialval 1.2 Temperaturmätning 1.3 Flödesmätning 1.3.1 Mätning av vattenflödet 1.3.2 Mätning av luftflödet

9 Huvuddel Inledning Syfte/mål Metod Resultat Diskussion Slutsatser

10 Inledning Sätta in arbetet i ett större sammanhang, beskrivande bakgrund Logiskt och motiverat leda fram till problemställningen som arbetet behandlar Översikt av närliggande tidigare arbeten(referenser) Göra läsaren intresserad Avslutas med en naturlig övergång till Syftet/målet med arbetet

11 Alt. Inledning 1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syfte 1.3 Avgränsningar (1.4 Förkortningar)

12 Syfte/Mål Kort! 1-3 meningar Ibland både Huvudsyfte och syfte Tydligt, rakt på sak Målet med detta arbete var att bestämma resistiviteten som funktion av temperaturen hos aluminium. Målet med detta arbete var att bestämma värmeförlusterna hos en plattvärmeväxlare vid normal drift.

13 Metod Ofta flera kapitel/underkapitel Detaljerad presentation av problemet – teori Presentation av beräkningar, förenklingar, antaganden Motivera antaganden Redovisa eller beskriv instrument och mätutrustning Redovisa/beskriv arbetsmetoder och experimentella metoder

14 Resultat Resultaten från arbetet presenteras Kortfattat! Extrem: ”Resultaten visas i figur 7” Inga värderingar här Presentera gärna resultaten i tabellform och figurer

15 Diskussion Diskutera resultaten och konsekvenserna av dina förenklingar och antaganden Jämför resultaten med andra arbeten Föreslå förändringar Ge förslag till fortsatt arbete

16 Slutsatser Med utgångspunkt från resultaten och diskussionen presenteras dina slutsatser. Återknyt till syftet – har syftet uppfyllts? Om inte – varför?

17 Referensdel Referenser Bilagor

18 Referenser Fakta som hämtats från någon källa ska refereras sist i rapporten Ska vara spårbart Kan vara böcker, tidskriftsartiklar, (Internet)

19 Bilagor Tillägg till rapporten som du anser relevanta/befogade T ex detaljerade tabeller, ritningar etc. (I själva rapporten sammanfattande tabell och enkel skiss), produktbeskrivningar, prislistor, beräkningar Bilagor numreras upptill. Bilagsdelen kan börja med sidan 1, eller fortsätta med löpande sidnumrering Bilagorna ska ses som separata dokument, och information om vad bilagan beskriver måste finnas i själva bilagan Alla bilagor ska vara hänvisade till i huvudrapporten. Referenser i en bilaga anges sist i den aktuella bilagan

20 Internet är ett bra verktyg, som kan användas för att söka efter var den önskade informationen finns, dvs. för att hitta böcker eller tidskriftsartiklar Undvik att referera till webbsidor

21 Projektrapporter Inledningen: 0.5- 1 sida Syfte: 1-3 meningar Metod/Genomförande: normalt det mest omfattande kapitlet Resultat: kortfattat: ofta 0.5-2 sidor, kan dock variera Diskussion: normalt näst mest omfattande kapitlet, 1-3 sidor, men kan vara mer. Slutsats: Max 0.5 sida

22 Andra slags dispositioner Kronologisk disposition: berättar i tidsordning vad som gjorts, skett, t ex en arbetsbeskrivning, metodbeskrivning, instruktion Tematisk disposition: beskriver ett enda problem som kan delas in i olika teman Löpsedelsteknik: Viktigaste först, sedan i fallande viktighetsordning, t ex i sammanfattningar,

23 Skriv enkelt och korrekt Tänk efter när du använder; Fackord Alltför långa ord Vaga ord Mångtydiga ord Modeord

24 Språket Nutid för generaliseringar och allmängiltiga påståenden Dåtid för observationer och slutsatser Undvik förstärkande ord; utmärkt överensstämmelse, fantastiskt bra

25 Använd inte olika enheter för samma storhet, t ex Pa och N/m 2, W och J/s Referera alltid till tabeller och figurer i texten. Likaså till bilagor. Numrera ekvationer Numrera figurer Numrera tabeller separat från figurerna

26 Särskrivning Rök frittRökfritt Sjuk gymnastSjukgymnast Kyckling lever… Skum tomte… Sjö nära tomt Håll platsen Super under ställ Barn under kläder Kassa skåp Kassa avdelningen Slut rea

27 Annonser Extra knäck till jul Vi kollar glykol + spolar vatten och olja på din bil! Välkommen på 3 års kalas! …önskar köpa vatten nära hus eller tomt…

28 Detta var kampanjen "Handla särskrivningsmedvetet"! Det var dags för oss att använda vår makt till att förändra samhället. Vi tolererade inte särskrivningar från företag som borde veta bättre. Vi var bara ute efter större företag/varumärken (Signum, Blåvitt, ICA etc) som gärna särskriver stora delar av sin fysiska produktlinje (alltså inte "Sunes pizzeria" eller "Dannes dator hemsida"). Alltså; företag och tre exempel på produkter. Följande företag särskriver stora delar av sin produktlinje, varför vi valt att hänga ut dem här. Vi uppmanar till total köpbojkott till dess bättring sker. Samtliga är vidtalade medelst fysiskt brev innan de publiceras. När/Om de bättrar sig hamnar de på Vita listan.Vita listan Procordia Food AB ÖNOS/BoB/Fun Light/Risifrutti "Aprikos kräm", "Sallads dressing", "Bland saft", "Äpple juice" etc. Kraft Sverige AB Marabou "Apelsinkrokant rulle ", Mörk choklad kaka", "Aladdin hjärtan" etc. Findus Sverige AB "Makaroner gryta", "köttfärs sås", "fisk dressing" etc. Karamell kungen AB "Karamell kungen", "Choklad bollar", "Choklad kola" etc. IKEA "IKEA katalogen", "IKEA kortet", "IKEA family kortet", "IKEA varuhuset" etc. Annas "Original pepparkakor", "Mandel pepparkakor", "Apelsin pepparkakor" etc. Pågen/Pååls "Vete skorpor", "Strass pågar", "Krisprolls osötade fullkorn skorpor", "Citron muffins" etc. Finax "Glutenfri muffins mix", "Glutenfri frukt müsli", "Glutenfri lågprotein mjölmix", "Sommar müsli" etc. Kavli AB "vitlöks dressing, citron majonnäs, sallads dressing" etc. Coop/KF - Signum och Blåvitt [svar] "vitlöks baguette, hamburger dressing, kardemumma skorpor" etc.svar Santa Maria "kola kulor, karamell kulor, hassel nötter hackade" etc. Kiviks Musteri AB "Kiviks Williams cider, apelsin juice, blåbärs soppa" etc. Idén till Svarta listan kommer från SäPo. All heder åt dem. SäPo

29 Tips Redan vid projektstart: Skapa ett dokument i Word med planerade rubriker, där du samlar idéer och fakta under arbetes gång

30 Regler vid skrivande av rapporter, inlämningsuppgifter mm. Det är förbjudet att återanvända eget, tidigare examinerat arbete att kopiera andra studenters rapporter, uppsatser eller andra arbeten att skriva av text från vetenskapliga och andra källor utan korrekt angivande av referens Om försök till vilseledande enligt ovan upptäcks kommer detta att rapporteras till Rektor för eventuella disciplinära åtgärder.


Ladda ner ppt "Att skriva teknisk rapport. Innan du börjar, fråga: Varför skriver jag rapporten: syfte, avsikt vad vill du uppnå? Vilka ska läsa den, omfattning, språk?"

Liknande presentationer


Google-annonser