Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlemsmodellen SPF Runö 10 oktober 2012. Om Medlemsmodellen Vi jobbar med förhållningssätt, metoder och strategier för att öka er förmåga att rekrytera,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlemsmodellen SPF Runö 10 oktober 2012. Om Medlemsmodellen Vi jobbar med förhållningssätt, metoder och strategier för att öka er förmåga att rekrytera,"— Presentationens avskrift:

1 Medlemsmodellen SPF Runö 10 oktober 2012

2 Om Medlemsmodellen Vi jobbar med förhållningssätt, metoder och strategier för att öka er förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Vi utgår från Medlemsmodellens åtta steg i allt vårt arbete.

3 Förhållningssättet Innebär att diskutera motstånd, föreställningar och valda sanningar kring värvning och engagemang. Hur skapas en kultur där aktiva ser medlemsarbetet som en naturlig del av sitt uppdrag? Vilken intern syn har ni på medlemmarna: är de en tillgång eller till besvär? Hur kommer ni förbi rekryteringsmotstånd och valda sanningar?

4 Metoderna Tekniker för att utveckla det rekryterande samtalet, det aktiva lyssnande, argumentationen och förmågan att hantera besvärliga invändningar. Målet är att leverera användbara verktyg som kan användas av deltagarna direkt.

5 Strategierna Är nödvändiga för att er organisation ska få ett helhetsgrepp om medlemsfrågorna och inte hantera dem ad hoc från er övriga verksamhet.

6 Medlemsmodellen Reflektera förankra medlemsarbetet och bli överens om organisationens grundläggande uppdrag Analysera se över era föreställningar, få in mångfaldsaspekten när ni definierar vem som är er medlem Attrahera prata med era målgrupper och ta reda på vad de förväntar sig av er Rekrytera utveckla er samtalsteknik och förmåga att våga fråga Introducera säkerställ att ni tar emot nya medlemmar och aktiva på ett framgångsrikt sätt Hantera bemöt kritik och utträden professionellt och använd feedback i organisationsutvecklingen Aktivera skapa strukturer och mötesformer som främjar alla sorters engagemang Utvärdera säkerställ att ni utvärderar, följer upp och överlämnar medlemsarbetet på rätt sätt

7 Erbjuder ni hela medlemstrappan? 4.Delaktighet. Alla tillfrågas om de vill ha en uppgift. 3. Nytta. Medlemmen upplever att den får användning för medlemskapet. 2. Förfrågan. Förfrågan om medlemskap, gärna en personlig kontakt. 1. Kännedom. Den potentiella medlemmen vet om att ni finns.

8 Tips! Se rekrytering och aktivering som en integrerad del Utse ansvarig/a (styrelseroll, koordinator) Låt medlemmarna vara medskapare Låt många göra lite Utbilda många i att vårda & värva medlemmar Prata med och inte om målgruppen Ge alla som vill en uppgift och tacka för hjälpen

9 Glöm inte att fira framgång!


Ladda ner ppt "Medlemsmodellen SPF Runö 10 oktober 2012. Om Medlemsmodellen Vi jobbar med förhållningssätt, metoder och strategier för att öka er förmåga att rekrytera,"

Liknande presentationer


Google-annonser